cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Училищата се превръщат в концлагери

Училищата се превръщат в концлагери

images-2

В редакцията получихме сигнали за Варна и Пловдив от притеснени родители на ученици, в чийто училища са монтирани пропускателни системи с електронни чипове или с лицево разпознаване или дори с пръстови отпечатъци, които събират чувствителни лични данни от децата, с неясно какви цели.

Училищните ръководства или не желаят да обясняват с каква цел са въведени или дават несъстоятелни обяснения от типа, че това се правело за “сигурността на учениците”. Сигурността на децата изисква да не се допускат подозрителни външни лица в учебните заведения, а не учениците да се чувстват като затворници в концлагер.

Ясно е, че това е поредна стъпка към плавно въвеждане на нов ПЛАНдемичен терор и електронен концлагер и точно сега обществото трябва да се противопостави на тези издевателства с младите поколения на нацията. За никого не е тайна, че след местните избори ще се опитат да въведат отново затварянията и диктатурата под предтекста на “новата вълна на ковид”. Неслучайно престъпници като Ангел Кунчев и сие, зачестиха медийните си участия за да пропагандират отново фалшивата ПЛАНдемия от несъществуващ вирус.

Затова качваме една типова жалба срещу тази практика, която родителите спокойно могат да копират или изтеглят от файла долу в Word формат, да я допълнят и преработят и подадат в местните Регионални Управления на Образованието и клоновете на Комисията за Защита на Личните Данни.

До

Регионалното Управление на Образованието

град ……………………….


До
Комисията за Защита на Личните Данни
Град ……………………..

ЖАЛБА
от…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………,
Родител на………………………………………………………………………………………………, ученик/чка от …….. клас,
В училище ………………………………………………………………………………………., град………………………………………


Относно: Нарушаване на Конвенцията за правата на детето, конституционни права и свободи, както и ЗЗЛД, чрез неправомерно събиране на лични данни и създаване на емоционален и психически тормоз на учениците, с незаконен пропускателен режим в училище.

Уважаеми Господа,
В училището на моето дете е монтирана електронна пропускателна система през която е задължен да минава всеки един ученик. Тази система е въведена без никакво законово основание, без никаква причина и нарушава редица международни и национални нормативни документи, които сме цитирали в края на жалбата, нормативи гарантиращи правата, свободите, личното достойнство и неприкосновеност на човека.
Системата за достъп стресира учениците, защото с тях се отнасят като с престъпници или затворници. Такива системи би трябвало да пазят децата в училището от достъп на подозрителни външни лица, а не да ги карат да се чувстват като концлагеристи.
Освен психологическите травми нанасяни на децата, тази система незаконно събира техните лични данни с неясни цели и не се знае кой има достъп до тях и защо и за какво биха могли да бъдат употребени. В нарушение на куп закони и международни разпоредби, училището подлага учениците си на вредни практики, които постигат само едно – много отровна и вредна за психиката на подрастващите училищна среда.
Тази пропускателна система, насилствено налагаща полицейщина спрямо децата ни, като към престъпници, противоречи на международни конвенции, Конституцията и законите.
На първо място това е противоконституционно, тъй като съгласно чл. 29 ал. 1 от КРБ никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение.
Чл. 30 прогласява, че всеки има право на лична свобода и неприкосновеност и никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност.
Съгласно чл. 32 всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие.
Чл. 38 прогласява, че никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения.
Ръководството на училището не може и да ми изземва правата по чл. 47 от Конституцията, доколкото отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
Чл. 52 ми гарантира, че никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки.
Съгласно чл. 53 училищното обучение е задължително и безплатно и никой не може да принуждава детето ми да ходи на училище със страх или да бъде дискриминирано, като не го допускат в училище, ако откаже унизителната проверка на пропуска. Член 6 забранява ограничения на правата или привилегии, основани на убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение.
Отделно, тази пропускателна система е в разрез с изискванията на чл. 3 т. 1. От Закона за закрила на детето изискващ да се зачита и уважава личността му.
Събираните от системата биометрични данни от детето ми, без мое съгласие като родител, са в нарушение на Чл. 25в. и чл. 45 от Закона за Защита на Личните Данни, както и на чл. 51, забраняващ обработването на лични данни свързани със здравословното състояние.
Нежеланието на ръководството на училището да даде каквато и да било информация за системата и събираните от нея данни, изцяло нарушава чл. 54 и чл. 55 от ЗЗЛД. В случая не е ясно и кой е администратора на лични данни и дали изобщо е определен за такъв, по надлежния законов ред.
Ръководството на училището нарушава грубо и чл. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, изискващ осигуряване закрилата на детето против всички форми на дискриминация или наказание на основание на статута, действията, изразените мнения или убеждения на неговите родители, законни настойници или членовете на неговото семейство, както и на чл. 16 прогласяващ, че никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом, нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.
Предвид на цитираните от мен закононарушения на ръководството на училището, настоявам:

  1. Да се направи проверка по случая и незабавно да бъде преустановен този пропускателен режим.
  2. Техниката да бъде демонтирана и събраните досега лични данни унищожени.
  3. Виновните длъжностни лица да бъдат наказани.

Дата…………………… г.
Град ………………………
С уважение:

Файлът можете да изтеглите Word формат оттук:

Защитете своите деца сега, за да не стане като в Китай, отдавна превърнат в електронен концлагер. Вижте внимателно жълтото роботче.

Обърнете внимание на жълтото роботче с лицево разпознаване и проверка на пръстови отпечатъци,. което освен това мери и температурата на децата.

Спомняте ли си кой беше министър на образованието от 12 май 2021 г., до 2 август 2022 г., когато въведоха най-драстичните мерки – “зелените сертификати”, в опит за пълен геноцид над българския народ? Този който унищожаваше бъдещето на нацията – българските деца, с психологическия терор, въведен в училищата, с тестовете, със задушаващите маски носени от учениците в часовете, с “дезинфекцията” на класните стаи с вредни препарати, изпускащи отровни изпарения? В които училища, направиха изолатори и въведоха пропускателни режими, като в концлагер?

photo_2023-09-24_14-23-26-7272454

“Тези, които не искат мерки и ваксиниране – те лъжат. Свободата дойде в Испания, Дания и Англия след като хората се ваксинираха.” Това каза министърът на образованието проф. Николай Денков пред Нова телевизия.

“Тези мерки работят, всичко останало са празни приказки”, посочи той.

Според него зелен сертификат трябва да се въведе и в държавната администрация. Той освобождава, а не поробва, изтъкна министърът.
Слушахме грешни хора и затова сме в тази ситуация, смята той.

Но ето какво му се случи на министъра на образованието Денков тогава, в подлеза между президентството и Министерския съвет. Когато при въвеждането на зелените сертификати на 19.10.2021 г., София масово въстана и над 6 000 души окупираха центъра между президентството, министерството на здравеопазването и Министерския съвет. А бунтовете пламнаха и в страната.

Тогава един от протестиращите, удари министъра с дръжка на знаме по главата и беше арестуван. А тепърва какво ли ще се случи на министър-председателя Денков?

One thought on “Училищата се превръщат в концлагери

  1. Постепенно изграждат всеки елемент от цифровия концлагер. Искам да обясня на всички съратници какъв е бил смисълът от налагането на маските. Целта е след дълго време носене на маски да се каже “Заради маските лицата на камерите не се виждат добре и не може да се направи лицево разпознаване. Затова се предлага и се приема на всеки човек да му се направи невидима нано-татуировка на челото”. За ваше добро, за вашата сигурност. Нещо като бар-код, който се чете с инфра-ред скенер, подобен на термометъра. Това е била целта на маските. Иначе – всички знаят, че те не предпазват от “вируси”. А целта на термометрите, опрени до челото, е хората да свикват с инфра-ред скенера.

Дайте отговор

%d bloggers like this:
Verified by ExactMetrics