cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Народен контрол над управниците

Народен контрол над управниците

Напоследък получихме много сигнали срещу управници от всякакво ниво, но ни пишат и хора, които искат да се присъединят към всенародното движение за отстраняване на закононарушителите от постовете им. Тъй като нашият отбор е малък, а в България има стотици хиляди кметове, министри, областни управители, чиновници, митничари, нотариуси, адвокати, съдии, прокурори, следователи, военни и полицаи, ние с нашите 5-6 човека екип не можем да огреем навсякъде. Освен това, народовластието задължава всеки гражданин да упражнява контрол над своите избранници, за да не лъжат и крадат, и да не се отмятат от обещанията, които са дали преди избирането или назначаването им на управленски постове. Затова днес даваме едни прости указания, как всеки да се включи в народния контрол.

Започваме с кметовете, които са най-близо до вас и в голяма степен предрешават с делата си начина по който живеете. Първо проверете дали вашият кмет случайно няма фирма, която да не е прехвърлил, продал или напуснал в срок от 30 дни от полагането на клетвата си като кмет пред Общинския съвет. Направете справка за това в Търговския регистър. Излиза този екран.

Щраквате бутончето “физическо лице” и пишете трите му имена в прозореца “Име”, след което натискате бутона “Търси”. Ако регистърът изпише негови фирми, проверявате всяка една от тях дали е действаща, (а не е закрита или заличена) към 30-тия ден от полагането на клетвата му и дали той все още има дялове/акции в нея. Дори да ги е прехвърлил/продал, или е напуснал управленските постове във фирмата, ако е станало след 30-тия ден от клетвата му, той е в нарушение. Щом откриете такава негова фирма/фирми, направете екранна снимка на тази страница от търговския регистър, за да я приложите като доказателство. След това пишете следния текст, (направо го копирайте от страницата), до Общинската Избирателна Комисия в съответния град:


До

Общинска Избирателна Комисия

Град ……………………………….

С И Г Н А Л

от

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(вашите имена, адрес, или телефон или електронна поща за обратна връзка)

Относно: Вероятна несъвместимост на кмета …………………………………… съгласно чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА.

Уважаеми Дами и Господа,

Господин …………………………………………….. положи клетва пред Общинския Съвет и встъпи в изпълнение на длъжността кмет на …………….20…… г.

Съгласно чл. 41 ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА, той не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, и е длъжен да прекрати участието си в такава, в срок от 30 дни от полагането на клетвата и да уведоми писмено и общинската избирателна комисия.

В Търговския регистър обаче, към дата ………20……. г., излиза негово дялово участие във фирма „…………………….“ …….. с ЕИК ……………………………

Тоест, в преклузивния 30 дневен срок, г-н кмета не е прекратил търговската си дейност и се явява в несъвместимост с кметския си пост в нарушение на ЗМСМА.

Моля за проверка на това обстоятелство и при установяване на нарушение на разпоредбата на чл. 41 ал. 1 и 3 от ЗМСМА, да приложите правомощията си по чл. 42 ал. 1 т.9, като прекратите предсрочно пълномощията му на кмет.

Дата…………………

Град ………………

С уважение: …………………………………

Приложение:

Извадка от Търговски регистър за актуалното състояние на фирмата към ……..20……г.

(Тук прилагате екранната снимка с фирмата от Търговския регистър)


За пример вижте една от жалбите ни срещу кмета на София Васил Терзиев.

Общинската Избирателна Комисия, трябва да разгледа случая и да вземе решение. Следете сайта им, защото те не са длъжни да ви уведомят лично за решенията си, а си ги публикуват на страницата и вие трябва да следите, за да не изпуснете някой срок. Например, ако отхвърлят сигнала ви, можете да обжалвате отказа им веднага пред съда. Ето примерно в Столичната Общинска Избирателна Комисия, когато не им стигна един глас да свалят кмета на Район “Искър”, защото не бяха в пълен състав, в решението си дадоха указания, къде и как може да се обжалва отказът им:

“РЕШЕНИЕТО, на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК, в 7-дневен срок от обявяването му, чрез Общинска избирателна комисия – Столична община до Административен съд – София – град.”

Затова трябва да следите сайта на съответната ОИК ежедневно, за да не изпуснете срок. Надяваме се, в софийския случай подателят на сигнала да е видял и обжалвал навреме, за да си отиде и този кмет-нарушител, както си отиде кмета на “Илинден” – Емил Бранчевски.

Има и други забрани за кметовете в Закона за Местното Самоуправление и Местната Администрация (ЗМСМА). Например, кмет не може да работи на друга работа/длъжност с друг договор. Нито може да отсъства безпричинно от работа над 30 дена. А има и такива нагли кметове. Ето една жалба, която пуснахме срещу софийски районен кмет на тези основания. Ако и вашият е такъв, действайте като нас, по нашия образец.

Същата забрана да имат фирми, важи освен за кметовете на населени места, райони и общини, но и за заместник-кметовете и секретарите на Общини и райони. В такива случаи, ако ги хванете с фирми, използвате горния текст със съответните поправки, но го адресирате до кмета, който ги е назначил, а също и до Общинския съвет и до Комисията за Противодействие на Корупцията. Защото кметовете обикновено се правят на разсеяни и не си уволняват своите хора, както в момента се ослушват варненският и софийският кметове, но общинските съвети и особено комисията срещу корупцията ще свършат работа. Ето за пример наши сигнали срещу заместник-кмет и секретар на Община.

Сега да разгледаме друг възможен случай, когато министър-председател, министър, заместник-министър, областен управител или негов заместник, изобщо някакъв висш управленец се окаже с фирма, както Асен Василев, Даниел Лорер и жена му Виолета Лорер, Адриана Попова, Кирил Петков и редица други такива. За тях освен забраната да имат фирми, е забранено и да участват в управителните съвети на неправителствени организации – сдружения, фондации и други такива. Процедурата е същата, но сигналът, който трябва да пуснете е нещо такова, каквото ние сме пуснали за Даниел Лорер, просто го преработете за вашия конкретен случай и го пуснете до Комисията за Противодействие на Корупцията, с копия до Министерския съвет и Народното събрание.


До

Комисията за Противодействие на Корупцията

Копия:

До

Народното Събрание

До

Министерски съвет

С И Г Н А Л

от

………………………………………………………………………

Относно: Несъвместимост и състояние на конфликт на интереси на народен представител и министър, поради нарушение на Конституцията и законите.

Уважаеми Дами и Господа,

Конституцията на България в чл.68 ал 1 и чл. 113 ал. 1 и 2, забранява на народните представители и министрите да заемат длъжности и да извършват дейности, които са несъвместими с положението на народен представител. В чл. 19 ал. 7 т.2 и 3 на Закона за администрацията е забранено на министрите да упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици на търговски дружества; да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.

В чл. 132. ал.2 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е разпоредено, че народният представител няма право да участва в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Господин Даниел Максим Лорер е бил съветник на министъра за електронно управление в служебното правителство на Марин Райков – 13 март – 29 май 2013 г. Като такъв попада в обхвата на Закона за администрацията, уреждащ статута на политическите кабинети в които са включени съветниците, съгласно чл. 28 ал. 4 и 5. В това време е придобил дялове във фирмата “Юлимпикс” ООД и ги е притежавал лично и чрез друга своя фирма – ЛОЗА БГ” ЕООД от 21.03.2013 г  до 02.10.2020 г., когато фирмата е закрита Същевременно е и съдружник и управител във фирма “4С БЪЛГАРИЯ” ООД от 04.10.2010 до 11.08.2015 г., когато същата е закрита.

През 2021 г. е съветник в кабинета на служебния министър на икономиката Кирил Петков в първото служебно правителство на Стефан Янев, назначено от президента Румен Радев, и председател на Комисията по прозрачност към Министерството на икономиката – 12 май – 15 септември 2021 г. Същевременно е и във фирма “БрайтКап Инвестмънт Адвайзор” ООД от 14.12.2020 г.,  като излиза от нея чак на 05.11.2021 г. В нея е бил и управител от 01.06.2018 до 11.11.2021г.

Г-н Лорер е бил и народен представител в 47-ото народно събрание от 3 декември 2021 до заемането на поста министър на иновациите и растежа в правителството на Кирил Петков на 13 декември 2021 г. на който пост е до 2 август 2022. В същото време е бил в ръководството (Консисторията)  на “Организацията на евреите в България – ШАЛОМ” от 05.11.2020 г. до 18.04.2022 г. в противоречие с чл. 19 ал. 7 т.3 от Закона за администрацията. Упражнява и търговска дейност като съдружник в периода 19.11.2012 – 28.11.2023 във фирма “ЛОЗА БГ” ЕООД в противоречие с чл. 19 ал. 7 т.2 от Закона за администрацията.

Моля за вашата проверка по гореизложените факти и обстоятелства, налични в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и предприемане на съответните законови действия.

19.3.2024 г.

Гр. София

С уважение:

…………………………………..


Не само за адвокатите, кметовете, заместниците им и секретарите на общини, министрите и заместник-министрите има забрана да са търговци и да упражняват търговска дейност. Такива текстове има в още десетина закона, забраняващи да се занимават с търговия на управителите и заместник-управителите на БНБ, на митничарите и нотариусите, на полицаите и военните, на областните управители и заместниците им, и изобщо на всички държавни служители в администрациите, на следователите, прокурорите и съдиите, това са десетки категории служители.

Затова даваме още два примера с наши сигнали, които да използвате за модел – един за обикновен чиновник в държавна администрация имащ фирма и един за ръководен държавен служител от висок ранг, който е и политически ръководител в партия, което също е забранено.

Ако попаднете на някой от другите категории и не знаете какво да пишете, свържете се с нас да ви дадем указания. Нека заедно се преборим да изчистим управлението от корумпирани закононарушители, искащи да правят “бизнес”, (разбирай далавери), в управлението и администрацията, вместо да работят за интересите на хората, които са ги пратили там.

Вижте всичките досегашни наши сигнали, може да ги използвате като образци.

И помнете, ние сме народа, ние овластяваме и сваляме нашите избранници, които са всъщност наши слуги! Нека да им го напомняме непрекъснато, като сваляме самозабравилите се дерибеи!

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре