cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » VI Част – Нови доказателства срещу ПЛАНдемията в софийската прокуратура

VI Част – Нови доказателства срещу ПЛАНдемията в софийската прокуратура

photo_2022-04-12_13-21-08

photo_2022-08-24_10-50-56-8070505
Атаката продължава. Представители на НСС “Свети Георги Победоносец” са внесли нови доказателства и материали в Софийска Градска Прокуратура по прословутата вече преписка 10729 /2022. Те ни бяха любезно предоставени за обнародване. 

Да обобщим. Досега, същите две организации – заявители, са подали 3 сигнала до ОД на МВР – Пловдив, по които започна разследването на Районна Прокуратура Пловдив от прокурор Божидар Елкин през миналата 2021 година. 

След прехвърлянето на преписката в Софийска Градска Прокуратура и възлагането й за разследване от ГДНП, те отново подават допълнителна информация в ГДНП-Икономическа полиция. 

Това е поредната им събрана доказателствена част състояща се от 44 документа и 15 видеоматериала, които предоставят на прокуратурата.

Отделно, още един индивидуален заявител и сдружението БРЦК са входирали доказателства по заговора ПЛАНдемия. Прокуратурата не може да се оплаче от липса на факти и доказателства. Сега остава, само да ги подреди и изготви обвинителен акт за съответните длъжностни лица. Материалите са изобилни. Вижте само последната внесена папка долу:

img_20220819_133403-3827166

img_20220819_133413-4542741

img_20220819_133435-1618463


ДО

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР  

ПО ПРEПИСКА НОМЕР 10729/2022

ПО ОПИСА НА СГП

 

 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТ

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

nss_sveti_georgi_pobedonosets@abv.bg

nss.sveti.georgi.pobedonosetsrg@gmail.com

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „КРУМОВИ ЗАКОНИ“

mantarov@mail.bg

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР,

       Молим да бъдат присъединени и разгледани добавяните, към пр.пр.11041/2021 г. на Районна прокуратура гр. Пловдив, изпратена Ви по компетентност и образувана под номер 10729/2022 г. по описа на СГП, следни документи:

 1.     Придружително писмо от НСС „Свети Георги Победоносец“ и Национално движение „Крумови закони“.

  2.     Сертификат за метод за тестване на “COVID-19”, от Ротшилд, от дата 13.10.2015 г. (подчертаваме факта, че т.н. „пандемия covid-19“ „избухна“ изненадващо за СЗО и света през 2020 г.)

 3.     Патента за COVID-19 – превод на уводните моменти от материала, линк към информацията за цялото съдържание на патента. Обръщаме внимание , че методът е наречен „изобретение“.

 4.     Планиране на населението” –  Вашингтон: Световна банка, 1972 г.

 5.     Депопулация на населението – публикация в THE EXPOSE, 11 август 2022 г.

 6.     Световната банка – извадка от документ от 13.10.2020 г., указващ, че пандемията ковид-19 трябва да приключи на 31.12.2025 г. и заложеният бюджет е 18 млрд долара (т.е., съдейки по безбройните доказателства какво се случва с тествани и ваксинирани, психическите отклонения заради настъпили психози от затварянията, тези пари са за унищожаване на човечеството, т.е., изпълнение на планираната години назад във времето депопулация.)

7. Извадки от официален документ на PFIZER за това, че препарата им е експериментален, посочени са потенциалните опасности.

8. Извадка от публикация в THE EXPOSE / 26.06.2022 г.) относно доказващи препарата на PFIZER като предизвикващ във времето безплодие (което естествено ще води и до намаляване на населението) Примерите, дадени за Pfizer кореспондират и за останалите ковид инжекционни течности.9. Съобщение до медицинските специалисти от Pfizer и Moderna за причиняване на миокардит и перикардит от „ваксините“ им.

10. “Миоперикардит след иРНК ваксинация срещу COVID-19” – преведена извадка плюс оригинален текст на английски.

11. Публикувани разкрития за Pfizer, че най-малко 800 човека никога не завършили фаза 1 на клиничното изпитване на „ваксинация“ поради смърт, неблагоприятни реакции или внезапно оттегляне на съгласието си за експеримент.

12.  Статия от EXXPRESS.AT – за смъртните случаи след ваксинация в Нова Зеландия.


13. Доклад на правителството на Обединеното кралство: 90% от смъртните случаи са при напълно ваксинирани.

14. „Над 1000 научни изследвания доказват, че експерименталните инжекционни течности срещу „covid-19” са изключително опасни“- списък с посочени линкове.

15. Интервю с проф. Дейвид Мартин – ваксините са генна „терапия“ и ще разболяват много по-често от самия вирус.

16. Отказ на МЗ за предоставяне на договор за покупка на ваксини между Република България с PFIZER, при положение, че има решение на Административен съд изкането да бъде изпълнено.

17. Искане на информация по ЗДОИ за регистрация на МЗ в UPIK® platform – Dun & Bradstreet и отговор от МЗ за съществуваща такава регистрация. Но МЗ не знае кой и кога я е осъществил. Чрез такава регистрация държавната институция, всъщност попада в групата на бизнес компании.

18. Искане на информация по ЗДОИ до Агенция Митници относно това какви митнически процедури се прилагат при въвеждането в страната на препаратите от компаниите, произвеждащи т.н. „ваксини“ срещу ковид -19. В отговора се казва, че данните в информационната ситема на Агенция митници не сочат осъществен внос на ваксини.

19.  Искане по ЗДОИ до мин.-председателя Бойко Борисов и до проф. Костадин Ангелов-министър на здравеопазването за научни доказателства, изследвания, доклади от учени в България за изолиран и пречистен щам SARS-CoV-2 в Република България. Когато дадена институция не съхранява или няма искани дании, препраща по компотентност. В случая исканата информация се дава от НЦЗПБ, а именно: изолиране н акоронавирусния щам НЕ СЕ ПРАВИ С ЦЕЛ ДИАГНОСТИКА, А САМО С ЦЕЛ ЕКСПЕРИМЕНТ. (което потвърждава, че се извършват експерименти, а не терапия или предпазване от вирус)

20.  Искане до Европейската комисия и до институции в България за представяне на доказателства за класическо изолиране на SARS –CoV-2 със спазване постулатите на Кох. Отговор от ЕК и до момента няма. Българските институции НЕ разполагат с исканата информация.

 21.  FOI разкриват, че здравните/научните институции по света (203 и повече) нямат данни за изолиране/пречистване на SARS-COV-2 никъде и никога

22.  Изискване на информация по ЗДОИ  към МЗ , с приложена доказателствена информация за вредите от „ваксините“. Отговорът идва от ИАЛ, с информация НЕ ОТГОВАРЯЩА НА КОНКРЕТНO ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ.

23.  Искане информация по ЗДОИ за база данни от ИАЛ относно неблагоприятни реакции и смъртни случаи след ваксинаците. Отговор – налични са такива.

24.  Стряскаща информация за брой починали и увредени след ваксинация – различни международни регулатори.

25.  Изискване по ЗДОИ до МЗ за ползите от „ваксините“ срещу ковид-19. От отговора става ясно, че МЗ не знае за това (въпреки, че тази институция бе източникът за принуда), затова отговаря ИАЛ – че са и за превенция, и за лечение (по-горе предоставената информация доказва колко са „лечебни“ и колко действат превантивно).

26.  Общопрактикуващи лекари от цялата страна, НАГРАДЕНИ с грамоти от МЗ „за ангажираността си с имунизационната кампания срещу COVID-19”.

  •     Напомняме на СГП, че в Информираното съгласие, което се предоставяше на инжектиращите се лица да подписват, нямаше посочени нито указания, че влизат като участници в медицински експеримент (видяхме това обстоятелство в приведения като пример, на една от компаниите), нито какви са вредите от т.н. ваксини. Ето защо апелираме СГП в действията си по разследването да изиска от тези лекари документ или допълнителна към Информираното съгласие писмена информация, която са предоставяли на инжектиращите се.

27. МЗ – портал за отворени данни. Набор данни: Статистика за ваксинирани заболели от COVID-19. Към дата 28.11.2021 г. разболелите се ваксинирани, по данни на МЗ, са 35138. Към дата 17.08.2022 г. на последна 473 стр. статистиката показва „Показва 23651 до 23656 от общо 23655 записа“ . Актуални данни към момента на разглеждане на тази информация, СГП може да види на електронен адрес Open Data Portal (egov.bg) — бутон #COVID-19 — подменю „Набор от данни“ —– в излизащата вляво колона „Заразени ваксинирани“.

28.  Графенов оксид във ваксините – електронна микроскопия

29.  Изискване по ЗДОИ информация дали ИАЛ е длъжна да спазва Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. В Отговора си ИАЛ потвърждава, че е длъжна. Имайки предвид по-горе посочения отговор на ИАЛ, че т.н. ваксини са „и за лечение“, (значи – лекарствен продукт), но и очевадната статистика за вредата от тях, означава, че ИАЛ би трябвало да е изпълнила указанията в чл.272 (1), т.2; чл.274 (2), т.2 от Закона, във връзка с Наредба 4 от месец май 2018 г., чл.2 (1), т.2, касаещи унищожаването на лекарствени продукти, неотговарящи на изискванията за качество, ефективност и безопасност. Освен това, Република България е сключила договори за лекарствени препарати, ваксини, а не за експериментални препарати.

30.  Заявление за достъп до обществена информация до ИАЛ вх.№ ИАЛ-39755/17.08.2021 г., за предоставяне на информация относно база данни за България към дата 17.08.21 г., свързани с неблагоприятни реакции след инжектиране с т.н. „ваксини“ срещу ковид -19, според въведеното кодиране

„Ваксини U12 COVID-19, които причиняват странични ефекти при терапевтична употреба.

U12.9 – ваксини COVID-19, причиняващи странични ефекти при терапевтична употреба, неуточнени.“

Отговорът на ИАЛ е в противоречие с твърдението й че ваксините „лекуват“ (цитирано по-горе писмо); в противоречие с насаждания от СМИ и здравни власти в обществото страх, че ковид-19 е заболяване и че трябва да свикваме да живеем с него; в противоречие с дадената от ИАЛ информация, в цитиран по-горе документ, че хора влизат в болница след инжектиране с т.н. „ваксини“ срещу ковид-19. И в крайна сметка, нали точно ИАЛ трябва да унищожава лекарствени продукти, които не са съвместими с изискванията по ЗЛПХМ?! Ковид -19 , в крайна сметка, какво е, ако не е заболяване и поради това ИАЛ да няма отношение към цитираното кодиране, касаещо ваксините срещу ковид-19?

31.  Изискване информация по ЗДОИ сключени договори между Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и СЗО. И такива, в които НЦЗПБ се явява изпълнител по договорите. Отговор – НЯМА сключени договори със СЗО, обвързващи институцията със SARS-CoV-2. В такъв случай, защо НЦЗПБ съдейства чрез изяви на ръководството й за налагане в България на всички процедури по т.н пандемия?

32.  Превод на материал от THE EXPOSE от дата 14.08.2022 г., отнасящ се до това, че медицинските специалисти в Австралия са уведомили правителствените органи за сериозните последици след инжектиране с генно-базираните „ваксини“.

33. Писмо, подкрепено с факти, с което уведомяваме д-р Данчо Пенчев, г-н Венцислав Терзийски, г-жа Антоанета Иванова, длъжностни лица в Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ) за това, че всеки, който изпълнява незаконните заповеди на министъра на здравеопазването, с които същия въвежда мерки срещу т.н. „пандемия ковид-19“, би се възприемал от народа като съучастник в най-мащабното медицинско престъпление срещу човечеството. Длъжностните лица са запознати с входящите номера до правителствени и други институции в България, уведомени от нас за световния заговор срещу човечеството (същото, което и прокурор Елкин указва още в началото на пр.пр. № 11041/2021 от Районна прокуратура гр.Пловдив); изказването на главен асистент д-р Борис Киров в предаването „Питай БНТ“ – 25.02.2021 г. , че „…„ваксините“ са генна терапия… един смел експеримент…“ (ЕКСПЕРИМЕНТ!!!) ; коментара на Кари Мълис, изобретателя на PCR теста, че той не може да открива коронавируси; други материали.

34. Предоставяме списък на входящите номера на наши писма до правителството на Бойко Борисов, парламентарни групи, КНСБ, КТ „Подкрепа“, КЗП и др, с които апелираме за неизпълнение на противочовешките планове и действия на глобалистите, за ненарушаване на Конституцията на Република България и на международните договори, ратифицирани от Република България, за зачитане на човешките, трудовите, образователните и социално значимите права на българския народ.

35.  Със Заповед № 95-00-214/22.04.2021 г. МВнР отговаря на запитване вх.№ ЗДОИ – 15/09.04.2021 г. че „за периода на въвеждане на извънредното положение в страната, Конституцията на Република България не е била суспендирана. До момента Република България не е уведомявала за дерогиране по чл.15 от Европейската конвенция за правата на човека“


36. Молба до г-н Бойко Рашков – служебен министър на вътрешните работи, в която НСС „Свети Георги Победоносец“ моли за спешна среща, за да бъде ЛИЧНО предоставена на г-н Рашков информация, касаеща националната сигурност на страната. От Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ получихме уведомление да оставим в приемната конкретната информация, с която разполагаме. Т.е., не беше предоставена дори възможност за някаква предварителна, разглеждаща проблема коминикация. Няма как в приемната да оставим масив от документи, защото предоставянето им изискваше и разяснения.

37.  Заявление с вх.№ 93-00-219/23.08.21 г. до министър Стойчо Кацаров (МЗ) за достъп до обществена информация относно изпълнението на указаните в чл.10 (1) от ЗЛПХМ действия от съответните длъжностни лица, както и информация за наличието на доказателствени научни материали за наличието на ПЪРВОПРИЧИНА – „патогенни организми или токсини“, заради която би следвало да се изпълняват посочените в чл.10 (1) от ЗЛПХМ действия. В отговора липсват очакваните КОНРЕТНИ ОТГОВОРИ на ясно зададените въпроси, които са всъщност „дисекция“ на чл. 10 (1) от ЗЛПХМ.

38. Заявление до доц.д-р д.м. Ангел Кунчев за достъп до обществена информация, вх. № 93-00-284/18.10.21 г. за предоставяне на неговото „мотивирано предложение“, което е необходима , неразделна част и първа стъпка от процедурата по определяне със заповед на министъра на здравеопазването разрешение за лечение с т.н. „ваксини“ срещу ковид-19. Полученият отговор представлява преразказ на вече цитирания в заявлението чл.10 (1) от ЗЛПХМ, плюс известни ни, но НЕ и търсени от нас факти от общ характер, нямащи НИЩО ОБЩО с търсената информация, касаеща личната компетентност на г-н Кунчев.

39. Неотговорено от МЗ на неколкократно зададени на основание ЗДОИ многобройни въпроси, чийто отговори са търсени и очаквани (писмо от Национално движение „Крумови закони“, 08.10.2021 г.)

40. Материали, относно неефективността и подвеждащите резултати от PCR тестовете, на които се базират БРОЙКИТЕ „ЗАБОЛЕЛИ“, БРОЙКИТЕ ПРИЕМАНИ В КОВИД ОТДЕЛЕНИЯТА. Използването на този метод е порочна практика, ползваща фармацевтичните гиганти и облагодетелстваща персонално власт упражняващите в страната ни, както е посочено в пр.пр.11041/2021 г. – те са във финансови зависимости от фондации и фармацевтични корпорации и имат съответния стимул да въвеждат всякакви „противоепидемични мерки“.

 41.  База данни, събрани от НСС „Свети Георги Победоносец“, за резултатите от проведените тестове в училищата, в цялата страна, от които данни става ясно, че Министър Денков АБСОЛЮТНО БЕЗ ОСНОВАНИЕ поставяше българските деца в  унижаващи достойнството им ситуации, подсъзнателно насаждане на страх и чувство, че са постоянно болни; постави българските учители в положение на хора, извършващи дейности, които не са от тяхната компетентност и не влизащи в трудовата им и професионална характеристика; нарушиха се ключови звена в областта на образователния и възпитателния процес на подрастващите, което ще се отрази вбъдеще.

42.  Заявление по ЗДОИ до министър Стойчо Кацаров, вх.№ 93-00-207/13.08.21 г.с искане за „научни многогодишни изследвания, извършени от реномирани научни институти, болници и др., направени преди 2020 г за ползите от маските“. В отговора си, министърът, който издава заповедите за мерките, включително за носенето на маските, отговаря, че МЗ НЕ РАЗПОЛАГА С ДОКУМЕНТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ МАСКИТЕ. И още нещо, в отговора се казва че МАСКИТЕ СА ПРЕПОРЪЧАНА противоепидемична мярка от СЗО!

И тук идва въпроса: не попада ли в нарушение на българското законодателство и българската Конституция министър Кацарое и всеки друг, който издава заповедите за носене на маските, от една страна спрямо ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО; от друга – чл. 29 (2) от Конституция на Република България; а от трета – чл.2, чл.5 отКонвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство  във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината“, ратифицирана от Република България?

43.  Протестна нота до БНТ с генерален директор г-н Емил Кошлуков и Протестна нота до БНР , с генерален директор г-н Милен Митев, в които будната и свободно мислеща  гражданската общественост настоява да се преустанови практиката на всяване на масова психоза сред населението чрез целенасоченото постоянно информационно бомбардиране на съзнанието с едва ли не единствената на света важна новина  – ковид-19, смъртите и броя на болните; да се преустанови практиката на представяне на масовия зрител и слушател едни и същи говорители – точно тези, които изпълняват задачата си на прокарващи корпоративните интереси. Такива лица са напр. проф. Николай Витанов, проф. Радка Аргирова, проф. Ива Христова, и др. , които постоянно в една или друга степен присъстваха и присъстват в предавания на официалните медии.

44.  Част от протокола, който се спуска централно от СЗО за „лечение“ на „ковид-19 болни“ или в ковид отделенията – присъстват лекарствата  ЛОРАЗЕПАМ и МИДАЗОЛАМ. И двете са от рода на бензодиазепините, които се ползват за облекчаване симптомите на тревожност, нарушение на съня, раздразнителност, агресивност, със СЪНОТВОРЕН И ОТПУСКАЩ МУСКУЛАТУРАТА НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ОРГАНИ ЕФЕКТ, В ТОВА ЧИСЛО И НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ. Ето защо, абсолютно всички „ковид“ болни в болниците бързат да ги докарат до състояние на слабост на мускулатурата, отговаряща за дихателната система, за да оправдаят включването на кислород, който допълнително изсушава лигавиците. Защото вирусно възпаление, инфекция никога не се е нуждаело от сънотворни медикаменти, затова са и в повече съмненията, че в болниците, по-специално в ковид отделенията, се извършваха убийства по протокол.

 45.  ВИДЕО МАТЕРИАЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ – ФЛАШКА:

а/ Д-р Фрачезе Джовани – на 24.05. с уникална презентация в италианския парламент с която доказва вредата от ваксините

б/ Д-р Питър Маккълоу

в/ Колапс след ваксинация

г/ Колапс след ваксинация – Австралия

д/ Гина Ангелова – увредена след ваксинация, работила в Италия, за да остане на работа.

е/ Адвокат Иван Денев – интервю в „Списание 8“, обяснява за безумието от над 60 лекарства, с които са „лекували“ от „ковид-19“, а в същност – осъществен експеримент, силния организъм на сина му, починал, в крайна сметка.

ж/ Лекар от Гърция с парализа след ваксина

з/Румънският евродепутат Кристиян Тереш показва черните полета „конфиденциална информация“ в договорите за „ваксините“ срещу ковид-19.

и/ Кари Мълис – PCR тестът

к/ Главен асистент д-р Борис Киров – ЕКСПЕРИМЕНТ

л/ Доктор Симон Голд – Как ни баламосват с ваксините

м/ Д-р Кацаров, ПРЕДИ да стане министър на здравеопазването, в разговор с д-р Алексов, председател на българската асоциация по патология

н/ Сценариите – оповестени

о/ Жертви на ваксините

п/ Контрол на поведението

 

 

Национално движение „Крумови закони“

 

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Към сигнала има и придружително писмо:
Даваме го в PDF формат.

photo_2022-07-30_13-32-59-6080167-5514955
По темата досега сме публикували оригиналните документи  в следните статии:
Напомняме и другите водени в момента битки:

  • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
  • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
  • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.

Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!

adobe_express_20220731_1938580_1-7655197-3501349

Призоваваме всички смели и борбени българи да се включат в битката, като подадат още доказателства в Софийска Градска Прокуратура по преписка 10729/2022, за да възтържествува справедливостта и виновниците за ПЛАНдемията в България, извършващи национално предателство, държавна измяна, съучастие в международен заговор за извършване на престъпление срещу чожвечеството и в частност – геноцид над българския народ, да си получат заслуженото!


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре