cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Документи против ПЛАНдемията

Документи против ПЛАНдемията

book-3579835

Оказа се, че и досега има хора пострадали от гоненията и издевателствата на държавните органи по време на ПЛАНдемичната диктатура, които водят административни и съдебни битки в защита на правата и интересите си. Затова публикуваме едни указания и документи от стария ни сайт, които могат да свършат работа в някои случаи. Ако имате въпроси, се свържете с нас.

book-2369081
Ако сте пострадал от държавния терор въведен с ПЛАНдемията и имате написан акт, или наказателно постановление с глоба, или са ви образували дело, или имате други подобни неприятности, на тази страница ще намерите указания и документи, даващи насоки как да се защитите. Можете да ги копирате като текст или да ги изтеглите, попълните с програма word на компютър, отпечатате, подпишете и подадете в съответната институция, която е нарушила вашите човешки и граждански права. Имайте  предвид, че написан акт още не означава глоба, за да ви глобят, трябва началникът на институцията, чийто служител ви е писал акт, да ви издаде Наказателно постановление. Но ако възразите по акта още преди това, в 90% от случаите не се осмеляват да ви направят Наказателно постановление. А ако случайно ви издадат такова, със сигурност ще го съборите в съда, при това можете сами и дори без адвокат. Просто следвайте инструкциите дадени надолу.

Най-добрият начин за съпротива на това безумие е масовото и едновременно отхвърляне на противоконституционните и незаконни заповеди на Министерството на Здравеопазването и неговите подразделения – РЗИ от страна на целия народ.

Но, ако все пак се случи да ви напишат акт, го обжалвате по указанията дадени тук. 

Особено важни указания!

Прочетете ги внимателно и ги изпълнявайте точно! Органите, които имат право да ви съставят Актове за Установяване на Административно Нарушение – АУАН, досега бяха полицаите, служителите на РЗИ (в София е СРЗИ) и инспекторите от общинските инспекторати, (където има такива – примерно в София, Пловдив, Варна и др.) или други общински служители в общини, където няма инспекторати. Те следва да са упълномощени като актосъставители със заповед на Директорите на ОД на МВР, (в София – СДВР), Директорите на РЗИ (в София СРЗИ) или съответния кмет. (Това не пречи в бъдеще да се упълномощят и други – например служители на НАП).  Досега много пъти се оказваше, че актосъставителите не са упълномощени и затова актовете им автоматично се отменяха от съда. Но вече държавата поправи тези пропуски, така че, не разчитайте много на това. Но ако се стигне до съд, недай Боже, искайте от съдията да провери първо това обстоятелство, упълномощен ли е изобщо актосъставителят с надлежна заповед. И едно уточнение, общински инспектори, проверяващи от РЗИ, охраната в магазините, кондуктори и контрольори в превозните средства, портиери, магазинерки и сервитьорки, по закон нямат право да ви искат лична карта, нито да ви спират, отказват продажба или услуга, гонят от обекта и т.н., и затова викат полицаи да им свършат мръсната работа. Ето защо, по принцип, на проверките на РЗИ и общинските инспектори, задължително участват полицаи, които да изискат личната ви карта, иначе проверяващите няма как да ви напишат акт. Но в останалите случаи, поставете кондукторите, портиерите, охранителите, сервитьорките, магазинерките и останалите такива безполезни идиоти на мястото им. Обяснете им, че те са никои  и да не си присвояват права, каквито нямат. Ако целият народ, започне да го прави едновременно, тези жалки подлоги на пландемичните диктатори, ще си подвият опашките и ще се сврат в дупките си.
Ако ви съставят акт, в полето на акта за обяснения на нарушителя пишете: “Отхвърлям твърденията в акта и ще възразя по него в законовия  срок”. След това искайте да ви дадат четливо копие на акта! Обикновено  служителите ги пишат под индиго и са нечетливи. Не го правят нарочно, просто не им дават консумативи. Затова си снимайте с телефона четливото първо копие, написано от полицая/служителя. В София са любезни и сами предлагат. 
(Важно! В мрежата, особено във фейсбук,  вървят някакви пълни глупости, че не трябва да подписвате акта, да го получавате, да го скъсате и изобщо всякакви безумия, които ще ви докарат наистина глоба. Често това са писания на провокатори, работещи на хонорар за ПЛАНдемичната диктатура.) 
Така, че пишете в акта  възражението споменато горе, осигурявате си четливо копие и вкъщи ВЕДНАГА! сядате да пишете възражението, дадено като образец по-долу! Не забравяйте, че имате само три дни да възразите, затова го направете още на втория! В дадения долу образец в празните и подчертани в жълто полета нанасяте изискуемите данни, като ги преписвате от акта.

photo_2021-10-24_23-59-07-3918155

Можете да копирате образеца като текст или да го изтеглите като документ за Word оттук. В жълтите полета препишете данните от акта, който са ви съставили. Ако сте в София, вместо до Началника на РУ на МВР, както е писано долу, пишете “До Директора на СДВР”. Ако акта ви е от общински служител възражението се подава до кмета. Ако е от служител на РЗИ, се подава до директора на съответното РЗИ (в София СРЗИ). Ако е от полицай, се подава до Директора на СДВР – за София, или до Директора на ОД на МВР в областен град, в някои малки общини – до Началника на РУ на МВР. Имайте предвид, в самия акт пише, пред кого може да се обжалва и в какъв срок. Така, че може да проверите в акта, но повтарям, направете го веднага и не чакайте крайния срок.

И препишете внимателно от акта – името на служителя, който го е съставил, длъжността му, цитирайте точно заповедта на Директора на РЗИ (за София – Директора на СРЗИ или Заповедта на министъра, ако пак започне да издава такива) и изобщо всички необходими данни и изтрийте излишното. Много е важно да цитирате  и впишете във възражението точно Заповедта за нарушението на която ви е съставен акта, препишете я от акта с всичките и букви и цифри и индекси, чертички и тирета. И обезателно институцията и длъжностното лице, което я издава. 

Задължително си пишете в началото трите имена, ЕГН, адрес, телефон. Това са задължителни данни и ще работят във ваша полза, за да ви открият от институциите, да получавате навреме нужната информация от тях, за да сте осведомени за развитието на преписката, и да спечелите битката. (Злонамерените провокатори във фейсбук пишат, да си “криете личните данни”, но това са пълни глупости, пускани нарочно за да направят възражението ви невалидно. Службите и без това имат личните ви данни, няма защо да ги криете от тях, а възражение без тези данни е невалидно по правилата на административно-наказателния процес.) Като сте попълнили всички данни във възражението, (можете да копирате текста отдолу във вашия word или друг текстов редактор или да го изтеглите като готов файл от дадения отдолу хиперлинк) не забравяйте да махнете жълтото и изтриете излишните полета или точките, на мястото на които ще попълните вашите данни. След като сте готови, го отпечатвате, пишете датата и града и го подписвате лично. 

След това го подавате лично в съответното РУ или ОД на МВР, (за София в СДВР – намира се на площад “Възраждане”, ул. “Антим I” № 5, п.к. 1303.) или РЗИ (за София СРЗИ), или в общината до кмета, в зависимост от това чий служител го е съставил. Изисквате да ви дадат непременно входящ номер! Не вземете ли входящ номер, не сте направили нищо! 

В 95% от случаите, когато получат възражение по акта, началниците не се осмеляват да ви издадат наказателно постановление, защото ще падне в съда. И техните юрисконсулти го знаят отлично и ги съветват да хвърлят акта в коша за боклук. Така ще се разминете без наказателно постановление, следователно няма да имате глоба.

Ако все пак ви напишат наказателно постановление с глоба, го обжалвате веднага в съда. Образецът е даден по-надолу на страницата. В 95% от случаите, съдилищата отменят Наказателните постановления, защото са незаконни и противоконституционни.

Ето образецът на възражението по акта.

—————————————————————————————————————-

До 

Началника  на …….. РУ на МВР (или ОД на МВР, за областен град или СДВР за София)
Град ……………….


ВЪЗРАЖЕНИЕ 
Срещу акт за установяване на административно нарушение 
от
Име……………………………………………………………. с ЕГН ………………………..
Адрес ……………………………………………………………………………………………..
Телефон ……………………………… електронна поща …………………………..


Уважаеми Господин Началник,
В законоустановения срок възразявам срещу съставения ми акт за административно нарушение № ………… от дата………………….. 2022 г. от Вашия служител ……………………………………………… при …….. РУ на МВР по член 209а от Закона за здравето за неизпълнение на ……………….…………….. от Заповед № ………./………………. г. на Директора на РЗИ/Министъра на здравеопазването.
Съставеният ми акт е неправилен, незаконен и противоконституционен. Мотивите ми за това са следните:
1. Съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра не са нормативни актове съгласно Закона за здравето, който ги прогласява за общи административни актове в чл. 63 ал. 11.
2. Съгласно чл. 63 ал. 9 от Закона за здравето, маските трябва да се осигуряват от държавата и общината, а такива не са ми предоставени никога и никъде, включително в ………………………….., където ми беше съставен актът.
3. Съгласно чл. 29 ал. 2 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти, без мое доброволно писмено съгласие, а такова не съм давал и няма да дам, нито за носене на маски, нито за извършване на ПСР или антигенни тестове, нито за ваксинации.  
4. Според чл. 30 ал. 1 от Конституцията имам право на лична свобода и неприкосновеност която горецитираната заповед на МЗ грубо нарушава с изискването за носене на маски.
5.  Съгласно чл. 32 ал. 1 от КРБ личният ми живот е неприкосновен. Имам право на защита срещу незаконна намеса в личния си живот и срещу посегателство върху моята чест и достойнство, а изискването за носене на маска представлява за мен грубо унижение, насилие и въвеждане на робски модел на поведение. Напомням, че робите в САЩ са били принуждавани да носят маски преди 1865 г. 
6. Конституцията е върховен закон и съгласно нейния чл. 5 ал. 1 и ал 2, разпоредбите й имат непосредствено действие и никакви закони, други нормативни или поднормативни актове не могат да й противоречат.
7. Изискването за носене на маски е в грубо противоречие с чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината – ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. и съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
8. Маските не защитават от никакви вируси, особено от несъществуващи. Дори да съществуваше коронавирус SARS-COV-2, по официални данни размерите му са между 200 и 1000 пъти по-малки от пролуките в маските и той свободно би ги преминавал. Следователно няма медицински причини да бъде налагано носенето им, а целите за това са други, както съм указал по-горе в т. 5.

Въз основа на гореизложеното настоявам да отмените съставеният ми акт за административно нарушение и да прекратите административно-наказателното производство, в противен случай ще потърся правата си по съдебен ред.

Дата …………………. г.
Град ………………….

С уважение:

——————————————————————————————————–

Ето го и как изглежда в word формат.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук.

Ако сте родител на ученик или студент, които имат проблем в училището или Университета, подайте там тази декларация, с която да предпазите децата си от псевдомедицински издевателства  по повод ПЛАНдемията.


ДЕКЛАРАЦИЯ
По силата на тази декларация съставена на ………….. година и на правно основание чл. 29 ал. 2 от конституцията, както и чл. 87, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината – ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. аз, долуподписания/ата ………………………………………….., с постоянен адрес: ……………………………………….. , в. качеството си на родител и законен представител на детето ми ……………………………………………………….., ученик в  ………………………………………

ЗАЯВЯВАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми каквито и да било медицински прегледи и интервенции;
2. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат поставяни на детето ми каквито и да е ваксини и/или имунизации, независимо от вида и основанието за провеждането на подобна кампания;
3. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми стоматологични прегледи и интервенции;
4. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат давани на детето ми каквито и да било лекарствени препарати (в това число флуорни таблетки, витамини и имуностимулиращи средства) и хранителни добавки;
5. ЗАБРАНЯВАМ вземането на секрет, кръв, урина и какъвто и да било биологичен материал за провеждането на изследвания!
6.  ЗАБРАНЯВАМ с детето ми да работи психолог без знание/позволение от родителите!
7. ЗАБРАНЯВАМ рекламирането на каквито и да е медикаменти, в това число ваксини, хранителни добавки и други на детето ми! Забранявам участието му в мероприятия, свързани с ваксинационни кампании! Както и участието му в хепънинги, игри и други мероприятия, които се използват с цел реклама на медицински и хранителни продукти, или мероприятия, които са спонсорирани от фармацевтични фирми!
ДЕКЛАРИРАМ, че след като съм уведомена ще извърша необходими прегледи, изследвания и консултации на детето, като резултатите при необходимост ще бъдат представяни на длъжностното лице в училището.  
МОЛЯ, своевременно да бъда уведомяван/а за промени в здравословното състояние на детето, изискващи лекарска консултация или намеса!

Град …………………….   
Дата ……………………..      
       
Родител: ……………………
(Име, фамилия)

Ето как изглежда документа в word.
Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Допишете изискуемите данни, подпишете го и го подайте в училището, като задължително вземете входящ номер.

Тук има образец на жалба до Комисията за Защита от Дискриминация срещу директори на училища изискващи маски, тестове, “зелени сертификати” от ученици, учители и родители. Може да се подава от родители на деца или учители.До

комисията по защита от дискриминацияЖАЛБА

От ………………………………………….

ЕГН: ………………………………………..


Със съдебен адрес за призоваване:

Гр. ……………………………………….,

ул. „………………………” № …………

тел. ……………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Подавам настоящата жалба срещу Заповед № ……… от дата ……………… с която директорът на училище …………………….. в град ………………… е въвел дискриминационни мерки спрямо детето ми ………………………………………….. с ЕГН ………………. учещо в това училище, чрез въвеждането на изискванията за носене на маски /правене на тестове / ваксинации / дистанционно обучение / недопускане в училище.

Считаме, че издадената заповед е противоконституционна и дискриминационна, като аргументите ни за това са:

1) Обжалваната заповед представлява изключително груба форма на дискриминация на ученици, учители и родители по смисъла на чл. 4 ал 1 и ал. 2 от Закон за защита от дискриминация /ЗЗДискр./. Това разпореждане противоречи на първо място на Конституцията на Република България/КРБ/ в чл. 29 ал.1 и ал.2, доколкото е посегателство върху личния живот на учители, ученици и родители като ги подлага на жестоко, безчовечно и унижаващо отношение, от една страна, а от друга им вменява задължението да се подлагат на медицински експерименти против волята си. Нарушени са и чл. 30 ал. 1 и чл. 32 ал.1 поради посегателство върху личната свобода, личния живот и неприкосновеност, както и чл. 4 ал 2, който гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека.

2) Заповедта противоречи и на чл. 38 от Конституцията на Република България, тъй като представлява ограничение на правата поради убеждения, и чл. 37 ал.1 от КРБ гарантиращ свободата на съвестта и свободата на мисълта.

3) Такова третиране на децата грубо нарушава и чл. 47 ал.1 от КРБ, доколкото отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

4) Отделно, въведените ограничения, включително изискването да се плащат тестове от учениците, противоречи на конституционните текстове в чл. 53 ал. 1, ал.2 и ал.3 от КРБ, съгласно които всеки има право на образование, училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.

5) Нарушен е и чл. 14 от КРБ, съгласно който семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

6) В съвкупност, въведените ограничения в правата на ученици, учители и родители представляват груба форма на дискриминация, сегрегация и апартейд в нарушение на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от КРБ, съгласно които всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, включително на основата на религия, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

7) Актът на директорът, отнема права и въвежда задължения за ученици, учители и родители в противоречие и с чл. 4 ал. 1 от КРБ, съгласно който Република България е правова държава и се управлява според КРБ и законите на страната, а чл. 5 ал. 2 от КРБ постановява, че разпоредбите на КРБ имат непосредствено действие.

8) Обжалваната Заповед на директорът е дискриминационна и в нарушение не само на цитираните в жалбата конституционни основания, но също и на чл. 4 ал. 2 от Закон за народната просвета /ЗНП/, недопускащ ограничения и привилегии на каквито и да било основания, както и в грубо противоречие с чл. 132 т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Правилника за прилагане на ЗНП/ППЗНП/, гарантиращ на децата равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, техните права, свобода и сигурност, зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях, и възпитанието им в дух на разбирателство, мир и толерантност.

9) С недопускането на детето ми на училище са нарушени и правата му по чл. 134, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ППЗНП, гарантиращи му да получава защита при накърняване на правата и достойнството му; да се ползва от равния достъп до образование, да ползва безплатно училищната материално-техническа база, както и да участва в извънкласните и извънучилищни дейности.

10) Обжалваната заповед влиза и в грубо противоречие с Етичния Кодекс на Работещите с Деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето, като задължителен и за системата на образованието и по-точно с чл. 5 и чл. 6 гарантиращи ненарушаването на детското достойнство, чрез недопустими методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие. Отделно са нарушени и чл. 19 и чл. 20 изрично забраняващи практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие, както и практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

11) Процесният акт е и в нарушение на чл. 2 и чл. 5 от Всеобщата Декларация за Правата на Човека на ООН и на чл. 14 от Конвенцията за Защита Правата на Човека и Основните Свободи, изрично забраняващи дискриминацията по какъвто и да е признак и в каквато и да е форма, както и жестокото, нечовешко и унизително третиране.

12) Актът на директорът погазва и основните принципи на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на Биологията и Медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината, 1996 г. и по-точно на нейните чл. чл. 1, 2, 5 и чл. 16, ал. 5.

13) Република България не е изискала по реда на чл. 15 от Комисия за защита на правата на човека и основните свободи/КЗПЧООС/ временна дерогация на основните човешки права и свободи гарантирани от международните конвенции и договори от Съвета на Европа, във връзка с обявената пандемия, което означава че съгласно чл. 5,ал. 4 от КРБ/ са действащи и досега, както и в момента на извършване на акта на директорката и са част от вътрешното право на страната, като имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Следователно няма и не може да има никакви изключения от правилата и нормите на международното и вътрешното право, гарантиращи основните човешки права и граждански свободи.

14) Директорът е пряко отговорен за въведените дискриминационни условия в повереното й училище, доколкото съгласно чл. 147 ал. 1, т. 1 от ППЗНП тя организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището, което съгласно чл.10, ал. 5 от ЗНП е юридическо лице. По силата на служебното си положение, тя е длъжна да спазва преди всичко КРБ и законите, както прогласява чл. 58 ал. 1 от КРБ, заедно с изискването да се зачитат правата и законните интереси на другите. Видно е, че с въведените дискриминационни мерки спрямо децата и родителите с нейната заповед е нарушена и самата КРБ, както и международните конвенции за правата на човека.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание гореизложеното, Моля да постановите решение, с което:

1) Да отмените горецитираната заповед като противоконституционна и дискриминационна;

2) Да наложите на директорът на ……………………………………………… съответното наказание съгласно ЗЗДискр.;

3) Да дадете задължителни предписания на директора на ……………………………….. с оглед спазването на ЗЗДискр. и Конституцията на Република България, уреждащи равенство в третирането;


Гр. ………….

с уважение: …………………

/………………../

Ето как изглежда документа в word.

Можете да го изтеглите оттук.


Ако сте пропуснали да обжалвате съставен ви акт и вече са ви съставили наказателно постановление, веднага трябва да го обжалвате пред съда. Ето един образец тук. Попълвате го, както горе писахме в указанията за попълване на възражение срещу акт.

———————————————————————————————————————–

До Районен съд  град ………………Ж А Л Б А

от …………………………………………………………………………………. ЕГН:……………………………….
Адрес :..…………………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………… ел.поща: ………………………………………………………..
ПРОТИВ: Наказателно постановление Nо. …….….. от дата ……..…….…………….,
наложено ми от ……………………………………………………………………………

Уважаема/и  Г-жо/Г-н Съдия,
Не съм доволен от Наказателно постановление № …………. / …………….г. на ………………..
………………………………………………………….., с което ми е наложено административно наказание ……………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми Районни съдии,

Не съм доволен и обжалвам в срок Наказателно постановление № ………… от дата ………… на Директора на ОД на МВР – град ……….. с което ми е наложено административно наказание глоба в размер на ……………лева за нарушение на Заповед ……………………………. на Министъра на здравеопазването.
Считам, че то е незаконосъобразно и противоконституционно, противоречащо на материалния и процесуалния закон поради следните аргументи:
1. Заповедта на министъра въвеждаща въпросното задължение е нищожна, доколкото би представлявала нормативен акт по силата на чл. 75 от АПК и като такъв е следвало да бъде публикувана в „Държавен вестник“ по силата на чл. 5 ал. 5 от Конституцията във връзка с чл. 37 ал. 1 от ЗНА. Това не е направено и съответно процесната заповед е нищожна и не поражда права и задължения. По този казус има вече решение № 20257699 от 21.11.2020 в град София на Софийски Районен Съд на съдия Николай Урумов, потвърдено с Решение № 3093 от 13.05.2021 г. на Административен Съд – София Град – XII Касационен състав на съдия Антоанета Аргирова.
2. Ако приемем, че заповедта не е нормативен, а общоадминистративен акт съгласно чл. 63 ал. 11 от ЗЗ, то тя противоречи на ЗАНН, тъй като съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра явно не са нормативни актове съгласно горецитираната 1 т.  и като норматив от по-нисш порядък не може да се приложи съгласно чл. 5 ал. 1 и ал. 2 на АПК.
3. Нормата на чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето определя, че: „Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“ Предвид обстоятелството, че мярката за задължително носене на маска въвежда задължение, за ползване на определено специализирано предпазно средство, което има имуществена стойност, следва същото да бъде осигурено безплатно от държавните и общинските органи, като финансирането се осигури от бюджета. Неизпълнението на законовото задължение, по обезпечаване на наложените мерки, се явява самостоятелно основание за отмяна на процесната заповед при последващия съдебен контрол, тъй като самата заповед не е изпълнила изискванията на материалния закон. Принудителните мерки са инструмент за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на определени правоотношения. Те са форма на държавна принуда – репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения. С тях се налагат неблагоприятни последици на гражданите, с цел постигане на определен правен резултат. Законово регламентираната цел, която се преследва с прилагането на мярката е ограничаване на разпространението на заразна болест, но все пак само ако държавата и общините са осигурили условия за това. Тоест, наложената ограничителна мярка е несъответна на целта на закона.
4. Задължителното носене на маска влиза в пряка колизия с действащ български закон – ЗАКОНА за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. Чл. 2, ал.1, недвусмислено и ясно сочи: На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
5. Съгласно чл. 29 ал. 2 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти без мое доброволно писмено съгласие, а такова не съм давал и няма да дам, нито за носене на маски, нито за извършване на ПСР или антигенни тестове, нито за ваксинации.  
6. Според чл. 30 ал. 1 от Конституцията имам право на лична свобода и неприкосновеност която горецитираната заповед на МЗ грубо нарушава с изискването за носене на маски.
7. Съгласно чл. 32 ал. 1 от КРБ личният ми живот е неприкосновен. Имам право на защита срещу незаконна намеса в личния си живот и срещу посегателство върху моята чест и достойнство, а изискването за носене на маска представлява за мен грубо унижение, насилие и въвеждане на робски модел на поведение. Напомням, че робите в САЩ са били принуждавани да носят маски преди 1865 г. 
8. Конституцията е върховен закон и съгласно нейния чл. 5 ал. 1 и ал 2, разпоредбите й имат непосредствено действие и никакви закони, други нормативи или поднормативни актове не могат да й противоречат.
9. Изискването за носене на маски е в грубо противоречие с чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината – ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. и съгласно чл. 5 ал. от Конституцията е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
10. Маските не защитават от никакви вируси, особено от несъществуващи. Дори да съществуваше коронавирус SARS-COV-2, по официални данни размерите му са между 200 и 1000 пъти по-малки от пролуките в маските и той свободно би ги преминавал. Следователно няма медицински причини да бъде налагано носенето им, а целите за това са други, както съм указал по-горе в т. 7.
Моля да вземете предвид изложените от мен аргументи и да отмените наложеното ми наказателно постановление.

Дата: …………..г.
гр. …………… /

С уважение: ………………………….

—————————————————————————————————————————-

Ето как изглежда документът в word.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Преработете го, допишете изискуемите данни от съставеното ви наказателно постановление, подпишете го и го подайте незабавно в съда.Ако сте собственик / управител / служител в заведение, което работи против заповедта за затваряне на МЗ и ви посетят проверяващи, подайте възражение в тяхната институция, като то трябва да е в този вид.


До
Началника/Директора  на …………………………………………
(РУ на МВР, РЗИ, НАП)
Град …………………………………


ВЪЗРАЖЕНИЕ
от
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(трите имена, ЕГН, адрес, телефон и електронна поща за връзка)


Уважаеми Господин Началник/Директор,

В законоустановения срок възразявам срещу съставения ми акт №………../дата………..…… за административно нарушение от вашия служител ……………………………………………………………………. по член 209а от Закона за здравето за неизпълнение на т. ……………….…………….. от Заповед № ………./………………. г. на Министъра на здравеопазването (Директора на РЗИ – град……………).
Актът е неправилен, противоконституционен и незаконен. Мотивите ми за това са следните:
1. Цитираната заповед №…………………………………………../ дата……………..… на МЗ е нищожна, тъй като не е публикувана в „Държавен вестник“ като нормативен акт съгласно чл. 5 ал 5 от Конституцията във връзка с чл. 37 ал 1 от ЗНА и съгласно чл. 75 от АПК. Като такава тя не е породила и не поражда правно действие, не се изпълнява и никой орган или длъжностно лице няма право да взисква нейното изпълнение. Обратното представлява грубо закононарушение.
2. Освен това, съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра не са нормативни актове.
3. Заповедта и действията ви нарушават пряко чл. 4 ал. 1 и ал. 2, чл. 5 ал.1, чл. 16, чл. 17 ал.1, чл. 19 ал.1 и ал. 2, чл. 48 ал 1 от Конституцията.
4. Съгласно чл. 29 ал. 2 и чл. 30 ал 1 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти без мое доброволно съгласие, нито да унижава моето лично човешко достойнство. 
Въз основа на гореизложеното настоявам да отмените съставеният ми акт за административно нарушение и да прекратите производството, в противен случай ще потърся правата си по съдебен ред. Отделно от това, ще заведа дело съгласно чл. 7 от Конституцията, за обезщетение за морални и материални щети по ЗЗД за непозволено увреждане, както и по ЗОДОВ.

Дата …………………..
Град ……………………

С уважение: ……………….……..

Ето как изглежда в word.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Преработете го, допишете изискуемите данни от съставения ви акт, адресирайте го до съответната институция, изтрийте излишното от документа, подпишете го и го подайте незабавно в проверилата ви институция, като задължително вземете входящ номер.

Ако вече имате адвокат, който ви води дело срещу актове, наказателни постановления или други санкции, наложени ви заради пландемията, му дайте обезателно да прочете мотивите на съдия Урумов от СРС в решение по дело, с което той отменя глоба заради неносене на маска.
Всъщност, това е разковничето на проблема. С това ще паднат всички санкции и наказания наложени ви за каквото и да било.

А тук са публикувани документи разработени от адвокат Нина Ламбова срещу “зелените сертификати” подходящи за работници и служители недопускани на работните им места или притискани от работодателите за зелени сертификати, също и за учители и родители на деца – ученици.

Един ОСОБЕНО ВАЖЕН АРГУМЕНТ!

В момента Софийска Градска Прокуратура работи по разследването на бившите министри на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и Стойчо Кацаров и главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев за извършени от тях престъпления по повод ПЛАНдемията! Подробностите и документите тук. Преписката на СГП е № 10729/2022 г. и е образувана на основание разследване на прокурор Божидар Елкин от Пловдивската Районна Прокуратура.
Ето и неговия документ. Оттук можете да изтеглите документа в  PDF формат, или да го прочетете в прозореца отдолу..

Този прокурор, ни връща доверието в институцията и се надяваме един ден да го видим, като главен прокурор на държавата.

На тази страница постоянно допълваме нови документи за различни случаи. Ако имате някакъв по-особен проблем, свържете се с нас на електронната поща посочена по-долу. Ще направим всичко възможно да ви помогнем.

Ако искате да помогнете и на други хора пострадали от терора и диктатурата въведени с ПЛАНдемията, разпространете тази страница с документи във всички социални мрежи, поставете препратка към нея на вашите сайтове, пратете я по електронна поща или чат клиенти на свои приятели, познати, роднини, колеги, съседи. 

Това е хиперлинкът
Копирайте го и го изпращайте и разпространявайте. Или свалете този бар код и го разпространете.
d0b4d0bed0bad183d0bcd0b5d0bdd182d0b8-d0bfd0bbd0b0d0bdd0b4d0b5d0bcd0b8d18f-1712666

Можете да го отпечатате и разпространите на хартия или да го изпратите по електронен път. А можете и да отпечатате и разпространите и тази листовка.

Изтеглете я оттук в Word или в  PDF формат, отпечатайте я и разпространете или я пратете по електронен път.

Ако попаднете на полицаи, служители на РЗИ, общински инспектори проверяващи носенето на маски и се опитат да ви санкционират за липса на маска, им дайте да прочетат това предупреждение или направо им го връчете официално.

Предупреждение


Уважаеми Господа,

В качеството ви служебни лица –  контролни и/или санкциониращи органи, ви предупреждавам, че изискването за носене на маски е противоконституционно и противозаконно, в разрез и с международни конвенции за правата на човека  и гражданските свободи.

По конкретно това противоречи на чл. чл. чл. 29 ал. 2,  чл. 30 ал. 1, чл. 32 ал. 1 от Конституцията.

Също е в грубо противоречие и с чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯТА за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината – ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г.

Отделно нарушава и чл. 63 ал. 9 от Закона за здравето.

От друга страна не може в най-големите жеги на лятото, да се налага на хората да се задушават с вреден парцал на устата, който им спира дишането, намалява кислорода в кръвта, причинява припадъци, бактериални бронхопневмонии, екземи, уврежда мозъка и в някои случаи води и до смърт! Има достатъчно научни изследвания за вредата от маските, отделно, те не предпазват от никакви вируси, особено от несъществуващи такива.

Въз основа на гореизложеното ви предупреждавам, че ако изпълнявате престъпни и нелегитимни заповеди и разпореждания, вие ставате съучастници в престъпление срещу здравето и живота на хората.

В тази връзка ви уведомявам, че по тези въпроси тече прокурорско разследване на Софийска Градска Прокуратура № 10729/2022 г. срещу бившите министри на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и Стойчо Кацаров и главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев за извършените от тях престъпления по повод ПЛАНдемията!

Ето го как изглежда и в PDF формат. 

Можете да го изтеглите и отпечатате оттук. 

 

fb_img_15910016542986721-4761565
А тук публикуваме сбирка от 913 страници  документи от над 120 изследователски лаборатории, университети, медицински институти, отделни изследователи, лекари, учени и други от цял свят, доказващи, че НИКОГА и НИКЪДЕ и от НИКОГО в света НЕ е бил изолиран вирус на Sars Cov2. Такъв вирусен изолат просто няма! С тези документи можете да опровергаете всеки заблуден глупак или платен злоумишленик, твърдящ обратното. Като няма изолиран такъв вирус, какво откриват тестовете и какво правят “ваксините” – по-точно казано – отровните инжекции? И е крайно време всички спорове по темата да приключат веднъж завинаги.
Документите са разпределени са в 8 pdf файла. 

Първа част; Втора част; Трета част; Четвърта част; Пета част; Шеста част; Седма част; Осма част; 

Включи се в съпротивата и ние ще победим!

“Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата.”
Апостол Павел


215-png-8952633


“И светлинката в мрака свети и мракът не обзе я!”
Йоан 1:5


ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!
А тъй като напоследък в училищата слагат масово системи за допуск и наблюдение, с което ги превръщат в концлагери, направихме формуляр за обжалване тук.

Вече има подадени такива жалби с искания за проверка и прекратяване на тези издевателства над децата.

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading