cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » III Част – На ход е Софийска Градска Прокуратура

III Част – На ход е Софийска Градска Прокуратура

photo_2022-04-12_13-21-08
photo_2022-08-05_20-18-37-8741050
Да припомним предисторията. Преди няколко месеца Румяна Г. и Нели П. от името на Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец” в София, изпращат до Областните Дирекции на МВР по места, документи за престъпления извършени по време на ПЛАНдемията от министрите на здравеопазването Ананиев, Ангелов и Кацаров, главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и всички членове на прословутия НОЩ. (Редакцията ни разполага с техния сигнал и доказателствата по него, но ще го публикуваме, само с тяхно съгласие, което очакваме в момента)
Пловдивската Дирекция на полицията започва проверка, която после прераства в прокурорска преписка №11041/2022г. Прокурорът Божидар Елкин от Районна Прокуратура Пловдив, си свършва абсолютно професионално и съвестно работата, разпитва  Стоян Алексов, Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров и Ангел Кунчев, както и свидетелите доцент Атанас Мангъров и доктор Георги Тодоров. Събрал е и информация от МЗ, НЦЗПБ, ИАЛ, НЗОК, НСИ и БАП. Общо оформя преписка от 3 тома, които после прехвърля по компетентност на Софийска Градска Прокуратура. 
СГП от своя страна поема нещата в свои ръце, образува своя преписка 10729/2022 г. и възлага на Главна Дирекция на Националната Полиция оперативната работа по проверките. Имаме сведения, че хора от различни градове започват да подготвят допълнения и свои сигнали, които да присъединят към тази преписка на софийската градска прокуратура. При тяхно съгласие ще ги публикуваме със заличени лични данни разбира се.
Днес ви представяме първия получен от нас такъв допълнителен сигнал и го публикуваме със съгласие на подателя, като сме заличили личните му данни. Можете да го прочетете долу.

  

Можете да изтеглите документа оттук.

Тъй като сигналът е сериозен и предоставя на прокуратурата 484 мегабайта документи като доказателства, го публикуваме и като текст, с препратки към документите, които също качихме в мрежата. 
Призоваваме и други български патриоти и бойци за свобода, да последват примера на тези доблестни българи и да залеят прокуратурата с всички възможни доказателства, които имат на разположение.
Лавината тръгна, и ще помете психопатите унищожаващи българския народ по външни заповеди.

До

Софийска Градска прокуратура

Град София

 

С И Г Н А Л

от Александър Иванов Долев

живущ в гр. София, ул. „ххххххххх“ № ххх

с ЕГН хххххххххх, Тел. + 359 ххххххххххх

 ел. поща хххххххххх

 

Относно: Допълнителни факти, обстоятелства и документи, за извършени престъпления по Особената част, глава Първа – Престъпления против републиката, Раздел I, Раздел II и Раздел III от НК, от страна на високопоставени длъжностни лица, поставили се в услуга на чужди вражески интереси, по връзка с преписка № 10729/2022 на СГП, образувана въз основа на прехвърлена по компетентност преписка № 11041/2021 на РП – Пловдив.

 

Уважаеми Господа,

Моля настоящият сигнал да бъде приобщен към материалите по горецитираната преписка на Софийска Градска Прокуратура. В допълнение на фактите и документите, въз основа на които е образувана първоначалната проверка на РП-Пловдив, ви предоставям допълнително, следната важна информация:

I. Няма изолиран вирус SARS-CoV-2

1. Никога и никъде в света, от нито един научно-изследователски център, научна лаборатория, екип изследователи или отделен учен, лекар или лаборант, не е бил открит и изолиран и пречистен вирус на SARS-CoV-2, така наречения „вирусен изолат“, съгласно четирите постулата на Кох:

·        Микроорганизмът, за който се подозира, че причинява заболяване, трябва постоянно да бъде свързан с патологията и при обстоятелства, свързани с патологичните и клиничните промени в хода на заболяването

·        Микроорганизмът, за който се подозира, че причинява заболяване, трябва да може да бъде изолиран от болното растение или животно и трябва да може да расте в инвитро в чиста култура, освен това, това не се случва при друго заболяване като случаен и непатогенен паразит

·        Когато здрав възприемчив гостоприемник се инокулира с порасналия патоген инвитро в чиста култура, в нея трябва да се развият симптомите на първоначалното заболяване

·        Същият патоген трябва да може да бъде повторно изолиран от експериментално заразените гостоприемници.

Предоставям в приложенията след раздела, като доказателства, официални отговори по този въпрос на 141  (сто четиридесет и една) научни институции, здравни учреждения, лаборатории и официални държавни здравни органи от 25 страни в света, включително и от България.

2. Същевременно, съществуват странни „патенти“ за SARS-CoV-2 в патентните бюра на САЩ и в Европа. „Самосъздал се“ в природата, по „естествен път“ „вирус“ в края на 2019 г., няма как да е патентован в предходни години, тоест да е изкуствено създаден в лаборатория, която да има права над него. Всичко това навежда на мисълта, че не става въпрос за естествено появил се в природата вирус, а за целенасочена разработка на биологично оръжие. По някои данни, има издадени най-малко 73 (седемдесет и три) патента в света за коронавирус, в периода 2002-2018 г. Долу давам само няколко, с извадки от официалните регистри на патентните ведомства.

Единият патент е в САЩ издаден на 20.11.2018 г., на името на Британския  Pirbrite Institute със заявители – откриватели Ерика Байкъртън (Erica Bickerton), Сара Кийп (Sarah Keep) и Пол Бритън  (Paul Britton). (Приложение 7)

По-интересното е, че има издадени няколко патенти за коронавируса и на CDC (Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ), например патент номер 46592703R и патент номер 776521. Тези патенти засягат не само генната последователност на SARS коронавирус, но и средствата за откриването му с помощта на RT–PCR тест. В началото те са отхвърляни от Патентното ведомство, защото „коронавирусът“ с такъв геном „вече бил патентован“ от други изследователи, но все пак в 2007 г. те успяват да получат патент № US-7220852-B1 на 22.5.2007 г. (Приложение 11)  В тази връзка е съмнителен и един друг патент № 7151163, който е  издаден на Sequoia Pharmaceuticals  на 28.04.2003 г. (Приложение 8) Подозрителното е, чe три дни след като CDC подава заявката за патент на SARS коронавирус през 2003-а, фармацевтичната компания Sequoia Pharmaceuticals от Мериленд, подава заявка (на 28 април 2003 г.) за патент върху антивирусни агенти за лечение и контрол на коронавирусни инфекции. Малко по-късно Sequoia Pharmaceuticals става част от холдингите Pfizer и Johnson & Johnson.

Няколко патента за коронавирус и модифицирането му в опасен патоген има и Ралф Барик (Ralph S. Baric) от Университета в Северна Каролина – патент № 7279327 от 2002 г., за методи за създаването на рекомбинантни коронавируси (Приложение 9), в 2006 г. патент за „Композиране на коронавируси с рекомбинантно-устойчиви геноми“  – патент № 7618802 (Приложение 10) Благодарение на откритията на Ралф Барик, е възможно да се сглобяват патогени чрез ДНК инженерни методи, без да се оставят следи, че са изкуствено създадени от човека и да се твърди, че са само-еволюирали в природата. Самият Барик нарича метода си „no-see-ums method“ в свободен превод на български език – „невидим метод“ или „непроследим метод“. В 2015 г., Ралф Барик започва сътрудничество с китайския учен – специалист по коронавирусите Ши Чженли от Института по вирусология в Ухан, по сведения на списание Intelligencer, в 2015 г. неговата лаборатория е получила $ 8,3 милиона долара финансиране, а в 2016 г. още $ 10,5 милиона долара от Националния Институт за Здравеопазване на САЩ.

Още по-подозрително е откритието на седем учени по биомедицина, че част от генетичното секвениране на новия коронавирус е еднакво с това, което американската фармацевтична компания „Модерна“, е патентовала през 2016 г.  

Сред авторите на материала са доктор Баламурали Амбати от САЩ, Джорджо Палу от Италия и Кенет Линдстрьом от Финландия. Статията е публикувана в известния международен уебсайт за наука Frontiers. (Приложение 14)

3. Признанието на бившия директор на НЦЗПБ – проф. Тодор Кантарджиев, че „В България не е получаван изолат на SARS-CoV-2 в клетъчни култури“ е още едно красноречиво доказателство в официален отговор на запитване по ЗДОИ. (Приложение 4).

Колкото до другото му твърдение в същия документ, че „Наличието на този вирус в клинични проби се идентифицира чрез метода Real Time – PCR, чрез който се доказва вирусната нуклеинова киселина, носител на наследствената  информация на вируса, или чрез антигенни тестове, с които се доказват вирусните белтъци. Съвременните вирусологични методи се основават на доказване на тези структурни компоненти на вирусите, без да е необходимо да се изолира самият вирус“- то това е отрицание на постулатите на Кох, обяснени в началото, типичен пример на антинаука, представлява безподобна глупост и е обида за интелекта на всеки здравомислещ човек. Не може да няма никога, и никъде, и от никого изолиран, и пречистен вирус в клетъчна култура, съгласно 4-те постулата на Кох, и изобщо да не е разшифрован ДНК – генома му, и да твърдиш, че РТ-ПСР или антигенен тест, ще намери негови ДНК компоненти – нуклеотиди – „носители на наследствената информация на вируса“, който изобщо не е изолиран в чист вид, по метода на Кох.  При това, чрез тест, който пък от своя страна изобщо не е пригоден за изследване на инфекциозни заболявания, както ще стане ясно в раздел II за ПСР тестовете. Другото твърдение на проф. Кантарджиев в същия документ, че вирусът „бил изолиран от италиански изследователи чрез РТ-ПСР метод“, е в същата категория на научни безсмислици. Изобщо, всички изследователи в света твърдящи, че са „изолирали вируса“, се позовават на метода РТ-ПСР, което не е никакво доказателство.

4. Особено съмнително е, че от обявяването на ПЛАНдемията на 13 март 2020 г., досега, НЯМА изолиран и пречистен вирусен изолат на SARS-CoV-2, съгласно четирите постулата на Робърт Кох, в нито една лаборатория, в нито една държава по света, а в същото време има десетки патенти за коронавируси, което навежда на мисълта за разработка на биологично оръжие. Явно никой няма интерес, да се разкрие състава, структурата и функциите на това чудовищно изобретение, създадено от човешка ръка, представяно като  естествено появил се „вирус“. Това подозрение се засилва от още няколко факта:

5. СЗО е забранила на всички държави да се извършват аутопсии на починали от ковид и България стриктно спазва това и не прави такива на починалите. Това е безумно, тъкмо обратното следва  да се прави, при епидемии от нов и неизвестен вирус. Поне в началото, трябва на всеки починал да се прави аутопсия, за да се разбере как прониква вирусът, механизмът на заразата,  кои органи уврежда и как и какво точно причинява смъртта на болния.

6. При болните не се пускат близките им, държат се в пълна изолация, не е ясно как и с какво се лекуват и ако починат, тялото се предава на роднините за погребение в запечатан ковчег, който нямат право да отварят. Това са отлични механизми за скриване на престъпление – например умишлено убийство.

7. СЗО систематично отхвърля и забранява всички и всякакви билкови, хранителни и дори лекарствени средства, показали ефикасно лечение на заболяването, забранява дори експерименталното лечение със съществуващи такива, но натрапва за задължително използване скъпи, вредни и опасни препарати, не само „ваксините“, но и доказано убийствени препарати, като „ремдесевир“ например. За ремдесевир е ясно, че води до бъбречна недостатъчност. Казва го не кой да е, а професор Дидие Раут, директор на Университетската болница IHU Mediterranee Infection в Марсилия, Франция: „Още в началото на пандемията богатите страни мислеха, че ремдесивир ще бъде лечението чудо срещу COVID-19. Оказа се, че не работи. Ремдесивир води до бъбречна недостатъчност. От публикуваните изследвания през последните 8 месеца трябва да си дадем ясна сметка, че не работи. Имаше очевидно политическо застъпване за ремдесивир – това скъпо ново лечение, и машиналното отхвърляне на алтернативата – лечение с хидроксихлорохин (HCQ). Това беше позицията на богатите страни (в Европа) като цяло, където обаче виждаме, че равносметката при смъртните случаи е по-тежка, отколкото другаде. С времето се появиха и проучвания, в това число и огромният научен скандал, наречен The Lancet Gate. Никому непознати в научния свят хора, които изфабрикуваха данни от неясни източници, се опитаха да обяснят, че се очаква смъртност от 10% при лечението на болни от COVID-19 с хидроксихлорохин. Никой не си направи труда да помисли. Френското министерство на здравеопазването веднага изостави HCQ. СЗО прекрати всички клинични изпитвания за HCQ и това наложи спирането и на две френски проучвания, касаещи препарата. Тези забрани не бяха вдигнати, въпреки че впоследствие статията в The Lancet беше разобличена и оттеглена и бе установено, че твърденията, че HCQ е токсичен, са неверни.“

Освен че СЗО забранява употребата на доказани лекарства като „ивермектин“ и „хидроксихлорокин“, но имаше и скандален случай, когато СЗО отхвърли евтино традиционно лекарство от Мадагаскар на билкова основа (местен сорт червен пелин) правено по народна рецепта от десетилетия и доказало ефикасността си през годините, което лекува и симптомите на ковид. Дори се опитаха да подкупят президента на страната Андри Ражоелина. Тъй като президентът на Мадагаскар отхвърли офертата и продължи да изнася лекарството на ниски цени в цяла Африка, скоро след това му беше организиран атентат, от който за щастие оцеля.

8. СЗО е спуснала като задължителни във всички страни, протоколи за лечение на ковид, които са строго секретни. Болниците не ги дават при поискване, нито на пациентите, нито на близките им. Практически не се знае с какво и защо се „лекуват“ хората, имали нещастието да попаднат в ковид отделенията. Това е грубо нарушение, както на Конвенцията за правата на човека и биомедицината, така и на чл. 29 ал. 2 от Конституцията. Ето част от такъв протокол спуснат от СЗО за България, (заснет нелегално с телефон) в който се нарежда болните от Covid 19, ако проявяват страх и безпокойство, да се лекуват, забележете с какво:

 – мидазолам – ето неговата листовка с кратки характеристики тук, в която ясно е казано, че: “Мидазолам трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с хронична дихателна недостатъчност, защото мидазолам може допълнително да потисне дишането.”

– лоразепам (лорапам) – ето какво се казва и в неговата листовка  с кратки характеристики: “Лоразепам трябва да се прилага с внимание при пациенти с компрометирана  дихателна функция (например ХОББ, синдром на сънна апнея)”, а в противопоказания направо си пише че не бива да се прилага при: “Тежка дихателна недостатъчност.”

– морфин – ето какво прави и морфинът“Потискане на дишането, спадане на кръвното налягане, гадене и повръщане.”

И всичко това е е указано в раздела от протокола със заглавие: 

“1. Препоръки за медикаментозно лечение с цел облекчаване на страха и безпокойството при пациенти със задух, в допълнение на прилагането на опиониди.”

Ето какво са и какво правят опионидите“Ефектът на опиоидите върху тялото е аналгетичен и седативен, и се изразява в потискане на дишането и центъра на кашлицата, като се потиска и чревната перисталтика.” (Приложение 39)

Тоест на хора с и без това затруднено дишане им дават “лекарства”, които още повече подтискат дишането! Резултатът? Естествено – мъчителна смърт.

 

Доказателства към раздел I-ви:

1. Списък на институциите по държави, дали официални отговори, че нямат данни и доказателства и документи за изолиран и пречистен вирус в Excel формат. (Приложение 1) Документите са основно на английски език, но има част и на испански, португалски, италиански и други езици.

2. Официални отговори на запитванията разпределени в 8 основни файла в PDF формат. (Приложение 2 в осем части Първа част; Втора част; Трета част; Четвърта част; Пета част; Шеста част; Седма част; Осма част;

3. Допълнителни документи с доказателства за липсата на вирусен изолат в 21 файла в PDF формат. (Приложение 3)

4. Документ от българския Национален Център за Заразни и Паразитни Болести подписан от проф. Тодор Кантарджиев, че в България не е получаван вирусен изолат на SARS-CoV-2. (Приложение 4).

5. Документ от Министерство на здравеопазването на Испания, че няма изолат на вируса. (Приложение 5)

6. Писмо от Министерство на Здравеопазването, в което се признава, че министерството НЯМА информация и доказателства за вирусен изолат и препраща запитването на ИАЛ. (Приложение 6)

7. Писмо от МЗ в отговор по питане по ЗДОИ на Радка Сиренкова, в което се признава, че няма вирусен изолат в България. (Приложение 15)

8. Официални документи за издадени патенти на коронавирус. (Приложение 7)(Приложение 8), (Приложение 9), (Приложение 10),  (Приложение 11), (Приложение 14).

9. Статия “SARS-CoV-2 Has Never Been Isolated or Purified” („Вирус на SARS-CoV-2 никога не е бил изолиран или пречистен) на доктор Ендрю Кауфман, в научното списание Global Research. (Приложение 12)

10. Изследването на доктор Баламурали Амбати от САЩ, Джорджо Палу от Италия и Кенет Линдстрьом от Финландия. (Приложение 14)

11. Част от протокол за лечение на ковид в българска болница спуснат от СЗО заснет нелегално с телефон. (Приложение 39)

 

II. ПСР тестовете са измама и лъжа.

1. Система и метод за тестване на COVID-19, (System and Method for Testing for COVID-19) са разработени и патентовани на 13.10.2015 година от Ричард Ротшилд, тоест 5 години преди да избухне ПЛАНдемията. Обръщам внимание, че пет години преди изобщо да „има открит такъв вирус“, и да бъде наименован COVID-19, (което се случва през 2020 г.),  някой си Ротшилд вече е патентовал система и метод за откриването му! (Приложение 16)

2. През 2017 и 2018 г. (2 години преди избухването на ПЛАНдемията) 6 962 400 тестови комплекти за ковид-19 са разпространени из целия свят, включително и в България. Това е обявено на сайта на WHITS (World Integrated Trade Solution) на Световната банка – международен търговски център, където се регистрират покупко-продажби, свързани със Световната банка, клонове на ООН, Центрове за международен бизнес и т.н., но когато през 2020 година става скандал, данните бързо са свалени, обаче са запазени от стотици изследователи, като екранни снимки. Давам една тук за доказателство. (Приложение 17)

3. Чак през 2020 година, преди началото на официалната ПЛАНдемия, немските вирусолози Кристиан Дростен, Тобиас Блайкер, Себастиян Брюнинк и Виктор Корман (Victor Corman, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Christian Drosten) написаха статия „Откриване на новия коронавирус 2019 (2019-nCoV) чрез RT-PCR в реално време, която беше изпратена за публикуване на 21 януари 2020 г. и веднага след това приета на 22 януари, явно без никаква научна оценка, нещо нетипично за реномирано научно издание. СЗО веднага натрапи техния метод в световен мащаб, като единствено „валиден метод за откриване на вируса“.  Но екип от над 40 учени всред които  Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra , Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett und Ulrike Kämmerer, обърнете внимание има и българка сред тях – Лидия Ангелова, поиска оттеглянето на статията на Кристиян Дростен и изготви обширен доклад, описващ 10 основни грешки в методологията му, които практически унищожават метода му. Докладът на учените е тук. (Приложение 18) Популярно обяснение на грешките, лъжите и манипулациите на Кристиян Дростен на български език тук.

·        Междувременно се оказа, че Кристиян Дростен няма диплома и тя не съществува в нито една от трите официални държавни институции, които би трябвало да съхраняват копия в Германия.

·        Дростен и по време на епидемията от свински грип през 2009 г., твърдеше, че тя може да се спре само чрез „ваксинация“.

·        По-странното е, че Дростен започва работа по метода на теста си RT-PCR и „научната“ си статия, в началото на януари 2020 г., когато още няма никакви научни данни за вируса, публикувани от китайските учени. Първият китайски доклад е публикуван чак на 24 януари 2020 г. Това поставя въпроса върху какво точно и как е работил?

·        На 21.01.2020 г. (3 дни преди първото публикуване на Китайския център за контрол и профилактика на заболяванията [CCDC] на данните за вируса) СЗО препоръча на всички държави да използват „безопасната“ процедура за изпитване, разработена от професор Дростен, преди изобщо статията му да е публикувана.

4. PCR тестовете НЕ СА предназначени за диагностициране на заболяване. Тестът с обратна транскриптаза, полимеразна верижна реакция (RT-PCR) е натрапван от СЗО, като „златен стандарт“ за диагностика на ковид. Но нобеловия лауреат и изобретател на процеса – Кари Мълис, никога не е имал намерение да се използва, като диагностичен инструмент, казвайки го публично: „Откритието ми не може да разпознава коронавируси. Използват PCR-теста ми, за мерзки и нехуманни цели!.“  Фактически открития от него метод PCR, е  най-просто казано  термичен цикъл, използван за създаване на милиарди копия на специфична ДНК проба, което я прави достатъчно голяма, за да може да бъде изследвана. PCR е незаменим метод с голямо разнообразие от приложения, включително биомедицински изследвания и криминалистиката. PCR е технология от типа „игла в купа сено“, която може да бъде изключително подвеждаща при диагностицирането на инфекциозни заболявания. Видео с Кари Мълис в което той отрича годността на открития от него метод за диагностициране с български надписи – тук.

5. Доктор Антония Първанова обяснява защо ПСР тестовете, не могат да диагностицират вирусни заболявания: „За да бъде поставена диагноза, за което и да е инфекциозно заболяване, трябва да бъдат изпълнени следните 3 групи критерии:

 • Клинична картина – наличие на определени симптоми
 • Диагностични критерии (образни, общи и специфични лабораторни тестове, микробиологични и др.)
 • Епидемиологични критерии.

Наличието на заболяване се определя чрез откриване на потвърждения по трите критерия.“ ….. „Да не говорим, че това изобщо не е тест, а метод за мултиплициране на ДНК, а не за откриване на РНК вируси. Той дава отклонения и грешки при промяна на предназначението му и не може да служи като единствен критерий за определяне на диагноза. Последният факт е потвърден и от Кари Мълис, създател на PCR метода.

Този така наречен тест няма позитивна контрола и не може да се направи валидиране, т.е. не може да се гарантира неговата достоверност. Един от най-добрите учители по лабораторна медицина в света Проф. Сър Лотар Томас, в своята книга “Clinical Laboratory Diagnostics” посочва основните постулати в поставянето на диагноза с помощта на лабораторни тестове. Аксиома е, че диагноза не може да се постави единствено и само въз основа на невалидиран тест! Когато няма други специфични тестове, за поставяне на диагноза се използват констелация от критерии: клинични, диагностични, епидемиологични и т.н. Тези постулати, очевидно не са известни на МЗ или тяхното пренебрегване е мотивирано от други ненаучни фактори.“ Пълният текст на становището й тук. (Приложение 19)

6. Американската CDC изпрати искане до FDA да се прекрати използването на ПСР метода за диагностика на Ковид 19 след 31 декември 2021 г. От 1 януари 2022 г., този метод не е сред одобрените методи за диагностика на FDA.

7. Още един факт – и CDC и FDA, признават в своите указания, че така наречените „SARS-CoV-2 RT-PCR тестове“ не са подходящи за диагностика на SARS-CoV-2. В документа „CDC 2019-нов коронавирус (2019-nCoV) в реално време RT-PCR диагностика Panel“ 30 март 2020, например, се казва: „Откриването на вирусна РНК може да не показва наличието на инфекциозен вирус или че 2019-nCoV е причинителят на клиничните симптоми“ и „Този тест не може да изключи заболявания, причинени от други бактериални или вирусни патогени.“ (Приложение 20) А FDA признава, че: „положителните резултати […] не изключват бактериална инфекция или ко-инфекция с други вируси. Откритият агент може да не е категоричната причина за заболяването.“ (Приложение 21) Дори в ръководствата с инструкции за PCR тестове, можем също да прочетем, че те НЕ СА предназначени за диагностичен тест, както например в тези от Altona Diagnostics на страница 5 пише: „For research use only (RUO)! Not for use in diagnostic procedures“ („Само за изследователски цели! Да не се използват в диагностични процедури!“). (Приложение 22)

В заключение, от представените доказателства в този раздел може да се направят следните изводи:

1. Натрапените от СЗО RT-PCR тестове, като „единствено верни и доказващи“ наличието на вируса на SARS-CoV-2 в даден човек, са ненаучни, безполезни, подвеждащи и неприложими за диагностицирането на каквито и да било инфекциозни заболявания, доказано от самия откривател на ПСР метода – Кари Мълис, от учените разобличили методиката на Корман-Дростен,  както и от много честни лекари, останали верни на истинската, традиционна научно-обоснована медицина.

2. Разработването, патентоването, производството, търговията и разпространението на тестови комплекти за откриване на вирус ковид-19 в периода 2015-2018 година, когато поне официално, такъв вирус не е открит, не е наименован още, и не е обявена пандемия поради причинено от него опасно заболяване, доказват престъпен световен заговор, който може да се нарече само с думата ПЛАНдемия.

Доказателства към раздел II-ри:

1. Патент „System and Method for Testing for COVID-19“ от 2015 г.,  на Ричард Ротшилд. (Приложение 16)

2. Тестови комплекти за Ковид-19, разпространени по цял свят в периода 2017-2018 г. по данни на Световния Търговски Регистър на Световната Банка – WHITS. (Приложение 17)

3. Доклад на научния екип разобличил псевдонаучния метод RT-PCR на Корман-Дростен. (Приложение 18)

4. Видео с български субтитри на откривателя на ПСР метода д-р Кари Мълис. Приложения\ПСР\Кари-Мълис.mp4

5. Становище на доктор Антония Първанова с опростено обяснение на несъстоятелността на диагностицирането на болестта само с ПСР тест. (Приложение 19)

6. Документи на CDC, FDA и Altona Diagnostics(Приложение 20), (Приложение 21), (Приложение 22)

 

 III. Маските са вредни и причиняват заболявания

1. Има многобройни научни изследвания за вредата от маските. Само след няколко часа носене в текстила на тези безполезни и вредни парцали се натрупват следните живи патогени:

 •        Streptococcus pneumoniae (пневмония)
 •        Mycobacterium tuberculosis (туберкулоза)
 •        Neisseria meningitidis (менингит, сепсис)
 •        Acanthamoeba polyphaga (кератит и грануломатозен амебичен енцефалит)
 •        Acinetobacter baumanni (пневмония, инфекции на кръвния поток, менингит, ИМП – устойчиви на антибиотици)
 •        Escherichia coli (хранително отравяне)
 •        Borrelia burgdorferi (причинява лаймска болест)
 •        Corynebacterium diphtheriae (дифтерия)
 •        Legionella pneumophila (болест на легионери)
 •        Staphylococcus pyogenes серотип M3 (тежки инфекции – висока заболеваемост)
 •        Staphylococcus aureus (менингит, сепсис)
Това е открито в мостри на маски, носени от деца няколко часа и изпратени за изследване във  Florida’s Mass Spectrometry Research and Education Center.

2. Дългосрочното носене на маска може да предизвика следните последствия:

 •          унищожаване на неврони;
 •        объркване и неспособност за взимане на адекватни решения;
 •        световъртеж;
 •        силно главоболие;
 •        депресия и параноя;
 •        панически атаки;
 •        сърдечна аритмия и претоварване на сърцето;
 •        отслабване на волевите качества;
 •        тежко летаргични състояния и апатия;
 •        унищожаване на центровете на паметта в мозъка;
 •        драстично окисляване на кръвта;
 •        драстично клетъчно окисляване;
 •        мозъчни инфекции;
 •        ракови заболявания, поради ниски нива на кислород в тялото;
 •        белодробни бактериални инфекции;
 •        плеврит;
 •        бактериална пневмония;
 •        тежък остър респираторен синдром (което си e SARS)

3. Няма никакви доказателства за ползи от носене на маски, но има много научни изследвания за вредата от тях. Дори в официален отговор на питане по ЗДОИ, Министерството на  здравеопазването на  27.8.2021 г., отговаря, че: „В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването не разполага с документи от научни изследвания за ползите от маските.“ (Приложение 23) Прилагам официални научни изследвания на западни автори за безполезността и  вредите причинявани от носенето на маски. (Приложение25), (Приложение 26), (Приложение 27), (Приложение 28), (Приложение 29).

4. В официална електронна поща на д-р Антъни Фаучи – титулован като „главен инфекционист на САЩ“ правилно пише, че „Типичната маска, която купуваш от аптеката не предпазва действително от проникване на вирусите, които са достатъчно малки, да преминават през материала им.“ (Приложение 24)

5. В началото на 2020 година официални длъжностни лица – членове на НОЩ, като генерал Мутафчийски и главния държавен инспектор Ангел Кунчев, както и Стойчо Кацаров, преди да стане министър на здравеопазването, официално заявяваха, че няма нужда от носене на маски, а след това по команда от СЗО се извъртяха на 180 градуса и дори натрапиха задължителното им носене, в противоречие с международни конвенции, конституционни текстове и закони. Например в интервю за БНР на 22.03.2020 г., генерал Мутафчийски заявява че маските трябва да се носят от болните, за да не заразят другите, като не помагат на здравите. “Здравите хора, които носят маски, това само им носи фалшиво успокоение“, допълни той. Ето и едно видео с интервю на Стойчо Кацаров преди да стане министър, в което говори за вредата от маските.

6. Насилственото налагане на носене на маски в затворени помещения в разгара на горещниците през юли 2022 г., когато в страната се отбелязват температурни рекорди  от порядъка на 36-40 градуса ежедневно, няма как да се определи, освен като престъпление.

·    На първо място, никакви вируси не могат да оцелеят през лятото поради ултравиолетовите лъчи, дългите дни и високите температури. Ето едно  научно изследване на екипът учени Paolo Luzzatto-Fegiz, Fernando Temprano-Coleto, François J Peaudecerf, Julien R Landel, Yangying Zhu, Julie A McMurry,  за пълното деактивиране на вируса SARS-CoV-2 от слънчевата светлина и ултравиолетовото излъчване. Това проучване установява, че вирусът SARS-CoV-2 е три пъти по-чувствителен към ултравиолетовите лъчи на слънчевата светлина, отколкото грип А, като 90% от частиците на коронавируса са инактивирани след само половин час излагане на обедна слънчева светлина през лятото. (Приложение 31) Комбинацията от слънчева светлина, горещина и ниска влажност, както и засилено ултравиолетово излъчване ефективно унищожават всякакви вируси в рамките на 7 до 23 минути, установено и от други изследвания.

·        На второ място, носенето на маски при такива климатични условия – температури над 30 градуса, ниска влажност, засилено ултравиолетово излъчване, сух въздух, засилват всички онези вредни последствия, описани по-горе в т. 2. Да не говорим за психологическите проблеми от носенето на вреден парцал потискащ дишането, увеличаващ изпотяването, снижаващ самочувствието на хората и каращ ги да се чувстват като роби под страх от санкции. Психологическите последствия от това издевателство, са много по-страшни от физиологическите проблеми.

·        Не на последно място, при доказаната неефективност и безсмисленост на маските за предпазване от каквито и да било вируси, при доказаната вреда от тях, при ясното становище на науката, че по това време на годината изобщо вирусите не оцеляват, става ясно, че силовото им въвеждане не цели медицински, а политически мерки за контрол и послушание, под заплахата от санкции. А има и друго още по-зловещо обяснение. Че някой злоумишлено цели създаване на здравословни проблеми на цялата нация.

Доказателства към раздел III-ри:

1. Отговор на МЗ за маските по официално запитване по ЗДОИ. (Приложение 23)

2. Електронна поща на доктор Антъни Фаучи за маските. (Приложение 24)

3. Официални научни изследвания на западни автори за безполезността и  вредите причинявани от носенето на маски. (Приложение25), (Приложение 26), (Приложение 27), (Приложение 28), (Приложение 29).

4. Списък с 30 научни изследвания за безполезността и вредата от маските. (Приложение 30)

5. Видео с интервю на Стойчо Кацаров преди да стане министър, в което говори за вредата от маските. Приложения\Маски\video_2022-08-03_19-12-49.mp4

6. Научното изследване за ролята на слънцето и ултравиолетовото излъчване в унищожаването на вируса. (Приложение 31)

 

IV. Инжекциите срещу ковид съдържат опасни отрови

 Чрез насила наложените затваряния, изисквания за „зелени сертификати“, натиск и принуда на работното място и други терористични методи, държавната  машина принуждаваше хората да се „ваксинират“, с доказано вредни субстанции, лъжливо представяни за „ваксини“, с които те нямат нищо общо. Следва да бъдат отчетени няколко фактора:

1. иРНК „ваксините“ срещу ковид са генно-модифициращи експериментални препарати, влияещи върху ДНК на човека по непредсказуем начин, нямащи нищо общо с традиционните ваксини. Самото понятие „ваксина“, означава препарат от мъртъв или отслабен патоген, който при инжектиране в човешкото тяло, провокира имунната му система да произвежда антитела, които биха се справили с вируса при действително заразяване впоследствие. За разлика от тях, механизмът на въздействие на mRNA „ваксините“ срещу ковид, дори и по официалните данни предоставени от производителите – в случая „Пфайзер&Байонтек“ са генно-манипулиращи: „Ваксината съдържа молекула, наречена иРНК, която инструктира клетките да произвеждат шиповидния протеин. Това е протеин по повърхността на вируса SARS-CoV-2, от който вирусът се нуждае, за да навлезе в клетките на организма. При прилагане на ваксината някои от клетките прочитат информацията на иPHK и временно произвеждат шиповидния протеин. След това имунната система на ваксинираното лице разпознава протеина като чужд, произвежда антитела и активира Т-клетките (бели кръвни клетки), за да го атакуват.“

2. „Ваксините“ срещу ковид са разрешени в безумно кратки срокове от по няколко месеца,  за употреба под условие, без извършени задълбочени изследвания, изпитания, и наблюдения на действието им, и дългосрочните им ефекти, в продължителен период от време. За сравнение – обикновените ваксини се създават, тестват и наблюдават минимум 10-15 години, преди да се одобрят окончателно за масова употреба.

3. Честни учени, изследователи и лекари, откриха във всички „ваксини“ срещу ковид отровни и опасни вещества като: графенов оксид, хром, мед, желязо, ванадий, алуминий, хлор, фосфат, силикон, сяра, титан, паразита Trypanosoma Cruzi и други подобни съставки. Япония заради същите такива вредни вещества, открити във “ваксината” – отровен бъркоч на “Модерна”,  изтегли от страната и върна на производителя 1.600.000 дози. Ще предоставя като доказателство две научни изследвания за съставките на „ваксините“ срещу коронавирус, доказващи, наличието в тях на крайно опасния, вреден и в някои случаи смъртоносен графенов оксид. Едното е на доктор Робърт Янг (Приложение 32), а другото на професор – доктор Пабло Кампра – доктор на химическите и бакалавър на биологическите науки от Университета в Алмерия – Испания. (Приложение 33) Ето и списък с научни изследвания за вредата от графеновия оксид. (Приложение 34)

4. „Ваксините“ причиняват мозъчни увреждания, миокардит, инфаркт, парализи, автоимунни заболявания, безплодие и много други вредни ефекти, болести, инвалидизирания и смърт. Ето и поредното научно изследване доказващо че: “Шиповият протеин на ваксината прониква в ядрата на клетките, подтиска механизма за възстановяване на ДНК на човешкото тяло, причинявайки експлозия от рак, имунодефицит, автоимунни заболявания и ускорено стареене.” Авторите на статията са Hui Jiang и Ya-Fang Mei от Wenner Department of Molecular Biological Sciences, Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden, and Department of Clinical Microbiology, Virusology, Umeå University, SE-90185 Умео, Швеция, съответно. Ето и оригиналното им изследване на английски тук. (Приложение 35)

5. На фона на гореизложените факти, става ясно защо производителите, вносителите, търговците на “ваксините”, медицинските лица, които ви правят инжекциите, са ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ за вредните ефекти от тях, било то болест, инвалидност или смърт. Подписали сте си сами смъртната присъда, тоест листовката за “информирано съгласие”. Ето например, какво пише в договора на Европейската Комисия с „Пфайзър“ за доставката на „ваксините“: „1.2 Член I.12.1 INDEMNIFICATION (освобождаване от наказание или освобождаване от отговорност), стр. 24 от договора с Пфайзер, гласи: „Комисията, от името на участващите държави членки в ЕС, декларира, че използването на ваксини по този договор ще се случи при епидемични условия, изискващи такава употреба, и че следователно прилагането на ваксини ще се извършва при изключителната отговорност на участващите държави членки. Следователно всяка участваща държава членка ще освободи от отговорност (shall indemnify) и съдебни искове (hold harmless agreement) Изпълнителя, неговите филиали, подизпълнители, лицензодатели и подлицензополучатели, както и служители, директори и други агенти и представители (заедно наричани „Освободените от отговорност лица“) от и срещу всички възникнали задължения, споразумения (сетълменти), съгласно член  I.12.6 и основателни, преки съдебни разходи, направени при защита на искове на трети страни (включително основателни адвокатски хонорари и други разходи), свързани с увреждане, загуби, понесени страдания както е дефинирано в чл. I.12.2 (наричани общо „Вреди“), произтичащи от или свързани с използването и употребата на ваксините под юрисдикцията на въпросната участваща държава членка”.

Резюме на договора на български тук. (Приложение 36). Договорите с производителите за доставка на „ваксините“ им, се крият като дявол от тамян, но ето пълния текст на договора с  „Пфайзър“ на английски език тук. (Приложение 37) Впрочем, наскоро испански съд разпореди до 10 дни да бъдат разсекретени договорите с четирите доставчици на „ваксини“.  Българската прокуратура би могла да изиска от българския съд, същото.

6. В други държави има създадени държавни фондове, които дават понякога парични обезщетения на хора, инвалидизирани или увредени от “ваксините”, както и на наследниците на умрели от инжекциите хора, но в България такъв фонд няма. Не, че парите ще  ти върнат здравето или живота.  

При така изложените горе факти и доказателства, принудителното инжектиране с тези отрови, прокарвано от всички правителства на страната от две години насам, под натиска на СЗО, няма как да се квалифицира по Наказателния Кодекс, освен като геноцид.

 

Доказателства към раздел IV -ри:

1. Испански съд разпореди до 10 дни да бъдат разсекретени договорите с четирите доставчици на „ваксини“.

2. „Изследването на доктор Робърт Яънг. (Приложение 32)

3. Изследването на професор Пабло Кампра. (Приложение 33)

4. Изследването на Хю Янг и Я Фанг Мей. (Приложение 35)

5. Списък с научни изследвания за вредата от графеновия оксид (Приложение 34)

6. Договорът на ЕК с „Пфайзър“ за доставка на „ваксините“ –  резюме на български език  (Приложение 36) и пълен текст на английски език. (Приложение 37)

   V. Наложената ни от СЗО ПЛАНдемична диктатура нарушава правата на човека

Въведената като инструмент на ПЛАНдемичната диктатура – „извънредна епидемична обстановка“ в чл. 63 на Закона за Здравето, през 2020 г., наруши грубо не само Конституцията и законите на страната, но и международните конвенции приети и ратифицирани от Народното събрание. Този законодателен абсурд, взривява фундамента на демокрацията, доколкото прехвърля напълно противоконституционно неотменими правомощия на Народното събрание на Министерския съвет и още по-лошо, на Министъра на здравеопазването, който със заповед, която дори не е нормативен акт и даже не се публикува в „Държавен вестник“, получи правото да отменя и ограничава принудително неотменими човешки права и граждански свободи. И вече две години виждаме безконтролното прилагане на репресивни мерки по псевдомедицински причини от страна на едно – единствено длъжностно лице, по явно външни указания от СЗО. Нарушенията на основните принципи на правото се изразяват в следното:

1.      Според Конституцията, чл. 84 т. 12, извънредно положение се обявява само от Народното събрание (когато не заседава от президента, чл. 100 ал. 5, но с последващо одобрение от парламента.) Следователно създавайки Конституцията, законотворците ясно са имали предвид, че такива важни правомощия, следва да се предоставят само на висшия представител на суверена и изразител на народната воля – Народното събрание.

2.      Съгласно чл. 15 от КЗПЧОС при извънредни обстоятелства страната може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази конвенция, но само дотолкова, доколкото положението го налага и при условие, че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право. При това е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на тази конвенция в пълния им обхват. Това не беше направено в тези две години. Ето официален отговор на МВнР, че България не е предприела процедура по нотификация за дерогиране на части от Конституцията пред Съвета на Европа. (Приложение 38) Следователно всякакви и всички ограничения и отмяна на човешки права и граждански свободи, са се случили незаконно, неконституционно и в противоречие с международни договори, които съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

3.      Заповедите на четирима поредни министри на здравеопазването от 13 март 2020 г. досега за затваряния на търговски, културни, спортни, административни и други обекти, блокади на градове и селища, носене на маски, принудителни  ПСР и антигенни тестове, насилствено инжектиране с отровни субстанции, за чието увреждащо действие никой не носи отговорност, „зелени сертификати“, въвеждане на изолатори в училищата, домашни арести под формата на „карантини“ и принудителни затваряния по домовете, всякакви ограничения на личния живот, стопанската дейност, туризма, културата, спорта, възпрепятстването на свободното придвижване в рамките на страната и извън нея, доведоха до съсипване на цели сектори на икономиката, повишаване на безработицата, масово разоряване на предприемачи, увреждане психичното и физическото здраве на децата и спад в образователното им ниво, създаване на разделение и вътрешни конфликти в българската нация. Доведоха до бум на смъртността поради лишаване на хората от медицинска помощ за обикновените заболявания, депресии, самоубийства, увеличаване на семейните конфликти и битовата престъпност, страх и хаос.  Всичко това беше извършено в противоречие с Конституцията главно, но не само на  чл. чл.  4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 117, 118,  както и много закони и международни конвенции като КЗПЧОС, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Международния пакт за икономически социални и културни права, Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината и много други.

 

Уважаеми Господа,

Въз основата на гореизброените факти и аргументи и представените доказателства, от само себе си се оформя изводът, че всичко това не е случайно, няма никакви медицински причини да се случва, целите са определено политически и злонамерени,  действа се под диктата на външни вражески сили във вреда на българската нация. Аз лично окачествявам всичко това, като национално предателство, държавна измяна, участие в противодържавен заговор, прокарване на политика на геноцид, престъпление срещу човечеството, престъпно разхищаване на парите на данъкоплатците за справяне с измислени и дори създавани нарочно проблеми, незаконно облагодетелстване на лица и стопански субекти, престъпления срещу стопанството и ред други състави на НК.

Настоявам за пълно и обективно разследване и привличане под отговорност на виновните лица.

Прилагам компактдиск с цитираните приложения на файлове в PDF и видео формати.

4.8.2022 г.

Град София

С уважение:        /п/

Александър Долев

Магистър по История и Бакалавър по Философия, бивш: кмет на Район „Южен“, общински съветник, заместник-кмет и ИД кмет на Община Пловдив, в периода 1995-2011 г., издигнат от ПП „ВМРО-БНД“.


Радио и Телевизия “Истина и Свобода” ще публикува всички подадени до прокуратурата сигнали по повод ПЛАНдемията, чийто податели дадат съгласие за това. Ще им дадем трибуна и в радиото и телевизионни предавания. Свържете се с нас тук. 


По темата досега сме публикували оригиналните документи  в следните статии:
НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.


photo_2022-07-30_13-32-59-1853534

Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре