cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Договор за започване на интимна връзка

Договор за започване на интимна връзка

resize_1667222813_resize_prokuratura

С последните промени в Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) се въведе защита и за хора пострадали не само в законно създадено семейство или фактическо съпружеско съжителство без официален брак, но и при “интимна връзка”. Тъй като това ще е малко трудно доказуемо, предлагаме готов формуляр, изготвен от видния адвокат – г-н Ивайло Тинчев, който да улесни нещата при неопитните начинаещи в интимните отношения. Предлагаме го на вашето внимание за свободно изтегляне.

photo_2023-08-09_17-41-27-1

Важното е точно и ясно да попълните всички полета с вашите лични данни. След това заверявате две копия от договора при нотариус, (трети екземпляр остава в неговия архив) и пращате заверени копия до “Държавния регистър на интимните връзки”, Министерството на вътрешните работи, (за удобство можете да го подавате чрез най-близкото Районно Управление на МВР), Сдружение “Още пари от данъците за нас” и Кмета на общината по местоживеене. Ако не сте в общинския център, може да го подадете до кмета на съответното населено място или кмета на района за градовете с районно делене (София, Пловдив и Варна).

От датата на подписването на договора започва да тече предварителния 60 дневен изпитателен срок, в който спокойно можете да си причинявате домашно насилие, без всякакви последствия по ЗЗДН. Най-много да се опитат да ви съдят по Наказателния кодекс, но по него, както виждате прокурорската и съдебна практика, всичко се обявява за лека телесна повреда и насилниците ги освобождават от ареста, даже без мерки за неотклонение. Така, че спокойно, внимавайте само след 60-ия ден от началото на интимната връзка, защото тогава влизате в обхвата на Закона за защита от домашно насилие.

Сега, трябва да знаете, че ако се стигне до проблеми във връзката, въпреки надлежно регистрирания, нотариално заверен договор, някоя от страните, може да твърди впоследствие пред съда, че договорът не е изпълнен и връзката не е консумирана. С което ще прецака закрилата от страна на ЗЗДН.

Затова съветът на адвокатите е, да използвате видеорегистратор в спалнята, (ако не намерите полицейски и автомобилен върши работа) и надлежно да пазите записите му за доказателства, най-добре в банков сейф. Така, при евентуални съдебни прения, ще можете да докажете, че интимната връзка е консумирана.

Като една добра практика в случая, можем да препоръчаме опита на Любена Петрова, (вече Павлова), с бившия й мъж Пепи Еврото, който надлежно засне на камера нейните групови изпълнения с трима мъже. Можете да почерпите вдъхновение тук от тази статия.

https://rtvsis.eu/2023/06/25/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0/

Разбира се и в този случай не мина без спорове. Някои юристи твърдят, че тя въпреки надлежните неоспорими доказателства, публикувани в няколко световни сайта за аматьорско порно, (вместо да ги държи заключени в банков сейф), няма да може да се възползва от закрилата на закона. Защото в ЗЗДН е казано, че интимните отношения са между една жена и един мъж, а в нейния случай е само тя, но го прави едновременно с трима мъже. Както казваше Емили Тротинетката “полиаморна връзка”. Та случаят й, може и да влезе в противоречие със закона. Явно, ще бъде предмет на разгорещен съдебен спор.

Понеже темата предизвика небивал интерес в социалните мрежи и медийното пространство, възникнаха множество въпроси по прилагането на новоприетата поправка в закона. Например много хора питат, как ще се прекратява съотетната интимна връзка, отново с договор, по съдебен ред или по друг начин. Затова даваме и становището на адвокат Петър Николов по повдигнатите въпроси:

След приемане на промените в ЗЗДН и влизането им в сила предстои разглеждане и приемане на Закон за прекратяване на интимната връзка. Това ще се налага с оглед на новите правоотношения, в които влизате когато сте в интимна връзка. Съгласно новия законопроект прекратяването на интимна връзка ще се извършва с връчване на книжа по реда на чл. 37 и сл. от ГПК, а именно с призовка. Този, който желае да прекрати интимната връзка е длъжен да изпрати призовка до интимно свързания си партньор, с която изрично да го уведоми, че в едноседмичен срок считано от датата на уведомяване връзката се прекратява, като може да не посочва основания/причини за това. Уведоменият има право да обжалва в едноседмичен срок пред съответния районен съд. Във възражението си разлюбеният може да не посочва причините за обжалване, а може да напише само “Възразявам!”. Ако вече е скъсал пръв с половинката си той трябва да посочи, че възразява, защото е скъсал примерно той, а не тя. Страните разбира се ще имат правото и на съдебни разноски.

Уведомленията може да се връчват и чрез Нотариус или ЧСИ, а когато партньорът не може да бъде намерен на постоянния си адрес, връчването може да се извърши чрез съпруг/съпруга или други близки със задължението да предадат на партньора съобщението. Ако в продължение на 1 месец партньорът не бъде открит, прекратяването на връзката може да се извърши от призовкаря чрез залепване на съобщение на вратата на жилището, в което живее лицето или на входа на блока, на таблото за обяви.

Съдът може да разпореди и партньорът да бъде уведомен чрез своя работодател или чрез съобщение по радиото, най-малкото в един вестник и пет интернет сайта, и четири телевизии, едната от които задължително “Тянков ТВ”, втората “Скат”, предаването „А бяхме млади“ и Първа програма на БНТ, предаването “Семена в браздите”.

Ако партньорът получи редовно призовката си и подаде възражение в съда, партньорът подал заявлението за прекратяване на интимната връзка има едноседмичен срок да заведе граждански иск за прекратяване на интимната връзка.

Закона за прекратяване на интимната връзка от своя страна ще наложи създаването на Закон за интимната връзка, който да уреди как да влизаме в интимна връзка.


Бележка на редакцията

Щеше да бъде много смешно, ако не беше много тъжно. Промените в българското законодателство, прокарвани под натиска на кресливи соросоидни грантаджии и гласувани безкритично от депутати – идиоти, направиха Народното събрание за посмешище. Но това безумие ще превърне и съдебните зали в нещо средно между цирк и порносериал в стил XXL. Вкарването на понятието “интимна връзка” в законодателството е освен гавра с морала, но и престъпление срещу здравия разум. Това е победа на глупостта и перверзията над нормалността.

По принцип всички “каузи” на джендър идеолозите и тяхните подгласници в България, са просто малоумия и биха могли да минат в графата олигофрении на хора с умствени увреждания. Типичен пример е любимата на грантаджиите Истанбулска конвенция. В нея от една страна се говори за защитата на по-слабия, женски пол от домашно насилие, от друга се размива и унищожава напълно понятието жена и изобщо половете. Точно това им написаха и от Конституционния съд, когато обявиха за противоконституционна тази конвенция. В Решение № 13 от 27 юли 2018 г. са изложени следните великолепно формулирани постулати:

„Дистанцирането от понятието „пол“ като биологичен признак – мъж/жена отдалечава Конвенцията от декларираните в нея цели за защита на жените от всички форми на насилие … Тази двупластовост на понятийния апарат, на смисъла вложен в използваните понятия на практика не води до постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенство изгубва смисъла си.” … „Правното равенство между половете е провъзгласено на конституционно ниво в чл. 6, ал. 2 от основния закон. То не означава еднакво третиране на двата пола, а изисква съобразяване с биологичните особености и различията между тях. Полът е сред изрично установените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията признаци, въз основа на които не се допускат привилегии или ограничения в правата (решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.). Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се (Стр. 3 от 7) придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).” „Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.” „На международноправно равнище разбирането за пола като единство на биологично и социално измерение, е залегнало в Римския статут на Международния наказателен съд (обн. – ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Римския статут: „По смисъла на този статут терминът „пол“ означава двата пола – мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.” … „Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.” 

Слава Богу конституционните съдии все още са запазили здрав разум. Но народните представители – явно не. Но така ще бъде, поне докато някой ден не изберем нормални хора в Народното събрание, или пък успеем да затворим истеричните усти на явно откачените соросоидни джендър агитатори.

Ако не успеем, в краен случай, трябва да навием на руло любимата им Истанбулска конвенция и да им я заврем отзад…

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading