cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Позорът на “законодателите”

Позорът на “законодателите”

169082274229952

Първата част “Позорът на “правосъдието” четете тук.

Там завършихме с едно предложение за петимата виновници – освободили рецидивиста – садист, съдебния “лекар” д-р Теодор Стаматов, заместник-окръжния прокурор Георги Видев, съдиите Татяна Гьонева Коева, Мариана Димова Христакиева-Панова и Тоньо Тонев, които приеха за “лека телесна повреда”, състоянието на пострадалата Дебора – заклана 21 пъти, с дълбоки до костите разрези, близко до артерии и основни вени, закърпена с 400 шева, пребита до безсъзнание, със счупен нос и наранена при скалпирането й глава, изпаднала в психологически шок, неконтактна от 30 дена.

Предложихме и на петимата да им бъде направен следствен експеримент – да ги съблекат голи и да дадат на Георги Николаев Георгиев макетното ножче, да им покаже нагледно и на практика, какво е направил на Дебора. Като го направи същото и на тях, ще разберат на свой гръб, що е то “лека телесна повреда”. А после да го пуснат и на свобода, както те направиха, като организирана престъпна група.

До момента Висшият Съдебен Съвет, не си беше мръднал пръста, да започне проверка на действията на съдебния състав, та депутатът Делян Пеевски си направи реклама, като им внесе такова искане. Така, че очакваме резултати.

Но от цялата тази отвратителна история, разобличила за кой ли път “правосъдната” ни система, се възползваха дежурните хрантутници на соросоидните непеота, които организираха или просто яхнаха справедливите протести на хората в над 30 града и си поискаха своето – да се приеме Истанбулската конвенция, под прикритието на поправки в Закона за защита от домашно насилие.

И, о чудо, ето че Народното събрание се събира извънредно, за да приеме поправки, забележете в Закона за защита от домашното насилие и Наказателния кодекс. Какво ли толкова са измислили, което ще спре завинаги и от раз, всякакви прояви на насилие в страната? Ами ето какво, вече законът срещу домашното насилие ще важи не само за законни семейства или двойки във фактическо съжителство, ама и при такива с “интимни отношения”, макар и не живеещи заедно!

На пръв поглед това е просто безумие, но на втори поглед просто копира Истанбулската конвенция, два пъти обявена от Конституционния съд за противоконституционна. Затова и ние и Национален Сбор за Съпротива изпратихме становища до Народното събрание, за да им попречим, да изпаднат в същия позор като “правосъдието” ни. Ето ги:

С Т А Н О В И Щ Е
от
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: ЗИД на Закона за защита от домашното насилие и НК


Уважаеми дами и господа народни представители,
България е стожер на християнската вяра в нейното източно-православно изповедание, с нейните морал, ценности, традиции и канон. Затова бихме искали да приемете нашето становище, по горецитираното предложение за изменение и допълнение в ЗЗДН и НК, доколкото засяга основни християнски, общочовешки и български традиционни семейни ценности във връзка и на основание чл. 13. (3) от КРБ.
От предлаганите промени в ЗЗДН се вижда, че само се заменя понятието „фактическо съпружеско съжителство“ с „интимна връзка“. Такава замяна на юридически термини е на първо място неморална, неконституционна, противозаконна, антилогична и ще доведе до юридически безумия и абсурди. Аргументите ни за това са следните:

 1. Внесените поправки в два особено важни закона е в противоречие с чл. 26 ал. 1 от Закона за нормативните актове изискващ, проект на нормативен акт да се създава при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Начинът на внасяне на набързо написан текст, в извънреден порядък, поради справедливо избухнало обществено недоволство нарушава всички горецитирани принципи.
 2. Отново в нарушение на чл. 26 ал. 1-5 от ЗНА не е даден срок и възможност за обществени консултации.
 3. Не е направена дори и частична оценка на въздействието на предлаганите промени съгласно чл. 20 от ЗНА.
 4. Предлаганият термин „интимна връзка“ е просто преписан от Истанбулската конвенция, която на два пъти е обявена за противоконституционна от КС.
 5. „Интимната връзка“ е невъзможна за доказване по обективен, юридически издържан и морално приемлив начин и може да бъде успешно оспорвана, а правосъдната система ще бъде зарината с безумни искания на хора, злоупотребяващи с такъв правен инструмент. Това може да се превърне и в ефикасно средство за изнудване.
 6. Такъв термин узаконява в юридическата практика, дълбоко неморални и осъдителни отношения, доколкото всеки клиент, ползващ редовно „услугите“ на една и съща проститутка, попада в обхвата на определението „интимни отношения“.
 7. „Интимната връзка“, вкарана като юридическа конструкция в законодателството, символично и морално руши основната клетка на обществото – семейството, създадено с любов и изградено в свещен брачен съюз, между мъж и жена.
 8. Доколкото в чл. 13. (3) от Конституцията е прогласено: „Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.“, напомняме, че върху основата на християнските ценности, морал и разбирания, са построени българските национално-държавни и културно-обществените семейно-родови традиции. В Библията е казано: “4. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.“ (Евреи 13:4).
 9. Закрила на семейството е провъзгласена в редица международни конвенции, по които България е страна. Например КЗПЧОС в своя чл. 1 също защитава семейството, като прогласява правото на зачитане на личния и семеен живот.
 10. Хартата на основните права на Европейския съюз в своя чл. 9 прокламира: „Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права.“
 11. А чл. 33 от Хартата допълва в: „т 1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален план.“

Видно е, че такава неморална и юридически абсурдна промяна, противоречи и на международни договорености, защитаващи основната клетка на обществото – семейството. Освен това, прокламираната цел за защита на слабия пол от домашно насилие, с предлаганата промяна в законодателството, изобщо няма да се постигне с такава поправка.
Дори да вземем конкретния случай на жестокото престъпление над Дебора Михайлова, от рецидивиста – садист – Георги Георгиев, неин интимен партньор, го доказва. Тя дори не е подала жалба за отправените й закани за убийство, два поредни дни преди садистичното нападение, а това си е състав на престъпление по чл. 144 от НК и се наказва с до 5 години затвор. Полицията със сигурност щеше да я защити при подаден сигнал.
Освобождаването на рецидивиста – садист от Окръжния съд в Стара Загора говори не за дефекти на законодателството, камо ли на ЗЗДН, а за морален проблем. Или липса на професионална компетентност на тричленния съдебен състав, прокурора и лекарят – съдебно-медицински експерт, или за техни други зависимости, или корупция. Защото за разлика от тези петимата, полицията и Районния съд, са си свършили отлично работата. А въпросните петима са осъществили деяния съставомерни по чл. чл. 288, 291, 387, 282 от НК.
Напомням и случаят с 32-годишната Кристина Благоева, убита от неин предишен интимен партньор. Тогава вместо да уведомят МВР и Прокуратурата, жертвата и нейните близки не подават сигнал до МВР, а попаднали под влиянието на пропагандата за ЗЗДН, сигнализират НПО – Фондация „Асоциация Анимус“. Фондацията не подава сигнал в МВР в нарушение на НК под измисления предлог, че нямала право да сигнализира МВР. „Анимус“ нито уведомява органите на реда и Прокуратурата, нито има право да извършва самостоятелни процесуално-следствени действия за да предотвратят престъплението. Това става причина за загубата на един млад живот.
В заключение на всичко гореизложено предлагам Народното събрание да отхвърли предлаганите поправки в ЗЗДН и НК.
Вместо това, би трябвало да се приеме изцяло нов Наказателен Кодекс с предварително широко обществено обсъждане, в който да се изчистят дефектите от настоящия действащ такъв.

03.8.2023 г.
Гр. София
С уважение:

РТВ „Истина и Свобода“

Отговорът от деловодството на Народното събрание: “Вашето становище е регистрирано с входящ № ПГ-49-331-00-6/03.08.2023 г. и е предоставено на Комисия по правни въпроси.”

Ето и входящия №ПГ-49-328-00-71/02.08.2023 г. на съратниците от НСС “Свети Георги Победоносец”, които също са им писали:

photo_2023-08-02_12-32-09
photo_2023-08-02_12-32-12

Така, депутатите трябва да прояват разум и смелост и да отхвърлят тази псевдоюридическа перверзия. Защото един съдия, който гледа дела за домашно насилие вече каза, какво може да се случи:

“Имали сте любовни отношения с някоя колежка? По волята на прогресивните ни законодатели и “адвокатите на човешките права”, това е интимна връзка и трябва да влезе в Закона за защита от домашно насилие, така че жертвата да има защита и ако е нямало, нито общо дете, нито фактическо съжителство. Чудесно, но една от мерките за защита е – извършителят да не доближава пострадалия, включително местоработата му. Да проиграем сценария: колежката иска кратката сексуална връзка да продължи, но вие не искате, тя ревнува, пише ви едно съобщение, вие й отговаряте малко невъздържано, тя измисля някакво насилие, пише една фалшива декларация по чл. 9, въз основа на нея и на разпечатка от Вайбър, съдът издава заповед за незабавна защита и утре вие на работното си място бивате арестуван или изгонен от работа. Хич не е приятно, нали? И ако мислите, че с молбите за защита от домашно насилие не се злоупотребява, наивни сте. И да, на Запад има основание интимна връзка, но там ако хванат някого в лъжесвидетелстване или в съставяне на неверни декларации пред съд, му разказват играта, а у нас? Но всяка разпоредба си е нож с две остриета, въпрос на баланс.”

Нали такъв случай вече видяхме с водевила на Диана Димитрова срещу Юлиян Вергов, в който обаче за щастие, колегите – свидетели го защитиха от лъжите на бившата му любовница и той се отърва. Някой обикновен човек, дали ще има неговия късмет?

Третата част “Кой покрива Георги Николаев Георгиев?” четете тук.

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading