cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Как дяволът чете Евангелието

Как дяволът чете Евангелието

Преди години в едно от предаванията на Иван и Андрей те казаха следната смешка: “Защо хората не харесват адвокатите? Защото ходят с костюми, говорят сложни думи и накрая ти искат много пари.”

Шегата настрана, ако се направи една национална анкета, кои от следните категории юристи са най-недолюбваните – дознатели, следователи, прокурори, съдии, юрисконсулти или адвокати, несъмнено адвокатите ще спечелят първото място.

Но за това има сериозни основания. Защото сред тях има хора, които за пари ще “тълкуват”, изопачават и извращават законите, точно както дяволът чете Евангелието. Примери дал Господ, но ето само няколко от последните дни, когато се преплетоха няколко проблема в един гордиев възел. Адвокатският съвет на Пловдивска Адвокатска Колегия взе едно скандално решение наскоро, че “търговци по смисъла на Търговския закон са търговските дружества, кооперациите и едноличните търговци. Лице, което е управител или собственик на дялове в търговско дружество, не е търговец по смисъла на Търговския закон. Няма пречка адвокат да бъде съдружник, едноличен собственик, управител и изпълнителен директор в търговско дружество, поради което предлагам да оставим без уважение подадения сигнал за отписването на адв. Стоян Илиев от регистъра на адвокатите, поради липса на данни за несъвместимост.

Става дума за сигнал срещу адвокат, който е едноличен собственик на капитала и управител на ЕООД, а в Закона за адвокатурата пише, че търговец не може да бъде вписан като адвокат. Дребен детайл е, че от 12-те члена на Адвокатския съвет гласували единодушно решението, 5-има от тях имат дялове и/или са управители на фирми. На това му се вика конфликт на интереси.

По-скандалното е, самото им тълкувание кой е “търговец”. Но ето, че поради многобройните случаи с кметове и заместник-кметове, министри и заместник-министри и секретари на общини с фирми, за които в последните месеци има десетки искания да бъдат отстранени за несъвместимост, (само ние сме подали 15 за общо 9 души), се появиха още адвокати, които твърдят същите безумия.

По повод отстраняването на районния кмет на “Илинден” – Емил Бранчевски, махнат от поста с решение на Общинската избирателна комисия, заради фирмата му регистрирана в Англия, се появиха същите твърдения на адвокати, които оспорват решението на ОИК: “Трябва да се разбере дали притежаването на дялове в ООД представлява търговска дейност, дали нарушава забраната или не. Целта на условията за института на несъвместимостта е да препятства използването на служебна позиция за обслужване на частни интереси и постигане на облаги. От тази гледна точка основанието за несъвместимост е да се осъществява търговска дейност. Но е спорно доколко притежаването на дялове на ООД е търговска дейност по смисъла на българския Търговски закон. Притежаването на дялове води до право на дивидент, на участие в общото събрание на дружеството. То обаче не е свързано със вземане на ежедневни решения по оперативната търговска дейност. Това е съществен въпрос тук.”

И още: “Чл. 41 ал 1 от ЗМСМА забранява на кметове да извършват търговска дейност, както и да са управители, контрольори, да участват в надзорни, управителни и контролни съвети на търговски дружества и кооперации. Изразът “търговска дейност по смисъла на Търговския закон” следва да се схваща преди всичко като едноличен търговец, който извършва търговска дейност. Нарушаването на тези забрани е несъвместимост и основание за предсрочно прекратяване на мандат.”

Не е необходимо да си адвокат за да си кръгъл идиот, но все пак помага

За да разбере неизкушеният от правото читател, що за идиотизъм са горните твърдения, “оневиняващи” кметове и адвокати, които явно са нарушили закона, ще дадем няколко простички примера, какво следва от горното, ако тълкуванието им беше вярно.

Представете си, че двама младежи завършват едновременно специалността “Право” и придобиват юридическа правоспособност. И двамата обаче, в началото не работят по специалността си, а откриват фирми, които придобиват фурни и започват да продават хляб, като търговска дейност. Единият обаче се регистрира като Едноличен търговец – ЕТ “Иван Петров”, а другият – Стоян Илиев основава ЕООД “Топъл хляб”, на което е едноличен собственик на капитала и управител. Клиентите са доволни и купуват хлябовете и от двете фурни и никак не забелязват дребната разлика в касовите бележки, че на едните пише, че са купили стоката от ЕТ “Иван Петров”, а в съседния магазин им издават касова бележка на която пише “Топъл хляб” ЕООД. И за НАП няма никакво значение, и за Агенцията по вписванията, и за Икономическа полиция, това си е нормална търговска дейност, без значение под каква правна форма се осъществява.

Обаче в един момент, двамата млади предприемачи решават да се регистрират и като адвокати и все пак да си упражняват юридическата професия. Подават си надлежно документите в Адвокатска Колегия и чакат заветното вписване в регистъра на адвокатурата, след което могат да бъдат адвокати. И хоп, изненада, Стоян Илиев въпреки ЕООД-то му, го регистрират като адвокат, защото по горецитираните тълкувания не бил “търговец”, а на Иван Петров правят отказ, защото е регистриран като едноличен търговец. А в закона за адвокатурата пише, че не може да бъде регистрирано като адвокат лице, което е търговец. Защото адвокатите от горните примери се скъсаха да обясняват, че едноличният търговец бил физическо лице и затова се считал за “търговец”, а собственикът и управител на ЕООД-то не бил “търговец”, защото в неговия случай “търговец” било юридическото лице – фирмата регистрирана като ЕООД?!!

Ако ви прилича на малоумие, двойни стандарти и дискриминация на фалшиви основания, прави сте и е точно така. Същото се отнася и за кметовете, заместник-кметовете и секретарите на общини, министрите и заместник-министрите и много други длъжностни лица, за които има забрана да са търговци и да упражняват търговска дейност. По тия дяволски четения на Евангелието ще излезе, че ОИК трябва да свали селския кмет Дончо Иванов, защото е регистрирал фирма ЕТ “Бай Дончо”, с която върти селската кръчма, но ще остави на поста му районния кмет Емил Бранчевски – собственик на английско ООД притежаващо болница, защото не бил “търговец”.

Представете си още един абсурд, полицай спира адвокат, минал с колата си на червен светофар и започва да му пише глоба. И адвокатът му казва: “Аз не съм виновен, макар и да шофирах, виновна е колата, която всъщност извърши нарушението, глобете я нея”. Естествено, че полицаят няма да има друг избор, освен да повика линейката с двама яки санитари, които да приберат адвоката в лечебно заведение, където да му окажат специализирана психиатрична помощ.

Още един пример със закона за адвокатурата, забраняващ търговец да бъде вписан като адвокат. Да попитаме многоуважаемите адвокати, “тълкуватели на закона”, какво точно е имал предвид законодателят по вашата логика? Че не може да се впише като адвокат – ЕООД, ООД, АД, КД, СД, кооперация? Че трябва ли да има забрана за това? Може ли изобщо юридическо лице да бъде адвокат? Те ще кажат, “не, законодателят е забранил само на едноличните търговци да стават адвокати”. Ами защо тогава в закона просто не бяха записали “едноличен търговец, не може да бъде регистриран като адвокат” и проблемите приключват?

Сега да ви обясним къде е уловката и защо тия адвокати се мислят за много хитри, а всъщност се показват като много прости. Защото в горецитираните тълкувания те смесват нарочно два съвсем отделни и различни проблема, все едно сравняват ябълки с круши. Да ги обясним простичко, като за прости хора, както го обяснихме на Адвокатския съвет в Пловдив: “Проблемът с вашето тълкувание на понятието “търговец” е, че смесва дейността – извършване на сделки, с правната форма под която тя се осъществява. Извършваните търговски сделки, по никакъв начин не се влияят от правната форма на дружеството – ЕТ, ООД, КД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н. А във вашето тълкувание задкулисно се прокарва идеята, че адвокат не може да бъде примерно едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник или председател на кооперация, но няма пречка да притежава ООД, ЕООД или АД, както и да заема управленски длъжности в търговски дружества. Това измества проблема от дейността – осъществявана като търговец, към правната форма в която се осъществява тази дейност, което е абсурдно и руши единството на тълкуванието на духа и буквата на закона.”

И накрая да обясним, как такива извратени адвокатски еквилибристики, отварят широко вратите на ада. Не само за адвокатите, кметовете, заместниците им и секретарите на общини, министрите и заместник-министрите има забрана да са търговци и да упражняват търговска дейност. Такива текстове има в още десетина закона, забраняващи да се занимават с търговия на управителите и заместник-управителите на БНБ, на митничарите и нотариусите, на полицаите и военните, на областните управители и заместниците им, и изобщо на всички държавни служители в администрациите, на следователите, прокурорите и съдиите, това са десетки категории служители. И ако се приеме за вярна юридическата перверзия, че само юридическото лице – търговско дружество се явява търговец, а не управителят или държателят на дяловете и акциите в него, ще се нароят фирми, не само на адвокати и кметове, но и на митничари, прокурори, съдии, полицаи и военни и ще настане такава вакханалия, че напълно официално ще узаконим забранената сега корупция. Не, че я няма сега. Защото тогава подкупите ще се плащат напълно законно във фирмите им и даже даващите подкупи ще получават фактури и касови бележки за тях. Тогава направо ще се наложи да закриваме държавата.

За да предотвратим този Содом и Гомор, ще поискаме тълкувателно решение от едниственият орган, който може да даде такова – онзи който е приел забраните в съответните закони – Народното събрание. Поне така пише в чл. 51 на Закона за нормативните актове.

А тук е пълният списък на управниците срещу които сме подали искания за отстраняване от постовете заради несъвместимост, главно затова, че имат участия във фирми. Така, че проблемът е много сериозен.

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре