cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Висшият Съдебен Съвет, трябва да забрани на съдилищата, да обогатяват банките

Висшият Съдебен Съвет, трябва да забрани на съдилищата, да обогатяват банките

photo_2022-04-12_13-21-08

На 25 юли 2023 г. започнахме настъпление срещу противоконституционното и незаконно принуждаване на хора и организации да ползват банкови преводи, които с банковите си такси ощетяват и платците и получателите. Включете се в битката тук.

Днес – 30 юли 2023 г., продължаваме битката, като изпратихме на Висшия Съдебен Съвет и министъра на правосъдието искания, да прекратят неморалното и незаконно обогатяване на банките, чрез престъпното им ограбване на българския народ:

До
Висшия Съдебен Съвет

Град София

Копие:

Министъра на правосъдието

ИСКАНЕ
От
Радио и Телевизия „“Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „“Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение “Крумови Закони“
„„Godlessera“ медия

Уважаеми Господа,
В повечето звена на управляваната от вас съдебна система, плащането на трудовите възнаграждения на служителите, минават задължително по банков път.
Отделно от това, банките са вкарани като посредници и при плащането на дължимите от гражданите и юридическите лица съдебни такси.
За тези натрапени силово „банкови услуги“ отделните банки вземат различни такси, комисионни и други начисления, които реално намаляват получаваните от служителите ви пари.
От друга страна, „банковото обслужване“ при заплащането на съдебните такси, противозаконно оскъпява нормативно определените им стойности.
Банките едностранно, произволно и безконтролно, определят размерите на таксите си в техен личен интерес, но във вреда на гражданите и юридическите лица.
Гореописаното не засяга само вашите собствени служители и гражданите, като физически лица, но и всички юридически лица, като фирми, нестопански сдружения, държавни ведомства и други, принудени да ползват банковите „услуги“ в правосъдната система
Тази практика е, на първо място дълбоко неморална и представлява незаконно ограбване на хората и организациите, в полза на трети лица – в случая банките. Което може да предположи и корупционни практики. От друга страна, това представлява „набавяне на имотна облага на трети лица“ съставомерно по Наказателния кодекс.
Банките, само за първото тримесечие на 2023 г., имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.
Най-важното е, че това е в противоречие със законодателството и в грубо нарушение на Конституцията.
На основание на гореизложеното, изискваме:

  1. Висшия Съдебен Съвет да спре тази практика, като се прекратят съответните договори с банките по места, освен ако, същите не започнат да предлагат НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО тези свои „услуги“.
  2. Всички звена в системата на правосъдието, следва да осигурят незабавно възможности за касово обслужване на горецитираните дейности, както за изплащането на трудовите възнаграждения, така и за внасянето на съдебните такси.

27.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „„Истина и Свобода

Национален Сбор за Съпротива „“Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „“Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия

Изпратили сме копие от писмото за сведение и на министъра на правосъдието, доколкото той е председател на Висшия Съдебен Съвет и има важни административни функции в правосъдната система. От министерството ни дадоха входящ номер: 94-00-150/31.07.2023 г.

Странно, но и до момента нямаме входящ номер от ВСС. Обаче Министерство на правосъдието си е свършило работата и им е препратило нашето искане служебно. Ето долу писмото им до нас.

“Изпратено писмо с приложение – ВСС рег № 94-00-150/23”

Поканваме и други организации и медии от съпротивата, както и обикновени граждани, да се присъединят към исканията ни и да изпратят на Висшия Съдебен Съвет това или подобно писмо с такива искания. Оттук можете да изтеглите готов шаблон, в който да добавите вашите данни, да го преработите, допълните и изпратите:

Електронната поща на Висшия Съдебен Съвет е vss@vss.justice.bg

Можете да го преработите и да го връчите или изпратите и на съответния Районен, Градски, Апелативен съд във вашия град. Сега е моментът да притиснете съдебната администрация, за да започне да работи в полза на гражданите, а не на банките.

Не забравяйте да се включите и в нашата основна битка срещу банките-грабители тук.

Нашата фейсбук страница е тук, а това е нашият Телеграм канал.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре