cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » IV Част – Усилва се атаката срещу ПЛАНдемичната диктатура

IV Част – Усилва се атаката срещу ПЛАНдемичната диктатура

photo_2022-04-12_13-21-08

download-7003023
Както писахме вече няколко пъти, здравните институции са под обсада вече дванадесет месеца. Все повече и повече хора и организации се включват в битката срещу ПЛАНдемията и фронтът на атаката срещу българските слуги на глобалистите – психопати непрекъснато се разширява. Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации сигнализират ОД на МВР Пловдив за извършени престъпления от здравните власти на национално и регионално ниво, като прилагат уличаващи документи. При последвалата проверка, пловдивската полиция уведомява Районната прокуратура в града, която започва разследване като образува преписка №11041 / 2022 г. Прокурорът Божидар Елкин събира три тома документи от основните здравни институции и организации, разпитва  Стоян Алексов, Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров, Ангел Кунчев, доцент Атанас Мангъров и доктор Георги Тодоров и заключава, че двама бивши министри на здравеопазването – професор Костадин Ангелов и д-р Стойчо Кацаров, както и главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, както и някои членове на НОЩ са  извършили престъпления по смисъла на чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и по чл. 26 ал 1, чл. 29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България. 

Тъй като той няма право да разследва тези лица, защото деянията им са подсъдни на Софийски Градски Съд, прокурор Елкин прехвърля преписката със събраните материали на Софийска Градска Прокуратура по компетентност. Тя на свой ред образува своя преписка № 10 729 / 2022 г. по която вече и друг човек подава допълнителни материали, които уличават високопоставени длъжностни лица в международен заговор с цел геноцид, престъпления срещу човечеството, държавна измяна и ред други състави на Наказателния кодекс. Софийската прокуратура възлага проверката на Главна Дирекция на Националната Полиция.

И ето, че лавината тръгва. Получихме още един – пореден сигнал, подаден днес до ГДНП – Икономическа полиция в София, с копия до СДВР и до самия министър на вътрешните работи, подаден от активисти на двете организации, направили първоначалното сезиране на пловдивската полиция през миналата година. 

photo_2022-08-16_16-28-08-2636722
Входящият му номер в ГДНП – Икономическа Полиция е № 328 600 – 42801 / 16.8.2022 г. С тяхно съгласие, публикуваме документите със заличени лични данни на хората.

ДО  

Г-Н АТАНАС ИЛКОВ 
ДИРЕКТОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ“
бул.“Александър Малинов“ -1

КОПИЯ ДО

Г-Н ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ 
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Г-Н КАЛОЯН МИЛТЕНОВ
ДИРЕКТОР СДВР 

 

С И Г Н А Л

ОТ

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „КРУМОВИ ЗАКОНИ“        
Уважаеми Господа,

Във връзка с течащо прокурорско разследване на министри на МЗ, членове на НОЩ и други длъжностни лица – преписка номер 10729/2022 на Софийска градска прокуратура, препратено по компетентност от Прокуратура гр. Пловдив, с преписка номер 11041/2021 г., относно мерките срещу „covid-19”, настояваме за разследване от Ваша страна на следните лица:

Проф. Асена Сербезова – вицепрезидент на Световната здравна асамблея (СЗА), върховен орган на СЗО, доскоро министър на здравеопазването на Република България;

Проф. Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор на Република България

Проф. Николай Денков – бивш министър на образованието и науката

Д-р Данчо Пенчев – директор СРЗИ

Магистър-фармацевт Богдан Кирилов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ )

 

Господин Илков,

Обръщаме се към Вашата институция и конкретно отдел „Икономическа полиция“ като компетентни за установяване дали гореизброените лица са в конфликт на интереси с оглед на това с какви финансови средства са подплатени изпълненията на заеманите постове, имайки предвид следните факти:

 

1. Проф. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, министър на здравеопазването в 47-мото Народно събрание на Република България е и вицепрезидент на Световната Здравна Асамблея, върховен орган на Световната Здравна Организация, която по своята същност е частна организация, с финансиране от глобалистични корпорации и фармацевтични организации и фондове /„Фондация Бил и Мелинда Гейтс“, фондове от правителството на САЩ, фармацевтични организации и фондове, насърчаващи употребата на определени фармацевтичи продукти (вж. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) /

На 19.07.2022 г. СЗО публикува следния документ: „Стратегически съображения за тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 ( SARS-CoV – 2) и други респиратоирни вируси в Европейския регион на СЗО през есента и зимата на 2022/2023 г.; защита на уязвимите с ловкост, ефективност и доверие“ (Strategy considerations for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and other respiratory viruses in the WHO European Region during autumn and winter 2022/23: protecting the vulnerable with agility, efficiency, and trust) Обръщаме внимание, че стратегическите насоките се дават ИЗРИЧНО за ЕВРОПЕЙСКИЯ регион на СЗО. (???)

В този документ „безобидната“ препоръка на СЗО се изразява в следното:


За контролиране на предаването и защита на популациите ще бъде полезно последователното и продължително прилагане на стабилизаторите на пандемията. Те включват увеличаване на употребата на ваксини сред общото население; поставяне на допълнителни дози ваксина на приоритетни групи; насърчаване на носенето на маски на закрито и в обществения транспорт; проветряване на многолюдни и обществени пространства; и прилагане на строги терапевтични протоколи към тези, изложени на риск от тежко заболяване.“ („изложените на риск“, а не за болните!!!)

На същата дата, съвсем „случайно“ В БЪЛГАРИЯ, Регионалната Здравна Инспекция – София издава заповед РД – 01-329/19.07.2022 за носене на маски в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. На 21.07.2022 г., без наличието на индикации за повишаване на заболеваемостта от така наречения „ковид-19“ и в други райони на страната бе наложено задължително носене на маски. В последствие СРЗИ издаде поредна заповед, РД-01-248/ 03.08.2022 , за носене на маски в затворени помещения, администрации, в градския транспорт.

Проследявайки тези спешни реакции на СРЗИ и РЗИ в страната, след издадения от СЗО на 19.07.22 г. документ и фактическата обвързаност на г-жа Сербезова със СЗА, едновременно изпълняваща и длъжността Министър на здравеопазването на Република България към цитираните дати, се опасяваме, че в периода преди разпускане на правителството на г-н Кирил Петков, г-жа Сербезова е била във финансови зависимости от външни за Република България субекти.

2.  Проф. АНГЕЛ КУНЧЕВ – Главен държавен здравен инспектор на Република България

От автобиографичните данни на г-н Кунчев е видно, че от 2001 г до 2008 г е бил в отдел “Противоепидемичен контрол” на Министерството на здравеопазването, от 2008 г. е директор на отдел “Надзор на заразните болести” в Министерството на здравеопазването, а през 2011 г. е назначен като главен държавен здравен инспектор към Министерството на здравеопазването на България. До днес!!!

Във всички Заповеди, издавани от МЗ и сега – от СРЗИ и РЗИ места, с които се обявяваха и продължават да се обявяват противоепидемичните мерки, включително и в последната Заповед на МЗ , РД-01-384/09.08.2022 г. , винаги се цитира, че съответната заповед е съгласувана със, или е, по предложение на Главния държавен здравен инспектор, какъвто е г-н Ангел Кунчев.

В преписа от цитираното по-горе Постановлението от Пловдивската прокуратура, изпратен до Национален сбор за съпротива „Свети Георги Победоносец“ и Национално движение „Кумови закони“, четем, че в международния журнал „Emerging Health Threats“ фигурира името на Ангел Кунчев в качеството му на сътрудник на неправителствената организация CORDS („Свързващи организации за регионално наблюдение на заболяванията“), финансирана от крупни неправителствени фондации. (Emerging Health Threats Journal е международно, рецензирано списание, публикуващо най-новите и най-добри изследвания на възникващи заплахи за човешкото здраве) Проектът CORDS (Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance), е инициатива на „Фондация Рокфелер“, от началото на 2000 г.

Друг факт, свързващ г-н Кунчев с международни организации, финансирани със средства на компрометирани финансови гиганти, е създадената през 2001 година „Здравна мрежа на Югоизточна Европа (SEEHN) Надзор на заразните болести (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINESoutheastern European Health Network (SEEHN) Communicable Diseases Surveillance: a decade of bridging trust and collaboration – PubMed (nih.gov) „Southeastern European Health Network (SEEHN) Communicable Diseases Surveillance: a decade of bridging trust and collaboration

(вж. ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Анализирайки посочената фактология по отношение данните за г-н Кунчев, се опасяваме, че Главният държавен здравен инспектор не е независимо от външни за страната ни финансови структури длъжностно лице към Министерство на здравеопазването на Република България и следователно би лобирал за прокарването на „здравни“ политики в интерес на финансовите обезпечители на посочените организации, към които членува. 

3.  Д-р ДАНЧО ПЕНЧЕВ – директор на Столична РЗИ.

От момента, когато в България започнаха да се вкарват така наречените „ваксини“, (а те и до момента са експериментални препарати, а не ваксини) срещу т.н. „covid-19”, пратките с тях бяха разпределяни в СРЗИ – за София и София-област. От СРЗИ лекарите взимаха заявените от тях препарати, а самите инокулации се извършваха и в СРЗИ.
С писмо до Агенция „Митници“, на основание ЗДОИ, е искана информация какви митнически процедури са приложени по освобождаване на „ваксините“, за да влязат на територията на Република България, както и предоставянето на съответните съпътстващи документи. Агенция „Митници“ отговаря, че „не разполага с исканата информация“; „в периода от 23.04.2020 до 11.11.2021 „не е осъществяван внос на ваксини от трети страни“; „Данни за вътрешнообщностни пристигания не са налични в информационните масиви на Агенция „Митници“.

(вж. ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Господин Илков, разчитаме на Вашата компетентност и на компетентността на отдел „Икономическа полиция“ за установяване:
– пътят за достигане на лекарствените препарати до потребителите в България; – източниците на финансовото обезпечаване на въпросните препарати, както и това на д-р Данчо Пенчев и лекарите, извършили и извършващи „ваксинациите“ с лекарствените препарати срещу „covid-19”. 

4. МАГИСТЪР – ФАРМАЦЕВТ БОГДАН КИРИЛОВ – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

До ИАЛ неколкократно са задавани въпроси, свързани с получаване на информация за починали и увредени след „ваксинация“ срещу ковид-19; липсата на действие от страна на Агенцията за унищожаване на тези препарати, предвид доказателствата (смърт и увреждания след ваксинация) , което е в нарушшение на чл. 272 (1) т.2, т.4 и чл 274 (2) от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) във връзка с Наредба номер 4 от май 2018 г., както и относно други въпроси, в отговорите на които г-н Богдан Кирилов привежда само текстове от процедури или регламенти на ЕС, ЕК, ЕМА.

(вж. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ДОКУМЕНТИ ПО ЗДОИ)

Отбелязваме, че магистър-фармацевт Богдан Кирилов доскоро е бил, а може би и все още е член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

Уважаеми г-н Илков, апелираме да бъде извършена проверка на ИАЛ, в частност на изпълнителният директор Богдан Кирилов, относно финансови и/или корпоративни зависимости. 

5.  Проф. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ – министър на образованието и науката в периода 12.05.2021 – 02.08.2022 г.

В периода на заемания от него пост на образователен министър, учебния процес в България изпада в колапс заради необосновано прекомерните противоепидемични мерки, които той налага в българските училища и висшите учебни заведения. Национален сбор за съпротива „Свети Георги Победоносец“ събра нужната информация-статистически данни, с които се доказа абсолютната безпредметност от прилагането на унизителните за децата тестове и неприсъщата за учителите дейност по провеждането им.
Информираме Ви, че МЗ е записано като корпорация под номер D-U-N-S R 55 -257- 4329 за което от институцията ни отговарят, че нямат представа кой и кога е осъществил това.
И още, на 16 февруари 2018 г. със 100 лв. се учредява фондация “Център за приложни изследвания и иновации”, финансирана от “Америка за България”. Учредители на фондацията са Кирил Петков Петков и Николай Денков Денков, които стават и членове на настоятелството и действителни собственици. – (източник „ГЛАСОВЕ“ https://glasove.com/skandalyt/kak-fondatsiyata-na-kiril-petkov-nikolay-denkov-i-amerika-za-blgariya-ovladya-finansite-ikonomikata-i-obrazovanieto-na-drzhavata )

(вж. ПРИЛОЖЕНИЕ  5)

Апелираме за извършване на проверка на проф. Николай Денков относно конфликт на интереси и финансови зависимости с чуждестранни неправителствени структури, които заедно с МЗ биха диктували налагането на строгите противоепидемични мерки в образователната система.

    

Следват ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата:  12.08.2022 г.                                                 

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Национално движение „Крумови закони“


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗВАДКА ОТ САЙТА НА СЗО , заглавие на статията

„Световна здравна организация: Фондация Гейтс вече е вторият най-голям финансист след правителството на САЩ“World Health Organization: Gates Foundation Now Second Largest Funder After U.S. Government – Dr. Rath Health Foundation (dr-rath-foundation.org)

 • „Предоставяйки доказателство, че независимостта на Световната здравна организация (СЗО) е била сериозно компрометирана, документ от годишната среща на Световната здравна асамблея (СЗО) през 2018 г., органът за вземане на решения на СЗО, разкрива подробности за това откъде идва финансирането на организацията от. През 2017 г. общият размер на парите, предоставени на СЗО от страни, беше надвишен от този, идващ от недържавни участници, включително фармацевтичната индустрия. Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е допринесла с почти 327 милиона долара за общите и доверителните фондове на СЗО, което я прави вторият най-голям донор като цяло. Единствените дарения за тези фондове, по-високи от тези на Фондация Гейтс, идват от правителството на Съединените щати.
 • Парите, дарени от страните на Общия и доверителния фонд на СЗО, възлизат на 1,06 милиарда долара през 2017 г. Това е по-малко от вноските от недържавни участници, които възлизат на 1,08 милиарда долара. Заедно с Фондация Гейтс, други видни източници на финансиране включват Европейската комисия в Брюксел, която даде над 84 милиона долара; „Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария“, организация, насърчаваща използването на антиретровирусни лекарства и други фармацевтични подходи, която допринесе с над 16 милиона долара; и UNITAID, друга организация, насърчаваща използването на фармацевтични продукти, която даде почти 30 милиона долара.“
 • „Дарения от лекарствената и химическата индустрия за СЗО Многонационалните лекарствени и химически индустрии и техните инвеститори фигурират на видно място в списъците на донорите на СЗО. Парите, внесени в Общия фонд на СЗО от тези източници през 2017 г., включват следното:“


$1,158,060

Bristol-Myers Squibb

$215,730

Denka Seiken

$417,324

Eisai

$280,000

Gilead Sciences

$3,124,450

GlaxoSmithKline

$7,365,666

Green Cross Corporation

$294,582

Hoffman-La Roche

$6,628,090

Kaketsuken

$417,324

Merck

$510,000

Merck Sharp and Dohme Chibret

$1,652,226

Novartis

$500,000

Rockefeller Foundation

$748,945

Sanofi Pasteur

$9,411,491

Sanofi-Aventis

$2,634,963


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

123-6481897

“През 2007 г. Фондация Рокфелер и Инициативата за ядрена заплаха (NTI) събраха представители на отдела за наблюдение на инфекциозни болести и други експерти от цял ​​свят, за да споделят най-добри практики и научени уроци в наблюдението на заболяванията. Присъстващите бяха помолени да препоръчат действия за подобряване на глобалния капацитет за наблюдение на общественото здраве и намаляване на заплахата от инфекциозни заболявания, с акцент върху нуждите на развиващите се страни. Полученият „Призив за действие на Bellagio“ адресира три жизненоважни проблеми:

 • Необходимостта от изграждане на капацитет за наблюдение, особено човешки и лабораторен капацитет, но също и капацитет за трансгранично сътрудничество.
 • Необходимостта от разработване и използване на подходяща информация и технология за споделяне на данни, за да се улесни навременната комуникация по време на извънредни ситуации.
 • Необходимостта от гъвкав подход към управлението сред нарастващия брой регионални мрежи за наблюдение на инфекциозни заболявания, които се събираха по целия свят.

В същото време самите регионални мрежи за наблюдение на заболяванията разпознаваха споделена цел за подобряване на ранното откриване и разследване и реагиране на епидемии. Водени от тази цел и с подкрепата и партньорството на NTI, The Rockefeller Foundation, The Peter G. Peterson Foundation, Fondation Mérieux и The Skoll Global Threats Fund, лидерите на шест съществуващи регионални мрежи за наблюдение на заболявания основаха CORDS. През ранните години на организацията NTI служи като временен секретариат с Fondation Mérieux, осигуряващ място в Анси, Франция, за срещи. Ending Pandemics (бивш Skoll Global Threats Fund) прие CORDS като програма в рамките на своята организация през септември 2019 г.

 • ИЗВАДКА ОТ САЙТА НА NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Creating a global dialogue on infectious disease surveillance: connecting organizations for regional disease surveillance (CORDS) – PubMed (nih.gov)   

 „ Свързването на организациите за регионално наблюдение на заболяванията (CORDS) е международна неправителствена организация, фокусирана върху обмена на информация между мрежите за наблюдение на заболяванията в различни части на света. ……..мисията на CORDS е да свърже регионалните мрежи за наблюдение на заболяванията, за да подобри глобалния капацитет за реагиране на инфекциозни заболявания. CORDS е неформална кооперация за управление с шест основаващи регионални мрежи за наблюдение на болести, с планове за разширяване; тя работи в допълнение и в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Организацията по храните и животните на Обединените нации (FAO). Както е описано подробно на друго място в този специален брой на Emerging Health Threats, всяка регионална мрежа е съюз на малък брой съседни държави, работещи през националните граници за справяне с възникващи инфекциозни заболявания, които изискват обединени регионални усилия. …“ Author information Copyright and License information Disclaimer

 1. Fondation Merieux USA, Inc., United States
 2. Skoll Global Threats Fund, United States 
 3. International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Thailand
 4. The Bill and Melinda Gates Foundation, United States 
 5. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Thailand

(PDF) Southeastern European Health Network (SEEHN) Communicable Diseases Surveillance: A Decade of Bridging Trust and Collaboration (researchgate.net)

https://www.researchgate.net/publication/235383683_Southeastern_European_Health_Network_SEEHN_Communicable_Diseases_Surveillance_A_Decade_of_Bridging_Trust_and_Collaboration

“Заплахите от заразни болести и промените, които започнаха да се появяват в Югоизточна Европа в началото на 90-те години на миналия век – след десетилетие на война и докато политическите и здравните системи в целия регион претърпяха драматични промени – изискваха нов подход към наблюдението на инфекциозните заболявания. По-конкретно, те призоваха за подход, който е фокусиран върху трансграничното сътрудничество и е в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз. По този начин Здравната мрежа на Югоизточна Европа (SEEHN) беше създадена през 2001 г. като съвместно усилие между правителствата на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и бившата югославска република Македония. През 2002 г. SEEHN инициира проект за заразни болести, насочен към укрепване на националните и регионалните системи за наблюдение с акцент върху трансграничното сътрудничество. С течение на времето SEEHN подхранва растежа на регионална мрежа от експерти от Югоизточна Европа по наблюдение и реакция на заразни болести, които са в състояние да обсъждат възникващи проблеми и най-добри практики по всяко време и без да бъдат ограничавани от твърдостта на традиционните или съществуващите системи. Основните постижения до момента включват съвместно изготвяне на планове за готовност за грипна пандемия както на национално, така и на регионално ниво и въвеждането на молекулярни техники в лабораториите за наблюдение на грипа в целия регион….

….. изготвяне на национални политики и насоки относно системите за наблюдение на заразните болести и реагиране при епидемии; преразглеждане и адаптиране на ново законодателство по въпросите на заразните болести; оценка на националните системи за наблюдение на грипа; изготвяне на национални планове за готовност при грипна пандемия…

Освен това мрежата черпи сила от участието си в Свързващи организации за регионално наблюдение на заболяванията (CORDS). Подобно на други членове на CORDS, мрежата за заразни болести SEEHN е изградена на принципите на доверие и сътрудничество. Взаимодействията на CORDS помагат за подхранването и на двете поведения. Също чрез CORDS, експертите от мрежата за наблюдение на заразни болести на SEEHN редовно обменят информация и споделят най-добри практики с подобни на мислещите мрежи за инфекциозни болести, като Близкоизточния консорциум за наблюдение на инфекциозните болести (MECIDS), работещи в други части на света…“

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

В прикачен файл:

Писмо с искане по Закон за достъп до обществена информация до Агенция „Митници“

   – Отговор от Агенция „Митници“

 

———————————————————————————————-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

        В прикачен файл към настоящия Сигнал – писма до ИАЛ и отговори от ИАЛ.

 

        Данни за починали и увредени след „ваксинация“ , актуални към 2021 г. , с които са информирани различни институции, включителнои ИАЛ:

УПСАЛА, ШВЕЦИЯ

Център за мониторинг      (UMC)  – Създаден през 1978 г. като сътруднически център на СЗО за международен мониторинг на наркотиците. През 2015 г. СЗО стартира към него система “VigiAccess” за осигуряване на обществен достъп до информация в глобалната база данни за съобщаване на странични ефекти от лекарства и нежелани реакции след имунизация.                                                      

http://vigiaccess.org/ ( в полето за търсене се изписва covid-19 vaccine”)

Свалени данни – 09.12.21 г.     (базата данни постоянно се обновява)                  

d183d0bfd181d0b0d0bbd0b0-9209550

    Blood and lymphatic system disorders (112463)

·        Cardiac disorders (148846)

·        Congenital, familial and genetic disorders (1607)

·        Ear and labyrinth disorders (89483)

·        Endocrine disorders (4395)

·        Eye disorders (99072)

·        Gastrointestinal disorders (535314)

·        General disorders and administration site conditions (1619956)

·        Hepatobiliary disorders (5794)

·        Immune system disorders (43364)

·        Infections and infestations (213705)

·        Injury, poisoning and procedural complications (147953)

·        Investigations (386426)

·        Metabolism and nutrition disorders (60030)

·        Musculoskeletal and connective tissue disorders (764222)

·        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) (4676)

·        Nervous system disorders (1135411)

·        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (6812)

·        Product issues (4199)

·        Psychiatric disorders (126749)

·        Renal and urinary disorders (22685)

·        Reproductive system and breast disorders (126076)

·        Respiratory, thoracic and mediastinal disorders (289026)

·        Skin and subcutaneous tissue disorders (363690)

·        Social circumstances (19776)

·        Surgical and medical procedures (33877)

·        Vascular disorders (144183)

Базата данни на Европейския съюз за подозрителни реакции към наркотиците е EudraVigilance и  периодично съобщават за смъртните случаи след ваксинация срещу COVID-19 и увредените случаи.

Последните данни са към дата 20.11.2021 г. за

  31 014 смъртни случая и 2 890 600 увредени хора след  инжекциите срещу COVID-19.             

Предишни дати (някои):

– 11.09.21 – 24 526 смъртни случая и 2 317 495 увредени хора

– 14.08.21 – 21 766 смъртни случая и 2 074 410 увредени хора

– 31.07.21 – 20 595 смъртни случая и 1 960 607 увредени

– 03.07.21 – 17 503 починали и 1 687 527 увредени

– 19.06.21 – 15 472 починали и 1 654 407 увредени

– 22.05.21 – 12 184 починали и 1 196 190 увредени

 

Данните на Британската Агенция за регулиране на лекарствата и здравните продукти (МНRА), относно ваксините на АстраЗенека и Пфайзер са следните:

        ASTRAZENECA  начало на ваксинация от 04.01.21 г.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste14.08.2021гm/uploads/attachment_data/file/1039820/COVID-19_vaccine_AstraZeneca_analysis_print.pdf  – данни към 01.12.21 г.

Докладвани – 238 641 случая

Неблагоприятни Реакции – 846 131, от които:

Починали – 1 138

     PFIZER –  начало на ваксинация от 09.12.2020 г. – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1039819/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_vaccine_analysis_print.pdf  – данни към 01.12.21 г.:

Докладвани – 139 263 случая

Неблагоприятни Реакции – 397 054, от които:

Починали – 634

Центровете за контрол и превенция на заболяванията  (CDC) са национален институт за обществено здравеопазване на Съединените щати, федерална агенция към Министерство на здравеопазването и социалната политика и е със седалище в Друид Хилс, АтлантаДжорджия.

d181d0b4d181-4550986

Основната цел на агенцията е да защитава общественото здраве и сигурност чрез контрол и превенция на заболяванията, нараняванията и уврежданията. Обръща специално внимание на инфекциозните заболявания. Още на 27.01.2021 г. тази агенция излиза с доклад, базиран на Системата за докладване на нежелани реакции (VAERS), свързани с ваксините. https://www.activenews.ro/documente/The%20Vaccine%20Adverse%20Event%20Reporting%20System%20(VAERS)%20Results%20Form.pdf Докладът съдържа 339 страници само фактология – номер на ваксина, състояние на човека с развиващи се за часове реакции, изход от това – смърт, действия за спасяване на живота или настъпили необратими увреждания.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В ПРИКАЧЕН ФАЙЛПисмо–отговор от МЗ на наше питане, относно това кой е записал МЗ като корпорация:

d0bcd0b7-3881646

Обобщена информация от събраната база-данни от Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“ за резултатите от тестовете, с които бяха унижавани българските деца. Понятието „заболеваемост“ в последната колона е условно сложено, защото реално заболеваемост от covid-19” НЯМА,   но това е обект на друг материал.

d180d0b5d0b7-7943211

————————————————————————————————————————-

Отправяме отново призив към всеки смел и родолюбив българин, имащ доказателства за вредата от отровните инжекции, нагло пробутвани като “ваксини”, опасните и вредни ПСР тестове, вредата от маските и изобщо всички безобразия на безумието ПЛАНдемия, да ги подаде до прокуратурата и полицията, като иска прибавянето им като доказателства към преписка № 10 729 / 2022 г.  на Софийска Градска Прокуратура. Време е за възмездие!

Не забравяйте, че беше внесена и подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.

В момента и една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.

Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.

И един софиянец е подал искане в Софийска Градска Прокуратура за подвеждане под отговорност за престъплението ПЛАНдемия на психопатите Стойчо Кацаров, проф. Костадин Ангелов, Кирил Ананиев, Ангел Кунчев, генерал Венцеслав Мутафчийски и цялата пасмина от НОЩ.

Включете се в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието изродите, вече две години провеждащи геноцид над българския народ, по заповеди на чужди кукловоди!

Радио и Телевизия “Истина и Свобода” ще публикува всички подадени до прокуратурата сигнали по повод ПЛАНдемията, чийто податели дадат съгласие за това. Ще им дадем трибуна и в радиото и телевизионни предавания. Свържете се с нас тук. 

По темата досега сме публикували оригиналните документи  в следните статии:
НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.


photo_2022-07-30_13-32-59-1853534

Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре