cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Световният заговор “Пландемия”

Световният заговор “Пландемия”

“26. И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.

27. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.”

Матей 10:26-27

Тази статия от Google я трият вече четири пъти, но ние отново ще я качваме. Нарушавала им “стандартите”, да не се пише за световни заговори. Е, щом толкова ги е страх от истината, ние пък ще я разгласяваме. Има и други платформи в интернет, които не са на Google. И да ни изтрият целия блог, ще го качим на друго място. Важното е истината да стига до хората.
adobe_express_20220731_1938580_1-8392267

Пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА, за прокурорската преписка № 10729/2022. Участниците са от:
 • Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец”;
 • Национално Движение “Крумови закони”;
 • Гражданско Сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България”;
 • “Съюз на пенсионерите – 2004”;
Надолу публикуваме официалният документален филм за събитието, пълният видеозапис на живо на пресконференцията направен от БТА и няколко отделни видеа с различните говорители по специфични теми. Под всяко видео започваме да публикуваме поетапно и показаните от говорителите документи и доказателства по темата.

Пълният официален филм с показаните документи и доказателства от говорителите.


Участниците – говорители по различните теми, са и в отделни видеозаписи. Така можете да гледате само това, което ви интересува.
Първо е изказването на Румяна Георгиева от НСС “Свети Георги Победоносец” за юридическите нарушения на здравните власти по време на ПЛАНдемията.

Следва изказването на Огнян Симеонов за липсата на изолат на вируса, където и да било в света и научните изследвания за съдържанието и действията, на отровните инжекции.

Продължаваме с изказването на инженер Илия Бачев за микроскопския анализ и съдържанието на графен оксид и други вредни елементи във инжекционните разтвори.

Темата е доразвита от Момчил Павлов – провел изследвания с Bluetooth скенер на съмнителната mesh мрежа, създадена от  графен-оксидните наночастици в телата на инжектираните хора. 
Боян Панайотов говори за икономическите последствия на заговора ПЛАНдемия – масовото обедняване на хората, чрез изкуствено създадената безработица, разорение на дребните и средни предприемачи, нарочното напомпване на инфлацията, чрез печатане на обезценени банкноти и затварянията, довели до срив на производството, търговията, услугите и туризма.
Методи Бъчваров за нарушенията на Конституцията и законите по време на ПЛАНдемията и кои български държавни институции и политически партии са регистрирани като корпорации в търговските регистри на САЩ.
Професор Радко Ханджиев за прокурорската преписка, като безпрецедентен случай в българската правораздавателна система и надежда за възмездие, заради нарушенията на законността и правовия ред по време на ПЛАНдемията.
Валентина Николова – председател на “Съюз на пенсионерите – 2004”, като организатор и домакин на пресконференцията. Жена, която е загубила син и внук от убийствените инжекции.

Долу е пълният официален запис на пресконференцията на живо, на БТА. В него липсват някои от показаните документи и не се виждат всички говорители на пресконференцията, поради снимането с неподвижно монтирани камери в залата.
Тук даваме прессъобщението за медиите, които НЕ уважиха с присъствие нашата пресконференция.

До средствата за масово осведомяване

Предистория

Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации – НСС “Свети Георги Победоносец” и НД “Крумови Закони”, сигнализират ОД на МВР – Пловдив за извършени престъпления от здравните власти на национално и регионално ниво, като прилагат уличаващи документи. При последвалата проверка, пловдивската полиция уведомява Районната прокуратура в града, която започва предварителна проверка, като образува преписка №11041 / 2022 г. Прокурорът Божидар Елкин събира три тома документи от основните здравни институции и организации, разпитва  Стоян Алексов, проф. Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров, Ангел Кунчев, доцент Атанас Мангъров и доктор Георги Тодоров и заключава, че има  извършени престъпления по смисъла на чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и по чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България. 

Поясняваме за какво става въпрос в цитираните горе членове:

Наказателен Кодекс

Чл. 220. (1) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 142а, ал. 3, т. 2, чл. 143, чл. 143а, чл. 144, ал. 2, чл. 170, ал. 3, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б – 319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 336а, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 341в, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, чл. 356к, чл. 356л и чл. 356м, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт – с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 143. (1) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Чл. 136. (1) Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.

Конституция

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Тъй като пловдивски прокурор няма право да разследва виновните длъжностни лица, защото деянията им са подсъдни на Софийски Градски Съд, Божидар Елкин прехвърля преписката със събраните материали на Софийска Градска Прокуратура, по компетентност. Тя на свой ред образува своя преписка № 10 729 / 2022 г., по която вече и друг човек подава допълнителни материали, които уличават високопоставени длъжностни лица в международен заговор с цел геноцид, престъпления срещу човечеството, държавна измяна и ред други съставомерни по Наказателния Кодекс деяния. 

Няколко основни факта и доказателства за ПЛАНдемията

 1. Никога и никъде в света, от нито един научно-изследователски център, научна лаборатория, екип изследователи или отделен учен, лекар или лаборант, не е бил открит и изолиран и пречистен вирус на SARS-CoV-2така наречения „вирусен изолат“, съгласно четирите постулата на Кох. Има официални документи по този въпрос от над 141  (сто четиридесет и една) научни институции, здравни учреждения, лаборатории и официални държавни здравни органи от 25 страни в света, включително и от България.  Официални отговори на запитванията разпределени в 8 основни файла в PDF формат(Приложение 2 в осем части Първа част; Втора част; Трета част; Четвърта част; Пета част; Шеста част; Седма част; Осма част;
 2. Има офи;циално признанието на НЦЗПБ подписано от проф. Тодор Кантарджиев, като директор на центъра, че „В България не е получаван изолат на SARS-CoV-2 в клетъчни култури“  в официален отговор на запитване по ЗДОИ. (Приложение 4)
  1-7788759
 3. Същевременно, съществуват странни „патенти“ за коронавируси – над 4000, от които конкретно за SARS-CoV-2  са 73 (седемдесет и три) в патентните бюра на САЩ и в Европа регистрирани в периода 2002-2018 г.
 4. СЗО е забранила на всички държави да се извършват аутопсии на починали от ковид и България стриктно спазва това и не прави такива на починалите.
 5. СЗО е спуснала като задължителни във всички страни, протоколи за лечение на ковид, които са строго секретни. Болниците не ги дават при поискване, нито на пациентите, нито на близките им.
 6. Система и метод за тестване на COVID-19, (System and Method for Testing for COVID-19) са разработени и патентовани на 13.10.2015 година от Ричард Ротшилд, тоест 5 години преди да избухне ПЛАНдемията. Обръщам внимание, че пет години преди изобщо да „има открит такъв вирус“, и да бъде наименован COVID-19, (което се случва през 2020 г.),  някой си Ротшилд вече е патентовал система и метод за откриването му! (Приложение 16
  2-4264454
 7. През 2017 и 2018 г. (2 години преди избухването на ПЛАНдемията) 6 962 400 тестови комплекти за ковид-19 са разпространени из целия свят, включително и в България.  
  3-6857303
 8. Но екип от над 40 учени всред които  има и българка – д-р Лидия Ангелова, поиска оттеглянето на статията на Кристиян Дростен и изготви обширен доклад, описващ 10 основни грешки в методологията му, които практически унищожават метода му. Докладът на учените е тук. (Приложение 18) 
 9.  PCR тестовете НЕ СА предназначени за диагностициране на заболяване. Тестът с полимеразна верижна реакция (RT-PCR) е натрапван от СЗО, като „златен стандарт“ за диагностика на ковид. Но нобеловия лауреат и изобретател на процеса – Кари Мълис, никога не е имал намерение да се използва, като диагностичен инструмент, казвайки го публично: „Откритието ми не може да разпознава коронавируси. Използват PCR-теста ми, за мерзки и нехуманни цели!.“ 
 10.  Американската CDC изпрати искане до FDA да се прекрати използването на ПСР метода за диагностика на Ковид 19 след 31 декември 2021 г. От 1 януари 2022 г., този метод не е сред одобрените методи за диагностика на FDA
 11. Честни учени, изследователи и лекари, откриха във всички „ваксини“ срещу ковид отровния графенов оксид, Даваме само две от многобройните изследвания по въпроса – на доктор Робърт Янг (Приложение 32), а другото на професор – доктор Пабло Кампра – доктор на химическите и бакалавър на биологическите науки от Университета в Алмерия – Испания. (Приложение 33) 
 12. „Ваксините“ причиняват мозъчни увреждания, миокардит, инфаркт, парализи, автоимунни заболявания, безплодие и много други вредни ефекти, болести, инвалидизирания и смърт. Ето и поредното научно изследване доказващо че: “Шиповият протеин на ваксината прониква в ядрата на клетките, подтиска механизма за възстановяване на ДНК на човешкото тяло, причинявайки експлозия от рак, имунодефицит, автоимунни заболявания и ускорено стареене.” Авторите на статията са Hui Jiang и Ya-Fang Mei от Wenner Department of Molecular Biological Sciences, Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden, and Department of Clinical Microbiology, Virusology, Umeå University, SE-90185 Умео, Швеция, съответно. Ето и оригиналното им изследване на английски тук. (Приложение 35)

Даваме и постановлението на прокурор Божидар Елкин от Районна прокуратура – Пловдив в оригинал за незапознатите. Оттук можете да изтеглите документа в  PDF формат, или да го прочетете в прозореца отдолу.

Този прокурор, ни връща доверието в институцията и се надяваме един ден да го видим, като главен прокурор на държавата. По-подробно сме писали за него в статията “Прокурор, който си върши честно работата”.

Пълните данни от пресконференцията и допълнителни факти, документи и доказателства ще бъдат публикувани тук постепенно.

А във вторник – 20 септември 2022 г., от 14:00 до 17:00 часа в същата зала в БТА, ще направим конференция по въпросите, които не можахме да разгледаме на пресконференцията поради ограниченото време. Ще обявим участницитте и темите. Следете тук.

По темата за прокурорските преписки срещу ПЛАНдемията
НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.


photo_2022-07-30_13-32-59-1853534

Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре