cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » ChatGPT като систематичен генератор на високопарни фрази

ChatGPT като систематичен генератор на високопарни фрази

image

Първи бяха Илф и Петров, които в “Златния телец” издаден в 1931 г., описаха съветския систематичен генератор на високопарни фрази. Незабравимият им герой Остап Бендер го нарече “Тържествен комплект” и го продаде за 25 рубли на “журналиста” Ухудшански. 

Ето и какво продставляваше той:

__ТЪРЖЕСТВЕН КОМПЛЕКТ__

НЕЗАМЕНИМО ПОМАГАЛО ЗА СЪЧИНЯВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ СТАТИИ, ПРАЗНИЧНИ ФЕЙЛЕТОНИ, А СЪЩО ТАКА И НА ПАРАДНИ СТИХОТВОРЕНИЯ, ОДИ И ТРОПАРИ

РАЗДЕЛ 1. РЕЧНИК

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ

1. Възгласи

2. Трудещи се

3. Зора

4. Живот

5. Маяк

6. Грешки

7. Стяг (знаме)

8. Ваал

9. Молох

10. Лакей

11. Час

12. Враг

13. Ход

14. Вал

13. Пясъци

16. Скок

17. Кон

18. Сърце

19. Минало


ПРИЛАГАТЕЛНИ

1. Империалистически 

2. Капиталистически 

3. Исторически 

4. Последен 

5. Индустриален 

6. Стоманен 

7. Железен


ГЛАГОЛИ

1. Пламтя

2. Вдигам (се)

3. Разкривам

4. Аленея

5. Развявам (се)

6. Извършва (се)

7. Пея

8. Клеветя

9. Скърцам

10. Заплашвам


ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕПИТЕТИ

1. Злобен

2. Зъбат


ДРУГИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

1. Девети

2. Дванадесети

3. Нека!

4. Напук!

5. Напред!

(Междуметия, предлози, съюзи, запетаи, многоточия, удивителни знаци и кавички и т.н.).

3абележка: Запетаи се поставят пред „че“, „който“ и „ако“. Многоточия, удивителни знаци и кавички — където е възможно.


РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКА ЧАСТ

(Състоял се изключително от думите на раздел 1-ви)


§ 1. УВОДНА СТАТИЯ

Деветият вал

Източната магистрала — това е железен кон, който, вдигайки със стоманен скок пясъците на миналото, извършва хода на историята, разкривайки ново зъбовно скърцане на клеветещия враг, върху който вече се издига деветият вал, заплашващ с дванадесетия час, последния час за лакеите на империалистическия Молох, този капиталистически Ваал, но, въпреки грешките, нека аленеят, а също така и да се развяват стяговете пред маяка на индустриализацията, пламтящ под възгласите на трудещите се, под песента на чиито сърца се разкрива зората на новия живот: напред!

§ 2. ХУДОЖЕСТВЕН ОЧЕРК – ФЕЙЛЕТОН

Нека!…

— Напред!

Той пламти под възгласите на трудещите се…

Той разкрива зората на новия живот…

— Маяк!

Индустриализация!

Нека има отделни грешки. Нека. Но затова пък как аленеят… как летят… как се развяват… тези стягове! Тези знамена!…

— Нека съществува Ваал на капитализма! Нека съществува Молох на империализма! Нека!

Но върху лакеите вече се вдига:

— Последният вал!

— Деветият час!

— Дванадесетият Ваал!

Нека клеветят. Нека скърцат със зъби. Нека се разкрива злобният зъбат враг!

Извършва се исторически ход. Пясъците на миналото се вдигат от скока на стоманата.

Това е „железният“ „йон“!…

Това е:

— Източната!

— Магистрала!

„Пеят сърцата“…


§ 3. ХУДОЖЕСТВЕНО СТИХОТВОРЕНИЕ

А) ТРИНАДЕСЕТИЯТ ВААЛ

Сърцето ней сред гръмки дни,

трепти лъчист маяк.

Индустриален плам, сияй

напук на злобен враг.

С железен кон лети напред

историята днес,

трудещите се грешки вред

сега разкриват с чест.

Възправя се последен час.

Алей девети вал,

пламти дванайсетият час

за теб Молох — Ваал!


Б) ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ

Цъфти урюк сред гръмки дни,

пламти в зори кишлак.

А сред аръци и лехи

разхожда се ишак.


АЗИАТСКИ ОРНАМЕНТ

1. УРЮК (зарзала)

2. АРЪК (канал)

3. ИШАК (магаре)

4. ПИЛАФ (храна)

5. БАЙ (лош човек)

6. БАСМАЧ (лош човек)

6. ЧАКАЛ (животно)

8. КИШЛАК (село)

9. ПИАЛА (чашка)

10. МЕДРЕСЕ (духовно училище)

11. ИЧИГИ (обувки)

12. ШАЙТАН (дявол)

13. АРБА (талига)

14. ШАЙТАН-АРБА (Средноазиатска ж.п. линия)

15. ТВОЯ-МОЯ НЕ РАЗБИРАШ

16. МАЛКО-МАЛКО / ИЗРАЗИ

ДОБАВКА

С помощта на материалите от раздел 1-ви по методите на раздел 2-ри се съчиняват също така: романи, повести, поеми, проза, разкази, битови скици, художествен репортаж, хроника, епопея, пиеси, политобзори, игра на политфанти*, радиооратории и т.н.

————————————————————————————————————-

Колкото и да става дума за хумористичен роман, това си беше самата действителност в комунистическия блок. По подобен шаблон, работеха всички журналисти, писатели, поети и всякакви други текстописци, в рамките на “социалистическия реализъм” следвайки “червената нишка”.

Западът също не изостана от този модел. И там започна като на шега. Списание „Тайм“, в броя си от 9 фев­руари 1976 година пуб­ликува така наречения „Сис­тематичен генератор на високопарни фрази”, от Филип Браутън, нещо като наръч­ник за нищо-не-значещи, но авторитетно звучащи фрази за замаз­ване на положението, когато не знаеш или не искаш да говориш истини. Авторът го препоръчва да се използва като „метод за превръщането на отчаянието в успех”. Вижте го тук.
Генераторът представлява наръчник от 30 думи, подредени в три колонки. 

Първата колонка съдържа думите: обобщителни, тотален, систематизиран, паралелен, функционален, отговорен, избирателен, синхронизиран, съвместим, балансиран. 

Втората: управленчески, организационен, наблюдаван, реципрочен, цифров, логически, преходен, диференциален, трето поколение, политически. 

Третата: опции, гъвкавост, способност, мобилност, програмиране, концепция, фаза, проекция, хардуер, непредвидени обстоятелства.
opera20snapshot_2023-04-18_145321_docs-google-com_-2432370
За да сглобите изречение, твърди изобретателят на генератора Филип Браутън, е достатъчно да си намислите трицифрено число. Да кажем 345, което означава, че трябва да изберете третата дума от първата колонка, четвъртата дума от втората и петата от третата. Получава се фразата „систематизирано реципрочно програмиране“. Да пробваме и с 628 – „функционална организационна проекция“. Под 452 – „паралелна цифрова гъвкавост“. И т.н., и т.н. 
На генератора обаче му липсва нещо особено важно за целите на доброто съчинение – патосът. Докато в системата на Остап Бендер, патосът е основното.

България също може да се похвали със свой Остап Бендер, но истински, от плът и кръв, а не измислен литературен герой. Това е известният “професор” Венелин Терзиев, който сам по себе си, е жив систематичен генератор на високопарни фрази. Той беше хванат три пъти в плагиатство и му отнеха две от титлите “доктор”, третата обаче му остана.  Иначе официалната му визитка е впечатляващаЗа няколко години той прави главозамайваща кариера: получава три научни степени, вкл. 3 х “доктор на науките”, става професор в 4 университета в София, Русе и Велико Търново, междувременно ръководи дисертациите на хора като министъра на икономиката Даниела Везиева и някак успява да генерира стотици научни публикации на година…” А има и още:Професор Венелин Терзиев има четири доктората с 37 монографии, защитени за само някакви си четири години, още 1 252 научни публикации, професор е в четири различни университета в четири различни научни области, над двадесет пъти е бил член на научни жури и то в рамките на три години.”  Между другото, “трудовете” му са цитирани над 4000 пъти, но в повечето случаи, в други негови писания или така нареченото автоцитиране. Терзиев е едновременно доктор на науките по “Национална сигурност”, “Икономика” и “Социални дейности”. И още: той беше “главен научен секретар” на университетската болница “Канев” в Русе, директор на фирмата “Реставрации” АД към Министерството на Културата и главен редактор на научното списание “Общество и здраве”. Прочетете само заглавията на две от дисертациите му и ще разберете за какво става въпрос:

Модели за повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“.

“Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики”

Иначе не ви съветваме да четете който и да е от хилядите “трудове” на “професора”, те са писани по матриците на систематичните генератори на високопарни фрази. Ето един малък пример от “научния му труд” “Развитие и преструктуриране на заетостта в България”: “Преструктурирането на работната сила и промените в заетостта на населението в България са радикални, мащабни и разнопосочни. Най-общо те се делят на две големи групи: едните са в посока на изграждането на пазарна икономика в страната, като разширяват възможностите на страната за присъединяване; и другите са създаващи затруднения, бариери пред успешното присъединяване и развитие по пътя на пазарната икономика и демокрацията. Последните налагат провеждането на адекватна политика за увеличаването на заетостта и намаляване на безработицата в контекста на съгласуваната политика, стратегии и планове на страните-членки на ЕС.” 

За сравнение, зададохме на ChatGPT заглавието на една от дисертациите му “Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики” и поискахме да напише някакъв текст по това. Ето и как се справи “езиковият модел” на чатбота, на който, кой знае защо му казват, че бил “Изкуствен интелект”: 
“Социалното програмиране е ключов процес в създаването на програми и приложения, които имат за цел да решават социални проблеми и да подобрят живота на обществото. При социалното програмиране се използват технологии и инструменти, които позволяват на програмистите да разработват софтуерни решения, които имат способността да променят социалната динамика и да подкрепят заедностните усилия.
Безспорно, социалното програмиране има огромен потенциал да допринесе за практически решения на социални проблеми, като насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики. Тези цели са, за съжаление, трудно постижими, поради някои предизвикателства, които социалното програмиране среща.
Предизвикателствата, с които се сблъсква социалното програмиране, са многобройни и разнообразни, но могат да бъдат категоризирани в следните основни области: инфраструктура, обучение и образование, прозрачност и достъпност.
Първо, инфраструктурата, която е необходима за социалното програмиране, не е винаги налична или е достъпна с ограничения. Например, в достъпна инфраструктура за бърз интернет или тези, които желаят да се включат в социалното програмиране, не разполагат с необходимото оборудване.
Второ, обучението и образованието на хората, които ще работят по социалното програмиране, е от съществено значение. Въпреки че има достъпна информация онлайн, което може да помогне на програмистите и активистите, да създават социални проекти, не е гарантирано, че информацията е качествена или е удобна за използване в конкретните случаи.
Трето, въпросът за прозрачност при социалното програмиране е също много важен. Социалните медии, които често се използват за насърчаване на социалната активност и взаимодействие между хората, не винаги работят в полза на обществения интерес.
Накрая, достъпността до социалното програмиране е от съществено значение за неговия успех и въздействие върху обществото.”

Отлична работа нали? Дали Изкуственият Интелект копира “професора” Терзиев или “професорът” е самороден талант – като “естествен” Изкуствен интелект”, няма значение. Въпросът е, че от два века насам, живеем в информационният свят на шаблоните, създаващи безмислиците на празнословието. С което се печелят пари, трупат се титли, звания и почести и се промиват мозъците на хора.
Сега по нашумялата тема за ChatGPT. Въпреки хвалебствията по негов адрес, той си остава като цяло, един усъвършенстван систематичен генератор на високопарни фрази, както описаните по-горе. Даже за момента “професор” Венелин Терзиев го бие количествено и качествено, като постижения.
information-overload-excess-concept-surfing-internet-lot-info-chaos-flow-digital-trash-online-data-flood-social-229146130-6254360
Лошото е, че ще помогне за създаването на милиарди Венелин Терзиевци по целия свят. Влизаме в ерата на информационният потоп на безсмислието, нищонеказването и пустословието. 
Ако навремето Господ Бог изби грешниците, с всемирен воден потоп, пратен от него, този път ние сами си го причинихме световния цифров потоп.
Но, докато Господ все пак спаси човешкия род, чрез Ной и рода му и даде завет, че повече няма да унищожава света с потоп, символ на което е дъгата след дъжд, то за сегашния потоп, който вече ни залива отвсякъде, няма гаранции за спасение.
Май е време да строим нов Ноев ковчег в който да спасим разума, смисъла и нормалността на словото…Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading