cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » ИП като “Ивелинов парк”

ИП като “Ивелинов парк”

a84ae09b-3bc4-4b23-a01c-e02fb881d3cc-ivo_400-5308808

Първата част “ИП като “Исторически парк” можете да прочетете тук.

В предната част завършихме с важните за работата на парка облигационери, без чиито пари, той просто не може да съществува. Дадохме части от протоколите с решенията на Съвета на Директорите, на кои точно видни и заслужили люде, е била оказана високата чест и доверие, да финансират с парите си парка. Обикновено облигационните емисии на парка са 30 месечни, (освен една, която е 18 месечна), а на падежите облигациите носят 40% лихва, изплащани заедно с главницата.

За сравнение, статистиката на БНБ за юни 2014 г. дава, че средната банкова лихва за двугодишни депозити към онзи момент е била 4.98 годишно или 14.94% за три години, доста по-зле, както се вижда.

Броят облигации във втората – майска емисия е 156, всяка по 5000 лева номинал или общо 780 000 лева, които ще влязат в парка за построяването му.

Много прилични условия, меко казано, даваш 5000 лева и след две и половина години получаваш 7000 лева или чисти 2000 лева печалба. Или пък не, защото за 30 месеца до падежа, тази лихва от 40% всъщност е 1.33% месечно. Значи, тези спечелени 2000 лева накрая, реално са ти само по 66.66 лева месечно печалба. Ами ако сложим и натрупаната за две и половина години инфлация, облигационерите може и да са се набутали. Отделен е въпросът и за риска, дали ще си получат изобщо парите на датата на падежа.

Да проверим, дали са ги получили. Ами май не, не само първите облигационери не са си ги получили, ами не са си получили парите и всички следващи, изкупили облигациите, емитирани през 2014 и 2015 година. А тези емисии са 6 поредни, както следва:

  1. От 31 март 2014 г., в размер на 255 000 лв., с падеж от 357 000 лв., на 30 октомври 2016 г.
  2. От 26 юни 2014 г., в размер на 780 000 лв., с падеж от 1 092 000 лв, на 26 декември 2016 т.
  3. От 11 август 2014 г., в размер на 395 000 лв., с падеж от 553 000 лв., на 1 януари 2017 г.
  4. От 3 ноември 2014 г., в размер на 280 000 лв., с падеж от 392 000 лв., на 3 май 2017 г.
  5. От 26 януари 2015 г., в размер на 285 000 лв. с падеж от 399 000 лв., на 26 юли 2017 г.
  6. От 21 юли 2015 г., в размер на 300 000 лв., с падеж от 360 000 лв., на 21 януари 2017 г.
%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5-4994495

Да разгледаме само издадените през 2014 и 2015 година облигации, на обща стойност 2 295 000 лв. по които, заради обещаните 40% или 20% лихви, видно в таблицата, е трябвало да се върнат 1 449 000,00 лв. през 2016 г., и още 1 704 000 лв. през 2017 г., или общо 3 153 000 лв.

Видно е в таблицата, че те са плащали минимални суми по облигациите – 25 000 лв., през 2016 г., и остават да дължат още 1 424 000 лв. и само 285 000 лв през 2017, като им остава дълг от 1 419 000 лв. И то при положение, че не се начисляват лихви върху дължимите суми, поради забавянето на изплащането.

И тук започва пълната необвръзка на числата в Годишните им Финансови Отчети от 2016 до 2021 г. Не че после има такава. Само до 2021 г., защото за 2022 г., в Търговския регистър липсва изобщо отчет. Това е нарушение, или не са го подали като фирма, за което подлежат на глоба, или пък Търговският регистър не го е качил още. Но фактът е, че го няма. Да видим данните за периода 2016 – 2021 година, за които има документи. Какво точно е, и не е, изплатено.

Ако погледнем таблицата по-горе, ще видим фрапиращи несъответствия. През цялата 2014 г. са емитирали облигации за общо 2 394 000 лв., а са вписали в Годишния Финансов Отчет дължими само 1 795 000 лв? Къде са изчезнали останалите 599 000 лв? Платили ли са ги и защо не е отразено? Или са ги скрили?

За 2015 г. дават задължения по облигационни заеми само 2 204 000 лв, при положение, че вече дължат нови 759 000 лв., по новоемитирани облигации, които заедно с предходните, пуснати в 2014 г. стават общо 3 153 000 лв., а те отразяват в годишния отчет, само 2 204 000 лв. Отново се губят 949 000 лв.

Следващият проблем е, че през 2020 и 2021 г., въобще спират да плащат по облигациите и дългът си стои постоянно на 1 809 000 лв., всяка една от трите години считано от 2019. За лихви за забава отново нищо не се вижда и чува, а и най-странното е, че облигационерите явно не си търсят дължимите пари от главницата, заедно с 40%-товата лихва. Защо ли?

Един възможен отговор е, че парите с които са “купили” облигациите може да не са техни. Да си спомним, че юристът беше купил 950 000 акции по един лев, плащайки само 25% от сумата. В следващите години обаче, с няколко поредни вноски, той доплаща дължимите суми и капиталът наистина става 1 000 000 лв. В това време явно продава и акции, тъй като го видяхме на акционерно събрание да гласува само с 741 550 акции, вместо 950 000. Тоест, към 25 януари 2021 г. вече са били продадени 208 450 акции, на каква цена, само те си знаят. (Няма да се учудя, ако той е доплащал дължимите 75% от цената на акциите си, с парите получени от продажбата на своите акции на другите балъкционери.) Както видяхме в първата част имало е продажби и на 65 лв., на акция, и на 120, и на 180, и на 200, и на 250 лв., може някой баламурник, да е купил и на още по-висока цена. Дори да предположим една ниска средна продажна цена от 150 лева на акция, при продадени 208 450 броя, това прави 31 267 500 лева. Никак не е зле за начинаещо предприятие, а може парите да са и повече. В едни видеа Ивелин говореше, че вложили в парка 70 000 лева. В други видеа и писания, говори за вложени 100 000 000 лв. Друг е въпросът, че в отчетите на фирмата ги няма.

А през това време в парка се строи, купуват се машини и съоръжения, има дейности, нает е персонал. Финансирано с парите на облигационерите. И тук вече може да се предположи схемата.

Събраните от продажби предполагаеми 31 267 500 или повече лева, нищо не пречи адвокатът да ги отпуска с договори за заем, на верни хора от обръча от фирми около Ивелин и партньорите му. Срещу скромна лихва от 10% или 20%, платима заедно с главницата след 30 месеца, със задължението обаче, с тези пари да закупят облигациите емитирани от парка, по които ще получат 40% лихва. Така, без да дават свои пари, печелят просто от въздуха и узаконяват паричните потоци в парка.

Ако вземем за пример една облигация от 5000 лева, която за 30 месеца носи 2000 лева печалба на падежа, то при заем от адвоката в размер на 5000 лв., и лихва от 500 лв., (при 10%) или 1000 лв. при 20%, облигационерът без да прави нещо и без да рискува свои пари, получава от въздуха 1500 или 1000 лева чиста печалба, като си върне заема на юриста.

А ако паркът спре да плаща облигациите в един момент, както всъщност се е случило, на “облигационера” му е все тая, защото парите, така и така не са негови. А и адвокатът няма да си иска “заемите”, може и великодушно да ги опрости, както облигационерът е опростил дълговете на “Исторически парк” към него. Всъщност, при налични 31 267 500 лева (или повече) от продадени акции, една загуба от 3 153 000 лв., от неизплатени облигации е само 10%, а реално тя не е и загуба, защото с тези пари се строи и финансира дейността на парка.

Да отбележим, че остават над 27 000 000 чисти пари, с които вече може да се купуват земи, парцели, стари къщи в селото, да се строят къщи за гости, страноприемници, магазини и хотели, заведения и т.н., да се издават вестници, хората в схемата да си сменят скъпите джипове всяка година, да се финансират “походи за мир и неутралитет”, да дават подкупи на когото трябва и т.н.

И обръчът от фирми се разраства, само Ивелин има участие в 42, а и хората около него също са с по 5-10 фирми. Целият този кръг, захранен с милионите на акционерите, спокойно може да се развива и печели и да придобива все нови и нови активи и да организира нови дейности и начинания.

Е, разбира се всички тези активи, закупени около парка стават частни, на обръча от фирми, или на хората около Ивелин, а не на “Исторически парк” АД, който все е на загуба, не плаща облигациите си, непрекъснато се декапитализира и някой ден ще обяви фалит. Тогава балъкционерите набутали своите собствени пари в “акции”, ще пият една студена вода. Защото на всичко отгоре, ще бъдат ограбени напълно законно. Кои ли са тези баламурници и как точно се излъгаха да дадат парите си, за да направят богати едни други хора, които им продадоха обещания и мечти?

Да видим Годишните Финансови Отчети (ГФО) и Отчетите за Приходите и Разходите (ОПР) на фирмата. Ще проследим как се променят само три показателя през годините – приходи, разходи и дълготрайни материални активи (ДМА).

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0-3499458

Първата година – 2013, с началния капитал от 50 000 и разходи само 2000 лева е ясна, тогава няма и дейност. В 2014-2015 г., също не може да се очаква кой знае какво, времето е за проектиране и осигуряване на финансиране. В периода 2016 – 2017 г. е естествено да има повече разходи за изграждането на парка и слаби приходи. В периода на ПЛАНдемията – 2020-2022 г., една от целите на която беше да разори малкия и средния бизнес е ясно, че не може да се очакват резултати при отсъствие на туристи и затваряния и карантини. Но тук липсват и отчетите, така че няма и какво да се обсъжда. С това се оправдава и Ивелин Михайлов, който в изявленията си непрекъснато отмества напред във времето очакванията за излизане на печалба и изплащане на дивиденти.

Затова да вземем само междинния период от 2016 до 2019 г., в които 4 години, хем има осигурени пари от облигационните заеми, хем обстановката е нормална. Но паркът си е постоянно на загуба от дейността, която загуба ежегодно нараства. Приходите също растат, но с много бавни темпове и не покриват загубите. Те ще кажат, че все пак строят сгради и инфраструктура, купуват машини и съоръжения и увеличават дълготрайните материални активи (ДМА). И тук отново възниква въпрос.

Как точно се получава чудото, че от всичките облигационни заеми са получени само 2 295 000 лв. общо, а с тях са придобити ДМА за 11 848 000 лева??? Дори да приемем, че цялата сума е отишла в строителство и покупка на машини и съоръжения, (а това не е така, защото има и текущи разходи, които се покриват от заемите), пак се появяват едни 9 553 000, за които не е ясно откъде са се взели. Като не броим изобщо текущите загуби, които трябва да се покриват, така или иначе, защото винаги разходите са повече от приходите.

Има два възможни отговора. Или счетоводно е надута стойността на ДМА, на основата на нереални оценки на активите от удобни експерти-оценители. Или има скрито финансиране, с неясно какви пари.

Да си припомним ония евентуално получени от продажбата на акции 31 267 500 или повече лева, коментирани по-горе. Да ги разпределим мислено така – 2 295 000 лв от тях официално отиват в облигационните заеми, с които се строи. Останалите 9 553 000 вложени в дълготрайните активи идват от скрито черно финансиране на ръка. Колкото и да е трудно, не е невъзможно. Фактурите, доколкото ги има, може да минават през многото други фирми на групировката, на работниците се плаща на ръка и т.н. Ако приемем и че стойността на придобитите ДМА е завишена с милион – два – три, може да пресметнем грубо, че от тези малко над 30 000 000 лева получени от “акционерите”, само около 8 – 9 000 000 са отишли действително в парка, а останалите 20 – 22 000 000 лева, са в другите проекти, като “Историческото селище” в село Неофит Рилски, страноприемниците, болярските къщи, магазините и хотелите, жилищния комплекс във Варна и изобщо в другите външни обекти, нямащи нищо общо с “Исторически парк” като предприятие, но са собственост на основните играчи в схемата, през другите им фирми или като физически лица.

Когато питат изпълнителния директор Ивелин Михайлов, кога най-после ще се изплащат непрекъснато обещаваните и отлагани, (за 2021, 2022, 2023, 2024 г. ….) дивиденти на акционерите, той отговаря стандартно – “когато има печалба”. Видно е, че печалба никога не е имало и в обозримо бъдеще няма и да има. Ако го попитате докога ще е така, ще даде другия стандартен отговор – “още в проспекта за инвеститорите и в бизнес плана сме казали, че дивиденти ще се изплащат при постигане на заветната цел от 600 000 посетители в парка годишно.”

Ако вземем от отчетите най-големия приход реализиран от фирмата в историята й – онези 846 000 лева през 2021 г., и ги разделим на максималната входна такса от 50 лева на посетител ще получим около 16 920 души за година или 46 среднодневно. А ако пресметнем при 600 000 годишно би трябвало да има 1644 на ден, за да се достигне заветната цел. Кога и дали изобщо ще се постигне печалба и дивиденти, “акционерите” сами могат да се досетят.

И тъжното в цялата история е, че ако получените от продажбата на акциите над 30 000 000 лева бяха вкарани официално и без врътки в сметките на “Исторически парк”, досега той щеше да е построен и оборудван напълно, рекламиран нашироко, поне в Европа и близките ни съседни страни и действително можеше и да има 600 000 посетители годишно. А вероятно и печалби и дивиденти за акционерите, при добро и почтено ръководство на фирмата естествено. Но тогава някои хора от схемата нямаше да имат другите си придобивки.

А кои ли са тези прословути “акционери” закупили акции от по един лев за 180-200-250 или повече лева бройката?

Според запознати във форума на “Инвестор.бг”, служителите на “Тогедър” ООД са имали тайна информация от една банка – списък на богати хора с прилични влогове или големи заплати и са зарибявали тях и с реклами, и с оферти, и с преки посещения, и с убеждаване, да “вложат парите си” във “великото доходоносно предприятие”. Това са били главно дребни и средни предприемачи, реститути и IT специалисти, върнали се от чужбина българи с пари и други осигурени финансово люде. И много от тях са налапали въдицата и са купили скъпо и прескъпо “акциите”.

Парадоксално, но след години самият Ивелин се оплакваше, че някои негови недоброжелатели, изровили информация от неговата банка, за да видят финансовото състояние на “Исторически парк” и се жалваше, че същите ровели и в Търговския регистър, което вече е смешно. Защото всеки нормален инвеститор, първо ще провери регистъра, за да види къде си влага парите. Той затова е и публичен.

А колкото до незаконното изваждане на финансовата информация от банката му, (по официални документи те работят с банка ДСК), то има поговорка – “каквото повикало, такова се обадило”. Дали са / продали са / информация на враговете му от банката, а преди това дали са дали/продали информация на неговите хора, къде да търсят богати баламурници? А вероятно става дума за една и съща банка.

Освен това, във форумите пишат, че са зарибявани и дребни служители и работници, хора без финансови възможности, като “консултантите” на “Тогедър”, са ги карали да теглят кредити или да си ипотекират имотите, за да си купят акциите. И някои наивници са го направили. Ето например един културен спор във Форума на “БГ мама”, между някаква привърженичка на групата около “Исторически парк”, с друг човек – очевидец на нещастието на двама излъгани “акционери”.

“Здравейте, здравомислещи хора,
Аз, в качеството си на една “сектантка” ще изкажа от първо лице впечатленията си от “злият гений” и “архитект на пирамиди” – Ивелин Михайлов. Ивелин е изключително начетен и предприемчив човек. Специалист в областта на финансите и готов да помогне на всеки, който има нужда.
За съжаление слоганът на масите е “дайте ни пари, акъл си имаме” и малко хора са готови да признаят, че някой знае повече от тях, камо ли да потърсят помощ. Ами, от януари следваме финансовите съвети на Ивелин и вече имаме много добри резултати. Благодарение на тях не се притесняваме за задаващата се икономическа криза.

На въпроса дали бихме инвестирали в ИП – категорично да, знаейки кой стои зад проекта.

За всички, които искат да се запознаят малко повече с начинът на мислене на Ивелин Михайлов и финансовите съвети, които дава, препоръчвам да изглеждат епизодите на предаването “Бедността е болест и ние я лекуваме” в YouTube каналът на “Together.”

пише Avocado_mum

“Вярвате ли си, когато пишете всичко това госпожо или госпожице? Аз не ви вярвам, защото познавам двама човека, които се бяха подвели по “розовите” приказки на брокерите от “Тогедър” и сега единия бере душа. Изтегли голям кредит и подари буквално парите на Ивелин. Закупи си акции, които нямат никакво финансово покритие. Обрече двете си деца на глад и нищета, а майка му се разболя, защото той я изнуди да си заложи единственото жилище, което притежават. Преди  около месец  срещнах случайно този герой на улицата и освен, че беше със стари дрехи, краката  му бяха мокри, защото обувките му бяха скъсани.
Този същия симпатяга, ходи да продава книги на хората и да им обяснява как да успеят в живота. В такава пародия се е превърнал, че всичките му познати го сочат с пръст и му се подиграват.
Добре, че другия ми познат успяхме да го спасим навреме от вашите лапи и сега човекът ни е благодарен, а щеше да лиши близките си от дом и уют за да се превърне в поредния измамен от тази пирамида. Не знам какъв човек сте, но определено това, което се опитвате да рекламирате, не е добро за хората, а Ивелин не е нито умен, нито почтен човек. Човек с принципи, никога няма да лъже и мами най-бедната част от населението, на най – бедната страна членка на ЕС.

Вие не предлагате абсолютно нищо в замяна на инвестиция при вас. Виждал съм договорите ви за продажба на акции и съм ги чел, никъде в тях не поемате никаква отговорност, а само прибирате парите на хората.
Ако трябва да избирам между вас и някое казино, бих предпочел второто, защото там има 5 % шанс да спечеля при залог. Между другото, ще ни обясните ли, откъде Ивелин получава по 150 000 лева заплата всеки месец, или и Вие ще избягвате от този неудобен въпрос, като един ваш колега?

отговаря Sarmatian

Такива писания има много през годините, в няколко форума. И информацията в тях е предостатъчна, за да се разбере що за схема е схемата на схемите на схемаджиите. Защото групата фирми около “Тогедър” и “Исторически парк” е отдавна известна с “издателската си дейност и продажбите на книги”, които техните “консултанти” пробутват на лапнишараните, на цени два-до три пъти по-скъпи, отколкото същите книги струват в книжарниците на конкурентите. Но “за всеки влак си има пътници”, имали “бол пари – дали” – за книги, които ще ги “направят богати”, разбира се, не тези, които ги купуват, а онези, които ги продават. Ето примери от форума на “Инвестор.бг”:

“Интересен подход наблюдавам при Тогедър и бизнесът им с книги. “От неудачник до преуспяващ търговец” на Франк Бетджър – в “Хеликон” е 8 лв, чрез “Тогедър” е 30 лв. “Ще се срещнем на върха” на Зиг Зиглар – 13.60 лв. (16 преди намалението) в “Кибеа”, в “Тогедър” – 30 лв. “Мисли и забогатявай” на Наполеон Хил – в “Хеликон” . 15 лв., чрез “Тогедър” – 30 лв. Много благороден будителски подход. Лека щипка Southwestern Advantage има тука, хаха.”

и един отговор по темата от друг участник:

“Да ги продаваш двойно по скъпо от цената в книжарницата – да. Да досаждаш на хората, които обикновено не ги искат – да. Да ги пробутваш на познати, които ги купуват само за да спреш да досаждаш – да. Книги от рода на “Петте правила на бързото забогатяване” са за мен тотално малоумие, така че, да, унизително е. Един сектант се помъчи да зарибява колежка и имаше нахалството да пристъпи в офиса ми. Изхвърлих го като мръсна котка. Да, унизително е и това заслужавате. Давам за благотворителност, на просещи цигани, на приюти за животни. На вас – и стотинка, никога.”

Е, ясно е, че щом “тогедърци” могат да пробутат книги за бързо забогатяване, на два-три пъти по-висока цена на разни ахмаци, защо да не могат да им пробутат и акции от 28 стотинки за по 250 лева едната? Уменията да продаваш “бързо забогатяване” на глупаците и наивниците са едни и същи, без значение дали продаваш книги или “акции”. И в двата случая продаваш мечти, фантазии и празни надежди, но в покупката на книгите, идиотите поне получават реална стока. Иначе легалният им “бизнес” на “тогедърци” е от “финансови консултации” и продажба на застраховки. Ето какво пише един техен “стажант”, който се подлъгал в началото да влезе в сектата им:

В последно време забелязвам в “онлайн” пространството ожесточен дебат на тема ЗА или ПРОТИВ “Исторически Парк”, та реших да ви разкажа… Защо станах част от екипа на ИП и защо го напуснах. Ще се постаря да бъда максимално кратък, но като всяка една монета историята има две страни. Както повечето от читателите на финансовите форуми така и аз търсех и се борех за финансова свобода, което ме отведе на един семинар на “Тогедър” посредством много добър мой приятел. С ръка на сърце мога да кажа, че научих нови неща и реших да задълбая малко повече около тях, тъй като по това време се възтановявах от един фалит на фондовата борса. Прочетох не малка част от литературата, която издават (препоръчвам я на всички), посетих и един от техните семинари в гр. Луковит и забелязах, че има един наистина сплотен колектив, който работи в определена насока. Там освен начини за изкарване на пари и лична финансова култура се говореше и за образование на “масата” (единственият вариант да излезем от мизерията, като нация). Тук вече ме бяха спечелили! Вече съм стажант в “Тогедър” продавах книги за финансова грамотност по улиците на София при минусови температури, заедно с моя приятел, но нали целта оправдава средствата 😉

Ходех на обученията в София. След известно време по улиците на София и “къси” финансови резултати, ми се предостави възможноста да продавам акции от Исторически Парк, тъй като все още бях стажант и нямаше как да продавам застраховки, (първоначалната цел за път към финансова стабилност). BTW през цялото това време съм имам огромна подкрепа от всички хората в организацията и тук е момента да им благодаря на всички ( Много сте готини пичове и девойки <3 )
Но да си дойдем на думата. Ще строим ИП и ще оправим България! Евала! Най-накрая намерих хора без користни мисли. Комисионната е 1% и всичко друго отива в парка – рай, няма пирамиди, фараони и какви ли не схеми от миналото ми. И като заговорим за схеми, първата ми червена лампа беше, че сами си определяме цената за акция. Естествено го зададох този въпрос и отговорът беше, че цената се определя на базата на какво е свършено до момента и растящата цена на земята под парка. На пръв поглед има логика, въпреки че са такива кръгли сумите за акция, ама карай аз съм прост, те са успелите хората – аз слушам и изпълнявам.

Май тук е момента да споделя, че на всяко обучение в София, всеки път когато влезне Ивелин Михайлов, всички стават на крака и рецитират някакво стихотворение на висок глас. (Втора червена лампа ама нали съм прост).

Та почнах да продавам акции на парка. Целия списък от познати и непознати…. ела да ти кажа офертата на века 😉 Схемата беше следната, ако продадеш цял пакет от 200 акции взимах 1% тогава още бяха 42 000 за 200 акции, но ако ги продаваш на дребно по 10 акции, пакета излизаше 50 000 лв. На въпроса защо е тази разлика, отгововорът беше: “Защитаваме големите инвеститори”. Замислих се, тъй като имам над 5 години на спекулативния пазар и не бях виждал нещо подобно, но нали съм тъп, а те са успелите хора – аз слушам и изпълнявам.

По това време вече ме бяха убедили да си продам апартамента и да инвестирам в парка, (добре че реших да му направя освежителен ремонт преди да го продам), което ми спечели време. Но пък изпуснах офертата за акции на 42 000 и сега трябваше да платя 50 000 за един пакет, ама карай, ще ставам милионер и ще съм част от екипа “оправил” България.

Та докато се случваше ремонта в нас разбрах, че моят приятел си е “капарирал” Х пакети за по 50 000 лв., на цена от 42 000, (сега, дали е дал парите или е обещал, че ще ги даде не знам.) Това беше момента, в който капката преля. В първият момент бях супер фрустриран, защо аз не знам при положение, че съм част от екипа и знаят, че се опитвам да си продам апартамента.

По това време вече бях затворил всичките си акаунти на борсата, тъй като спекулацията е лошо нещо и бях инвестирал голяма част от тях в ремонта на апартамента. И точно тогава ми светна най-голямата червена лампа. Хора които ми обясняват, че дадено нещо е лошо и същевременно правят абсолютно същото…. Ами колкото и да съм тъп – не мерси 😉

Естествено поисках лично обяснение от човека “над мен” и самият Ивелин Михайлов. На срещата ми беше обяснено, че имали проблем със софтуера на “Тогедър” и за това не е достигнала информацията до мен. Естествено ми беше предложена същата оферта, да си капарирам пакети за по 42 000 и да ги продавам на 50 000, което ми потвърди, че не всички пари отиват в парка. Нямам никаква идея, колко от консултантите на “Тогедър” знаят за схемата и от колко време се прави тя, но това беше края на моето доверие към тях. За всички други нередности е изписано достатъчно, просто реших, че е време да излезне и малко инфо от кухнята.
Силно се надявам да съм сгрешил в моята преценка да се откажа и ИП да заработи. Той има потенциал не само да бъде успешен проект, но и наистина да облагороди нашата родина, така че им желая успех.

Найс, а? Пирамидална схема, в група преплетени като свински черва фирми, 42 от които са, или изцяло на Ивелин, или той има участие в тях, или ги управлява, както и още десетки фирми на близките около него хора, които също участват в някои фирмите му, като съдружници или имат търговски взаимоотношения с тях. Привличат бедни шарани да продават книги, после застраховки и акции, за което получават смешни проценти като подаяния и големи, но празни обещания.

В същото време, обръчът от фирми на шайката, източва “Исторически парк” АД напълно законно. Една от тях продава “акциите” като “брокер”, друга доставя материалите, трета прави строежите, четвърта осигурява транспорта, пета прави храната, шеста управлява туристическите обекти, седмата прави “финансовите консултации”, осмата продава облигациите и т.н. И всички тези фирми и фирмички си превъртат, разменят и печелят “законно” парите, взети от малоумниците, купуващи си “акции” от парка. Е, понякога и не много законно, даже една десетките от “обръча от фирми” на Ивелин, е била глобена от БНБ за незаконна банкова дейност:

“Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, наложи имуществена санкция на „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА“ АД, ЕИК 175438953, за извършване на банкова дейност без издаден лиценз от БНБ, което съставлява нарушение на чл. 13, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Имуществената санкция е в размер на 15 000 лева. Наказателното постановление, с което е наложена санкцията, е влязло в сила.”

И още една клюка от форумите, но както се казва, “няма дим без огън”. Имаше там и твърдения, на уж близки до обръча от фирми около “Исторически парк” люде, че щедро са подарявани акции от фирмата на прокурори, кметове, общински съветници, полицаи, съдии и други “полезни за делото” властимеющи хора, включително и на одиторката, която им заверява финансовите отчети. Това може и да не е вярно, но пък много лесно може да се провери от службите или КПКОНПИ, стига да не ги мързи да работят.

А за евентуалните руски пари от партньорите на “Исторически парк”, като например скандалния Санаторно – Оздравителен Комплекс “Камчия”, имаше намеци и в “Капитал” и в “Дневник”. Доказателства разбира се няма, но странната ангажираност на “патриота” Ивелин и хората от неговия кръг с путинофилски – антибългарски каузи, като прословутия “Поход за мир и неутралитет” и яростната му защита на окупационния позорен паметник на кървавата червена армия в София, дават храна за размисъл. По темата повече тук:

https://rtvsis.eu/2023/08/29/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5

Във всеки случай с голямо нетърпение ще очакваме да видим ГФО и ОПР на “Исторически парк” за 2023 г., (а и за 2022 г., които още ги няма в Търговския регистър, както писахме по-горе.) Общото Събрание на Акционерите за приемането на отчетите е насрочено за края на септември. Ако Търговският регистър вземе и да ги публикува до декември, ще се разбере цялата истина.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре