cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Денят на семейството – 22 юни 2024 г.

Денят на семейството – 22 юни 2024 г.

Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие, мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име “човек” в деня на тяхното сътворение.

книга Битие 5: 1-2

Господ Бог създаде човека едновременно в два пола – мъж и жена и им заповяда да бъдат семейство да се плодят и множат, да имат деца и да напълнят земята, и да я обладаят, и да господаруват над всички земни животни и растения, защото земята е създадена като дом за човека – мъжът и жената, любимите чада на Господ Бог.

 1. И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и се множете, и пълнете земята (и я владейте);
 2. да се боят и да треперят от вас всички зверове земни (и всичкият земен добитък) и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени;

И после им го повтори: “а вие се плодете и множете; ширете се по земята и се умножавайте на нея.” книга Битие 9: 7

   Месец юни е обявен за месец на семейството, а в деня на равноденствието – 22 юни, в София и много други градове ще се проведат шествия на християнското семейство – благословеният от Господ Бог свещен брачен съюз между мъж и жена, свързани от любовта в единно цяло, създаващи и отглеждащи своите деца в мир, спокойствие, любов и всеотдайност.

   1. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.
   2. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).
   3. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.
   4. И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха.

   книга Битие 2: 22-25

   И след потопа даде Господ Бог дъгата като свещен символ и знак на хората, че повече никога няма да ги изтребва с потоп заради греховете им.

   1. ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас,
   2. и с всяка жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни;
   3. сключвам Моя завет с вас, че няма вече да бъде изтребена всяка плът от потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята.
   4. И рече (Господ) Бог: ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове:
   5. Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на (вечния) завет между Мене и между земята.
   6. И кога напратя облак на земята, ще се яви дъгата (Ми) в облака;
   7. и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът; и водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка плът.
   8. И дъгата (Ми) ще бъде в облака, и Аз ще я видя, и ще си спомня вечния завет между Бога (и между земята) и между всяка душа, живееща във всяка плът, която е на земята.
   9. И рече Бог на Ноя: това е знакът на завета, що сключих между Мене и между всяка плът, която е на земята.

   книга Битие 9: 9-17

   Елате на 22 юни в София в 10:30 пред храма за да почетем Твореца си, безкрайната му милост и любов към нас, неговите любими чада, дарени с най-висшия му дар – любовта, създаваща семейство, дом и уют в които да растат щастливи нашите деца. И за да си върнем дъгата, която е символ на нашия завет с Господ Бог!

   За да пребъде родът човешки и българската нация и сега, и винаги, и во веки веков! Амин!


   Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

   Subscribe to get the latest posts sent to your email.

   Дайте отговор

   нагоре