cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Какво ни готвят?

Какво ни готвят?

Кои са те? Всъщност всички, от президента Радев и неговите служебни правителства, до лансираните от него ПП “ПП” при първото им управление, та чак до сегашната сглобка. Всички те заедно и поотделно прокарват под външни указания плановете на Клаус Шваб. Днес ще ви припомним една публикация на Биляна Филева по темата.

ДНК лаборатории

Въведение – вижте репортажът за един проект за ДНК лаборатории с Кирил Петков и проф. Аргирова, от минута 5:30:

Това не са само лаборатории за PCR тестове. Освен ДНК секвениране с тези тестве се сваля ДНК резонансна честота, специфична за всеки отделен индивид. По тази ДНК честота, чрез спътник ще може да се локализира всеки човек. В минута 7 има и инфо-графика, че достъп до тези данни ще имат и частни компании и НПО – снимка от минута 7 на видеото:

Официални източници за ДНК лабораториите:

Източник 1: Презентация от сайта на Економедия (финансирани с грантове от фондация “Америка за България” – около 900 000 USD за 3 години), която обхваща и двата проекта: сателитно наблюдение и ДНК лабораториите.

Относно ДНК лабораториите, „Регионална генетично-диагностична мрежа с Координационен център по биобезопасност“. Предвиждат такива лаборатории в 27-те областни града на България (припокрива се с видеото по-горе). До тези данни ще имат достъп имат НПО и частни фирми: „центрове за приложни изследвания“, „частни научни партньори“, „биотехнологични фирми и фирми за лекарства, медицински. изделия и храни“ – в червените квадрати по-долу.

Малко отклонение – съвпадение е, че едно от НПОта, които Кирил Петков създава на 16.02.2018 се нарича „Център по приложни изследвания и иновации“, ЕИК: 205003454. Кирил Петков е собственик на това НПО. Кирил Петков е бил в УС до 21.05.2021 г., т.е. дори и след назначаването му като служебен министър (12 май). Финансирано е от „Америка за България”. СУ осигурява сграда. Събитието е рекламирано с „Америка за България“. Най-вероятно това НПО ще подготвя кадрите, които да работят в тези лаборатории, защото има вече предоставена сграда в СУ. (Припокрива се с информацията от първото видео, където уверяват водещият, че кадри ще има.)

От 12.07.2019 г. като съсобственик на това НПО се появява и Николай Денков (служ. министър в МОН, който назначи Евгения Пеева от „Заедно в час“ в първото служ. правителство, на длъжност зам. министър с ресор приобщаващо образование. Евгения Пеева не е зам. министър във второто служ. правителство):

Последната дата, на която са посочени двамата като собственици е 19.05.2021 г., т.е. след издаването на Указа на Президента за първото служ. правителство (12.05.2021 г.)

На 21.05.2021 г. собствеността на НПО-то е прехвърлена на друго лице Мартин Драгулев (който фигурира и в други фирми на Кирил Петков и Майкъл Карш). В това НПО Кирил Петков е посочен все още като единствен член на управителен съвет. Малко отклонение за Майкъл Карш. От бързо търсене – Michael Karsch hedge fund – става ясно, че е бивш директор на Soros Fund Management.

Michael Karsch’s Karsch Capital Management was founded in 2000 and has an estimated $1.5 billion in assets under management. Before starting the firm, Michael Karsch was a Managing Director at Soros Fund Management, and like George Soros, the firm employs a long/short equity strategy and is centered in the Greater New York City area.

На 27.05.2021 г. вече е заличено името на Кирил Петков като единствен член на УС и само Мартин Драгулев е собственик, председател и управителен съвет. Списък на свързали лица на това НПО:

Стр. 2. Николай Денков е бил и в УС на „Заедно в час“ от 05/05/2021 г. до 21/05/2021 г.

Да се върнем на ДНК лабораториите в презентацията на „Икономедия“: предвижда се капацитет за масово тестване. Формулирано е така: капацитет за генетични тестове и превенция от болести – онкология, гастроентерология, кардиология и т.н. – това предполага секвениране (разчитане) на цялото ДНК (генома) на българите.

Целите са посочени по-долу. Въпросът е на кого ще се тестват новите лекарства, създадени на база ДНК технологиите?

Бюджет – 150 млн. лв.:

Източник 2: Предложение от Президентството до последното правителство на ББ относно промени в Плана за възстановяване и устойчивост. В т. 4 е предложението за ДНК лабораториите, стр. 15. Предложението е изпратено до Томислав Дончев и входирано на 27.11.2020 г. Ако се върнем към данните с историята на НПО „Център по приложни изследвания и иновации“, ЕИК: 205003454, Кирил Петков и Денков са били собственици, Кирил Петков – единствен член на УС и председател на УС – можете и вие да проверите хронологията.

Рамковия бюджет е отново 150 млн. лв. и програмата е широко отворена и за частни участници:

Забележете: „центрове за иновации като част от университетите или техните неправителствени партньори специализирани в образованието“, на което условие НПО „Център по приложни изследвания и иновации“, ЕИК: 205003454 отговаря идеално. Предлагат да се даде достъп и до „иновационни компании, които развиват иновации свързани с генетичната диагностика и/или нейното приложение в областта на медицината и храните“. Фирмата за пробиотици на Кирил Петков би могла да отговори на този критерий за храните. НПОто на Кирил Петков ще обучава кадри от СУ, ще ползва данните на хората/ резултатите от изследванията. Държавата просто ще финансира всичко това, а хората ще са опитните зайчета. Този нов център ще се координира от координационен център по биобезопасност.

Източник 3: Изпратения на ЕС План за възстановяване и устойчивост, който преди това е променен от служ. правителство, където „министър“ е бил Кирил Петков. Денков е и към момента служ. министър в МОН. Връзка към самия файл – последната версия, която е изпратена на ЕС. Връзка към страницата: вижте и последната версия.

От последните редове на стр. 242 и на стр. 243 започва кратко описание на реформите и инвестициите, Разработване на Национален план за развитие на пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания и създаване на Национален интердисциплинарен център за масов скрининг с изграждане на регионална мрежа 2021- 2027 г. (Q4/2021)

Стр. 257 – описание на Реформа 5: Реформа 5: Създаване на условия и механизми за провеждане на пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания създаване на Национален интердисциплинарен център за масов скрининг с изграждане на регионална мрежа 2021-2027 г. (Q4/2021) Снимка на следващата страница:

Няма бюджет, няма точно описание, няма приложение.

Отделно от дъното на стр. 252 Инвестиция 5: Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика и приложение Н10 – „цифровата диагностика във всички медицински специалности и да създаде възможност за генериране на база данни цифрови изображения и нейната вторична обработка посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение, невронни мрежи и др. в съответствие с европейското и националното законодателство за защита на личните данни и съответните стандарти за информационна и мрежова сигурност. Тази платформа ще бъде интегрирана с Националната здравно информационна система (НЗИС)“.

В това видео Кирил Петков говори за био-технологичен хъб, обсъждан по време на инициативата “Три Морета” и огромното му желание да осъществи този проект. Данните ще се съхраняват на сървърите на Амазон, а фарма компании (както стана ясно вече и други НПО-та) ще имат достъп до тях:

На 21.10.2021 г. МОН публикуват новина за суперкомпютъра. Самият Денков е сниман пред суперкомпютъра. Извадки от новината: „Суперкомпютърът е част от мрежата от високопроизводителни машини на ЕС. Той може да обработва огромни масиви данни, което ще намери приложение в медицината, прогнозите на климатичните промени, анализа на трафика и други общественозначими дейности.

„Трябва да интегрираме медицинските знания с големите данни и със суперкомпютрите. Да вкараме мехатрониката в роботиката и в обработката на образи, да интегрираме всички области, които до неотдавна се разглеждаха като различни. Суперкомпютрите са едно от средствата за тази интеграция“, обясни проф. Денков.

Забележка: новите приложения, които първото служебно правителство са добавили във връзка с техните промени на Плана за възстановяване са с буквата Н, например Н1, Н6 (за сателитното наблюдение) и т.н.

Друго важно: Разработване на Национален план за въвеждане на съвременно здравно образование в българското училище 2021-2027 г. (Q4/2021) Снимка на част от текста е по-долу, стр. 257 (дъното). Впечатление прави, че се стъпва на разбиранията на световната здравна организация. Формулировките са много общи, обтекаеми и не става ясно в какво по-точно ще се състои „съвременното здравно образование в българското училище“.

Фокусът е сексуалното образование:

Въвеждане на специален предмет, следване на принципите на „Националната стратегия за детето 2019-2030 г.“ и т.н.

Стр. 185 от Плана – Инвестиция 11: Изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление, е въпросния център за сателитно наблюдение. В приложение Н-6 е по-подробното описание:

Powered By EmbedPress

А президентството се беше отчело пред глобалистите и с още един проект, вижте факсимилето:

Изобщо, много са загрижени за нашето здраве и ДНК, както виждате. Ако още не знаете защо, явно сте пропуснали тази наша поредица от статии.

Разбира се ние няма да стоим със скръстени ръце, докато те ни готвят електронния концлагер чрез ДНК профилите ни. Скоро ще направим своя ход. Следете сайта ни.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading