cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Искаме и общините да престанат да обогатяват банките

Искаме и общините да престанат да обогатяват банките

%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1

На 25 юли 2023 г. започнахме атака по противоконституционното и незаконно принуждаване на хора и организации да ползват банкови преводи, които с банковите такси ощетяват платците и получателите. Включете се в битката тук.

Днес – 29 юли 2023 г., продължаваме атаката, като изпратихме на общините чрез тяхното Национално Сдружение на Общините в Република България, искания, да прекратят неморалното и незаконно обогатяване на банките чрез престъпното ограбване на българския народ:

До
Националното Сдружение на Общините в Република България

ИСКАНЕ
От
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение „Крумови Закони“,
„Godlessera“ медия

Уважаеми Господа,
Много от вашите общини – членове на НСОРБ, чрез техните управляващи – кметове и Общински съвети са разпоредили плащането на трудовите възнаграждения на служителите в администрациите им и другите общински звена, да минават задължително по банков път. Отделно, банките отново са вкарани като посредници, при плащането на дължимите от гражданите местни данъци и такси.
За тези натрапени силово от местната власт “банкови услуги“, отделните банки вземат различни такси, комисионни и други начисления, които реално намаляват получаваните от хората пари. При това най-ощетени са получаващите ниски възнаграждения или социални плащания.
От друга страна, „банковото обслужване“ при заплащането на местните данъци и такси, или такива за извършване на административни услуги, оскъпява нормативно определените цени на съответните общински услуги и дейности, данъци и такси.
А банките едностранно, произволно и безконтролно, определят размерите на таксите си в техен личен интерес, но във вреда на гражданите.
Гореописаното не засяга само гражданите като физически лица, но и всички юридически лица като фирми, нестопански сдружения, държавни ведомства и други, принудени да ползват банковите „услуги“.
Тези ваши практики са, на първо място дълбоко неморални и представляват незаконно ограбване на хората и организациите, в полза на трети лица – в случая банките. Което може да предположи и корупционни практики. От друга страна, това представлява „набавяне на имотна облага на трети лица“ съставомерно по Наказателния кодекс.
Банките, само за първото тримесечие на 2023 г., имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.
Най-важното е, че това е в противоречие със законодателството и в грубо нарушение на Конституцията.
На основание на гореизложеното, изискваме:

  1. Кметовете и общинските съвети незабавно да спрат тези грабителски практики, като прекратят съответните договори с банките по места, освен ако същите не започнат да предлагат НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО тези свои „услуги“.
  2. Всички общини да осигурят незабавно възможности за касово обслужване на горецитираните дейности, както за изплащането на трудовите възнаграждения и други социални плащания, така и за внасянето на местни данъци и такси.
  3. В противен случай, ще предприемем съответните законови и политически действия, срещу виновните длъжностни лица.

27.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „„Истина и Свобода

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „“Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия

Поканваме и други организации или медии от съпротивата, да се присъединят към исканията ни и да изпратят на НСОРБ същото или подобно писмо с такива искания. Оттук можете да изтеглите готов шаблон, в който да добавите вашите данни, да го преработите, допълните и изпратите:

Електронната поща на Националното Сдружение на Общините в Република България е namrb@namrb.org .

Можете да го преработите и да го връчите и на своя кмет на Община, или на Район, или на Кметство. Не забравяйте, че идват избори за местна власт наесен. Сега е момента да притиснете своите избранници, да свършат едно народополезно дело и ако откажат, да изберете други на тяхно място, които ще се вслушат в гласа на народа и няма да го лъжат и грабят, като досегашните. Мислете и внимавайте!

Не забравяйте да се включите и в нашата основна битка срещу банките-грабители тук.

Нашата фейсбук страница е тук, а това е нашият Телеграм канал.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре