cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Какво има в Лондонското “училище на Луцифер”?

Какво има в Лондонското “училище на Луцифер”?

satana-1337597

Автор: Uriel

от фейсбук

ШОКИРАЩО ‼️
Вижте какво има в Лондонското “училище на Луцифер”.


Видеоканалът на Уриел е тук, има ценни филми, заслужава си да станете абонати.

Ако сте фенове на йога, чакри, мантри или ако смятате, че можете да достигнете по-висок етап на съзнание чрез самоусъвършенстване, то това видео е за вас. Според официални данни, движението
“Lucis Trust” е един от

ГЛАВНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ СЪВЕТНИЦИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ООН).
САМИ СИ ПРАВЕТЕ ИЗВОДИТЕ
!

Друг последовател на теософското учение е любимеца на заблудените създания в БГ и не само, а именно антихриста Петър Дънов.

Какво представлява ТЕОСОФИЯТА❓ Теософията (от гр. qeo,j – Бог и sofia – мъдрост ) ( това ми напомня за книгата във видеото за София – богинята на мъдростта) е вид нехристиянско учение, синкретично съединение между някои основополагащи доктрини на индуизма и будизма (прераждане, карма, юги – многохилядни епохи на човешка еволюция или деградация и т.н.) с изопачено християнство (в повечето случаи християнски гностицизъм, при който Христос не се приема за уникална богочовешка Личност, а – за някакъв абстрактен божествен принцип, който всеки би могъл да пробуди и достигне), всичко това, примесено с елементи на окултизъм.

Именно заради тясната връзка между теософията и окултизма, като метод за теософско познание се предлагат и окултни практики за осъществяване на непосредствена връзка с „напреднали същества“, сили и духове от отвъдния свят, което е строго забранено в Библията
(виж Лев. 19:31 и Вт. 18 гл.) и дори окачествено от Бога като „гнусота“.
При дъновизма също има много окултни практики, свързани с визуализация на въображаеми обекти, насърчаване на гадателства като хиромантия, френология, астрология, ясновидство и всякакви други окултни „упражнения“.

Кои са в крайна сметка източниците на теософското знание❓ Всички основатели на теософски учения (Е. Блаватска, А. Безант, Е. и Н. Рьорих, отчасти П. Дънов) твърдят, че това са невидими духовни същества, с които те са имали непосредствен контакт и които са приемали за свои учители.
При П. Дънов също има съзнателна медиумна постановка: не говори той, а „духът“, който е у него (друг е въпросът дали това е Духът на Истината). Но при Дънов има и недвусмислени претенции за божественост, каквито при останалите лъжеучители няма.

Когато размисляме дали „светлите духовни същества“ имат правото да допълват и изменят християнството, нека винаги да помним, че християнството не е човешко, а богооткровено учение (виж I Сол. 2:13) и затова не може да бъде ревизирано от новопоявяващи се космически учители, ангели, папи, дъновци или от когото и да било.
Ето защо теософските стремежи в този смисъл са практическо богоборство… Дънов има и много приятелско отношение към демоните, макар да не стига до такова открито преклонение пред сатана като Е. Блаватска (основателката на теософията), която направо смята дявола за върховен бог.

Окултизъм❓
Окултизмът (от лат. occultus – таен, скрит) е нехристиянско учение за съществуването на скрити духовни сили в природата, които човек може да овладее чрез тайнствени, мистични методи, знания и упражнения.
Такова учение открито противоречи на Свещеното Писание, където никъде не се споменава за съществуването на духовно неутрални сили, които човек трябва да овладее, а напротив – говори се само за два вида сили: ангели и демони, като категорично се забраняват всякакви окултни практики, понеже това води до гибелно общуване на човека с демоните, падналите духове.
Окултизмът по същността си е открито богоборство или, в най-добрия случай, несъзнателно безбожие.

В древността се е смятало, че окултните методи са известни само на малцина избрани, „посветени“ хора, но напоследък тази мистична тайнственост бързо изчезва и съвсем открито се публикуват всякакви книги и ръководства по окултизъм.
Това води до все повече случаи на хора, озовали се в психиатрични заведения вследствие на „окултната болест“.

Само в книгата „Факти за окултизма“ (2000 г.) авторите Д. Акенбърг и Дж. Уелдън са описали стотици добре документирани случаи на жертви на окултизма. Окултизмът не е отделна религия, а се опитва да събере от различни учения всякакъв вид мистика. Към видовете окултизъм и окултни практики се отнасят магията, хиромантията, всички гадания и врачувания, астрологията, спиритизмът (викане на духове и на „мъртви“), кабалата, алхимията, безкритичното приемане на явления като „полтъргайст“ и НЛО, някои ритуали в масонството и, разбира се, сатанизмът.
Окултен характер имат и заниманията с екстрасензорика, биоенергетика, безконтактен масаж, хипноза, медитация, някои видове народно лечителство (баене, леене на куршум и т.н.), повечето видове нетрадиционна медицина, кодирането, опитите за включване към „космически енергии“, парапсихологията, йогата, почти всички източни култове и др.

Така че, когато Дънов рекламира окултизма (което на практика прави постоянно), той всъщност привлича към едно антихристиянско учение и душепагубна практика.
Теософията е синкретично учение, затова в него е логично да има религиозна индиферентност и относителност: Богочовекът Исус Христос, Спасителят на света, тук е поставен наравно с човека Буда, лъжепророка Мохамед, философа Конфуций или други основатели на религии и религиозни секти. Според теософите Бог пребивава у всеки човек, а най-лесно можем да достигнем до съзерцаване на „нашата божествена същност“, когато се прекланяме пред Бащата на всички светове и пред божествения Човек, когото почитаме като наш учител: „Върху този божествен Човек, както и да го наричаме: Кришна, Буда, Христос или Учител, почива нашето упование като опора и приятел на всички, които се стремят към висините.“ П. Дънов често използва библейски цитати, но на практика не признава нито Стария, нито Новия Завет, а – само някои откъслечни мисли и изречения, които тълкува произволно. Той използва християнски понятия, за да въведе учения, чужди на християнството. Теософските учители често оправдават своето богоборство с една-единствена дума – езотеризъм. Дънов не прави изключение и лично казва на един от най-близките си ученици: „В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, за цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото християнство. То ще бъде мировата религия.“


“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.”
( 2 Тимотей 4:3‭-‬4 )
Скъпи хора, излезте от сатанинските капани и се предайте в ръцете на Христос.

“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.”
Откровение 22:12

Видеоканалът на Уриел е тук, има ценни филми, заслужава си да станете абонати.

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading