cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Има основания за касирането на изборите

Има основания за касирането на изборите

download-2-2

Намерихме неопровержими юридически основания, изборите с машините да бъдат касирани. Това може да повлече сериозни последствия, за партиите и кандидатите им в градовете, където имаше балотажи. Специално в София, това може да отвее Васил Терзиев и да направи Ваня Григорова кмет. Тук качваме доказателствата, която партия или кандидат решат, могат да ги ползват за оспорване пред ЦИК и съда.

Освен това, имаме неоспорим довод и срещу последните няколко парламентарни избори, в които се гласуваше с машини. Там имаме доказателство за нищожност, при това потвърдено от съда. Нещата са взривоопасни и затова ги публикуваме. И така, започваме с балотажа на местните избори.

Машинното гласуване на местните избори е незаконно

На проведения втори тур на местните избори, по решение на съда и ЦИК, беше допуснато машинно гласуване, което на места и предопредели резултатите от балотажите. То обаче, беше проведено в нарушение на Изборния кодекс. Ето и юридическите аргументи и доказателствата за това подредени по важност.

  1. На първо място грубо беше нарушен член 213а ал. 1, изискващ ЦИК да “придобива права върху програмни продукти или възлага разработването на програмни продукти по такъв начин, че държавата да разполага с права за тяхното използване и модификация с оглед целта, за която се придобиват.” Държавата в лицето на Централната Избирателна Комисия НЕ разполага с изходните кодове на UEFI системата за първоначално зареждане на операционната система на машините, нито с кода на самата операционна система – Ubuntu Linux 20.04.6, нито с кода на специализирания софтуер – „Платформа за управление на изборите“, нито с изходните кодове на смарткартите SafeNet IDPrime 940. Тези софтуери са със затворен код и собственост на търговски фирми. Следователно, нито една институция в България, не разполага с правата върху тях, нито може да ги модифицира. Това прави тези софтуери проблематични и работата на машините с тях по никакъв начин не може да бъде проверена и удостоверена. Единственият софтуер, върху който ЦИК има права и достъп до изходния код, е софтуерът за самото гласуване. Но той работи върху и чрез гореописаните системи, и по никакъв начин не може да се осигури, удостовери и гарантира, че работата му няма да бъде манипулирана, фалшифицирана и компрометирана от тях.
  2. В нарушение на Чл. 213а ал. 3 от ИК НЕ е осигурен достъп до устройствата, документацията и изходния код на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Те не могат самостоятелно да проверят работата на машините, а “достъпът им до изходния код” е ограничен до това, да им показват на екран за час-два, части от изходния код на софтуера за гласуване. За сведение, той е над 500 000 реда или около 17 700 страници, програмен код, който не се предоставя изцяло на горецитираните участници в изборите. Те не могат по никакъв начин да го проверят, да се убедят в годността и безпроблемността му. Такива проверки могат да направят само специалисти, разполагащи с пълния код и то в рамките на 12-24 месеца проучване и тестове.
  3. При горецитираните проблеми, изискванията на Чл. 213а ал. 4 от ИК са явно и грубо нарушени и удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване е невъзможно, а “сертифицирането” от министъра на електронното управление е изначално провалено и няма никаква стойност.
  4. Всички горецитирани аргументи се отнасят и до софтуера с който “Информационно обслужване” АД, изчислява изборните резултати. Той също е със затворен код, никога не му е правена независима проверка, никой никога не е получил достъп до изходния му код и не може да се гарантира точната му, надеждна и безпроблемна работа.
  5. Впредвид на гореизложеното, е ясно, че по никакъв начин не са изпълнени изискванията на чл. 213 ал. 1, т. 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16 и 17 на Изборния кодекс.

Единственото правилно и законосъобразно решение в момента, би било да бъдат анулирани резултатите от машинното гласуване в цялата страна и изчислението на резултатите, да се извърши само на основата на гласуването с хартиени бюлетини.

Пратили сме писмото на ОИК – Столична Община, която ни е дала вх. № 1745/03.01.2024 г. и е препратила сигнала ни на ЦИК.

Подробности за опасностите за изборните резултати от софтуера и хардуера на машините за гласуване, можете да прочетете в тази предходна статия.

Ако сте пропуснали и предходните ни статии с механизмите на фалшификации при електронно и хартиено гласуване можете да ги видите тук.


Скоро ще допълним и темата за нищожността на резултатите от проведените парламентарни избори. 😎🇧🇬

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре