cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Прокурорската преписка 10729/2022 г.

Прокурорската преписка 10729/2022 г.

photo_2022-04-12_13-21-08

Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации – НСС “Свети Георги Победоносец” и НД “Крумови Закони”, сигнализират ОД на МВР – Пловдив за извършени престъпления от здравните власти на национално и регионално ниво, като прилагат уличаващи документи. При последвалата проверка, пловдивската полиция уведомява Районната прокуратура в града, която започва предварителна проверка, като образува преписка №11041 / 2022 г. Прокурорът Божидар Елкин събира три тома документи от основните здравни институции и организации, разпитва  Стоян Алексов, проф. Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров, Ангел Кунчев, доцент Атанас Мангъров и доктор Георги Тодоров и заключава, че има  извършени престъпления по смисъла на чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и по чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България. 

Поясняваме за какво става въпрос в цитираните горе членове:

Наказателен Кодекс

Чл. 220. (1) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 142а, ал. 3, т. 2, чл. 143, чл. 143а, чл. 144, ал. 2, чл. 170, ал. 3, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б – 319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 336а, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 341в, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, чл. 356к, чл. 356л и чл. 356м, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт – с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 143. (1) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Чл. 136. (1) Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.

Конституция

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Тъй като пловдивски прокурор няма право да разследва виновните длъжностни лица, защото деянията им са подсъдни на Софийски Градски Съд, Божидар Елкин прехвърля преписката със събраните материали на Софийска Градска Прокуратура, по компетентност. Тя на свой ред образува своя преписка № 10 729 / 2022 г., по която вече и друг човек подава допълнителни материали, които уличават високопоставени длъжностни лица в международен заговор с цел геноцид, престъпления срещу човечеството, държавна измяна и ред други съставомерни по Наказателния Кодекс деяния. 

За да не се потули и прекрати тайно преписката в Софийска Градска Прокуратура, организациите, подали първоначалните сигнали, направиха поредица от мероприятия за нейната разгласа. 

Първо публикуваха едно интервю с авторката на началните сигнали до полицията, която показа и документите. Ето го тук.

YouTube player
Подателките на жалбата в пловдивската полиция, която предизвика прокурорската преписка 10729/2022 г. пред Радио и Телевизия “Истина и Свобода”.

После, на 13.9.2022 г. направиха пресконференция в БТА по въпроса. Въпреки поканените над 400 журналисти от всички български медии, нито един не дойде на мероприятието. А ето тук и имената на ония над 40 “журналисти”, които не само НЕ уважиха с присъствие  пресконференцията, ами даже изтриха електронната поща с поканата за нея, без дори да я отворят и прочетат.

След това на 20.9.2022 г., проведоха отново в БТА и петчасова конференция, с множество видни участници с лекции по основните въпроси за ПЛАНдемията, отразени в прокурорската преписка.

На 27 септември 2022 г. активистите от двете граждански организации и две подкрепящи ги партии – БНО и “Истината и само Истината” проведоха и открито телевизионно студио по темата пред Съдебната палата в София. Както обикновено става при такива важни мероприятия и събития, в началото заваля проливен дъжд, но участниците, както винаги продължиха и скоро слънцето изгря. И най-черната буря предизвикана от слугите на мрака, изчезва под напора на смелостта и волята на борците за свобода, подкрепяни от силите на светлината.

Отдолу даваме всички наши статии по темата, с дати, имена, факти и оригинални документи, като принос за историята на българската съпротива, срещу ПЛАНдемичната тирания. Много от тези статии, бяха изтривани от цензорите на Гугъл, защото бях в тяхната платформа “Блогър” и явно някой заинтересован от прокуратурата непрекъснато ги докладваше. Но ние ги качвахме отново и отново. И сега, ето ги всичките 14 тук, където вече са недосегаеми за цензурата.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре