cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » С такива адвокати, защо се сърдим на прокурорите?

С такива адвокати, защо се сърдим на прокурорите?

Когато споменем “прокурори” се сещаме за Мартин Божанов нотариуса или ресторанта “8-те джуджета”, клуба SS, изпирането на Бойко Борисов за къщата в Барселона и пачките евро и кюлчетата злато и стотици други такива подвизи на знайни и незнайни прокурори. Неслучайно прокуратурата е наричана ту “цацаратурата”, ту “гешефтурата”, ту “прикриватурата” и дори “прокурватурата”. Там всичко е ясно, но какво да кажем за адвокатите?

Ето един случай от Пловдив, който просто не знаем как да окачествим, като скандал, като цирк, като грешка, като подигравка с правото, като пренаписване на закона, като четене на закона, както дяволът чете Евангелието или просто трябва да го отдадем на последиците от жегите, а те в Пловдив са убийствени.

Един съвестен гражданин открива, че пловдивски адвокат, надлежно вписан в регистрите на Адвокатска Колегия – Пловдив, същевременно има и фирма – ЕООД, на която е хем управител, хем едноличен собственик на капитала. Гражданинът чете Закона за адвокатурата и открива, че не може да бъде вписано като адвокат лице, което “е търговец” (Чл. 5. ал.2 т.1) и съответно подава сигнал до Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Пловдив, с искане да разгледат случая, да приложат закона и да отпишат адвоката – търговец от колегията.

И знаете ли какво се случва? Адвокатският съвет бързичко се събира и решава случая по същество, ето как:


“Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от ЗА не може да бъде вписано като адвокат лице, което е търговец. Търговци по смисъл на Търговския закон са търговските дружества, кооперациите и едноличните търговци. Лице, което е управител или собственик на дялове в търговско дружество, не е търговец по смисъла на Търговския закон. Няма пречка адвокат да бъде съдружник, едноличен собственик, управител и изпълнителен директор в търговско дружество, поради което предлагам да оставим без уважение подадения сигнал за отписването на адв. Стоян Илиев от регистъра на адвокатите, поради липса на данни за несъвместимост.

След като обсъди АС — Пловдив единодушно прие:

РЕШЕНИЕ № 265

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отписване на адв. Стоян Петров Илиев, поради липса на основание за несъвместимост по чл 5, ал. 2, т. 1 от ЗА.

Да се уведоми за решението жалбоподателя.


За да не кажете, че се шегуваме или правим фалшиви новини, даваме екранна снимка от решението на Адвокатския съвет – Пловдив.

Корифеите на юридическата мисъл, взели това историческо решение, заслужават да бъдат изписани, за да получат полагащото им се безсмъртие в аналите на правото у нас. А те са:

1. Георги Димитров Баев — председател
2. Албена Миткова Йотова — зам. Председател
3. Марта Севдалинова Божикова – Щерева — секретар
4. Васил Георгиев Георгиев — основен член
5. Емилия Стефанова Харитова — основен член
6. Иво Костадинов Кемалов — основен член
7. Никола Иванов Симеонов — основен член
8. Росица Александрова Драгинова — основен член
9. Тодор Петров Димов — основен член
10. Георги Димитров Камулджиев — резервен член
11. Захари Димитров Захариев — резервен член
12. Илиан Василев Стойчев — резервен член

Да видим обаче кой какъв е от тях. Георги Димитров Баев е собственик на фирма “Джи Ди Би Рент” ЕООД, а е председател на Адвокатския съвет и докладчик в този случай, видно от протокола. Албена Миткова Йотова е съдружник в “ЛАГО консулт” ООД. Иво Костадинов Кемалов се отчита с участие в цели две фирми – “Софтуерна къща ФИПС – Кемалов” ЕООД и “Софтуерна къща ФИПС-смол” ЕООД, а е бил и член на съвета на директорите на “Евро трейд консулт” ЕАД. Тодор Петров Димов е съдружник в “Прометей М” ООД. Георги Димитров Камулджиев пък е собственик на “Кей Пи Ес Си Консулт” ЕООД. Само за Васил Георгиев Георгиев не можем да кажем дали има фирма или не, защото в Търговския регистър има хиляди съименници и без ЕГН не можем да го проверим, така че, приемаме засега, че няма такава.

Е, сега става ли ясно, защо се взема такова решение? Някои му викат конфликт на интереси, а народната поговорка в този случай е “Халваджията за бозаджията”. При пет адвокати – търговци с фирми, всред които и председателят и заместник-председателката, да очакваш да вземат друго решение си е чист наивитет. Естествено и останалите колеги в Адвокатския съвет няма да им правят сечено при такива решения, нали утре и те ще си открият фирми?

И разбира се, че в решенията си ще развиват безумната идея, че адвокатът Стоян Петров Илиев – едноличен собственик и управител на фирмата “Иновативно земеделие “Тракия”” ЕООД, не е търговец, защото търговец било юридическото лице – дружеството, но не и неговият собственик и управител. Все едно шофьорът – адвокат – търговец Стоян Петров Илиев, да направи катастрофа с автомобил водещ се на фирмата му и в съда да развива тезата, че той самият като лицето Стоян Петров Илиев е невинен, защото за катастрофата е виновна фирмата му като юридическо лице притежаващо автомобила, и да иска да осъдят нея и тя да лежи в затвора вместо него?!!


Бележка на редактора

Би било много смешно, ако не беше скандално. Такова абсурдно решение на Адвокатски съвет – Пловдив създава опасен прецедент. Да припомним, че и нашата редакция е пратила искане за несъвместимост на един варненски адвокат, но той има цели три регистрирани фирми, едната от които е АД. Още чакаме решението на Адвокатски Съвет – Варна и дано то да не е същото, като на пловдивските им колеги.

За да ограмотим правно, поне малко, пловдивските ръководители на адвокатската колегия, ще им припомним кой е търговец и кой не, но не според тяхното странно мнение и решение, а според Търговския закон:


ТЪРГОВЕЦ

Чл. 1. (1) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

2. продажба на стоки от собствено производство;

3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;

4. търговско представителство и посредничество;

5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;

6. застрахователни сделки;

7. банкови и валутни сделки;

8. менителници, записи на заповед и чекове;

9. складови сделки;

10. лицензионни сделки;

11. стоков контрол;

12. сделки с интелектуална собственост;

13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

15. лизинг.

(2) Търговци са:

1. търговските дружества;

2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ТЪРГОВЦИ

Чл. 2. Не се смятат за търговци:

1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;

3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Виждаме, кои точно занятия се считат за търговска дейност, а ето и въпросният адвокат – търговец, какъв предмет на дейност е обявил при регистрацията на фирмата си “Иновативно земеделие “Тракия” ЕООД: “Иновационна земеделска дейност; производство, съхранение и търговия с ориз и други земеделски култури, както и с всякакъв вид стоки в първоначален, обработен и преработен вид; маркетинг, мениджмънт; изследователска дейност; дизайн, вътрешно обзавеждане на сгради и съоръжения, реклама; търговско представителство и посредничество, консултантски услуги; всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон.” Както виждате покрива всички точки от 1 до 15 на член 1 на Търговския закон.

Специално обръщаме внимание на членовете на Адвокатски съвет на Адвокатска Колегия – Пловдив върху следната алинея 3 на чл. 1 от Търговския закон:

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

Няма да им искаме хонорар за правната консултация, правим им я безплатно. Но ние няма да оставим така този скандален случай и евентуално случая във Варна, ако и там по нашия сигнал вземат неправилно решение.

Още в понеделник предприемаме съответните действия за да покажем на пловдивските адвокати, че не могат да работят на принципа “Гарван, гарвану око не вади.” Или ще спазват законите на държавата или ще ги принудим да го направят, колкото и да не им се иска.

Александър Иванов

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре