cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Напусна ли фирмите си “кметът” Терзиев?

Напусна ли фирмите си “кметът” Терзиев?

images2b252822529-1160711

Докато Общинската Избирателна Комисия – Столична, очаква документи от Търговския регистър и от Столичен Общински Съвет, както и от британския търговски регистър, за да разбере дали г-н Терзиев е напуснал търговските си дружества в България и в чужбина, и по-важното, дали наистина го е направил в изискуемия по закон 30 дневен срок, решихме да им помогнем. Затова започваме да публикуваме официални документи по този случай, с подробни обяснения на нещата от компютърни експерти и юристи. Следете, ще бъде интересно. В края на този материал, който аз ще пиша от 27 декември 2023г., до 2 януари 2024 г., в промеждутъка между празниците, ще намерите много странни неща.

Които ще заинтересуват, както ОИК-Столична за проверката им и предстоящото им заседание на 3 януари 2024 г., така и прокуратурата. И кълбото ще започне да се разплита, бавно и трудно в началото, но неотклонно и неумолимо. Както написа колегата “Васил Терзиев ще бъде най-кратко, некадърно и скандално управлявалия София кмет в историята на града.” И аз ще имам малък принос за това.

И така, да започваме с фирмата “Мадж.Ио”, заради която започна проверката на ОИК. Напусна ли я изобщо г-н Васил Терзиев, кога, как и защо, или това беше адски некадърно проведено активно мероприятие, по неговия ченегесарско-десарски жаргон, за покриване на щетите нанесени му поради собственото му и на колегите от екипа му безхаберие. Което ще му коства поста на кмет на София. Сега ще видите отговорите на тези въпроси. След написването на този текст, фактите и документите ще бъдат предоставени не само на ОИК, но и на прокуратурата.

Започваме от създаването на фирмата и дружествения й договор. В който четем следните интересни неща за начина по който може да напусне съдружник. Чл. 21 (1) от Дружествения договор действащ до 17.10.2023 г. гласи, че съдружник може да напусне с писмено предизвестие до общото събрание на съдружниците, подадено чрез управителя със срок от 3 месеца. Но с решение на събранието може да бъде освободен и преди изтичането на срока на предизвестието. Значи трябва да се провери има ли такова подадено писмено предизвестие от Васил Терзиев и кога точно е подадено. В чл. 15 (3) е указано, че извънредно общо събрание може да се свика с предварително изпратени писмени покани до всички съдружници, най-малко 14 дена преди определената дата, която следва да е указана в поканата заедно с дневния ред, часа и мястото на събранието, интересно дали това е спазено. В следващата ал. 4 пък, се допуска неприсъствено провеждане на събранието, само ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решенията. И това може да се провери.

Тук версията на съдружника Терзиев, изказана пред телевизиите в петък – 22 декември нещо не се връзва с датите и изискванията на Дружествения договор. Да допуснем, че той е бил силно уверен, че ще бъде избран за кмет и е решил да се раздели с фирмите си още преди изборите. Значи подава предизвестие до общото събрание чрез управителя и когато управителят го получи, започва да тече тримесечният срок за напускане. От своя страна управителят трябва незабавно да уведоми съдружниците и да ги свика на общо събрание след 14 дена, като им изпрати поканите с дневния ред, датата, часа и мястото на събранието. И тъй като от документите в Търговския регистър се вижда, че събранието е проведено неприсъствено, то съгласно ДД, всички съдружници следва да са заявили писмено съгласието си за решенията.

А те са много важни – не само са одобрили прехвърлянето на дяловото участие на Васил Терзиев на Светла Симидчиева, но са приели и нов Дружествен договор и са изключили от състава на съдружниците фирмата “Илевън Фънд Кооператиф” У.А. / Eleven Fund Cooperatief U.A./, като вземат решение за поемането на дяловете на заличения съдружник отново от Светла Емилова Симидчиева. Тук вече започват странностите. Регистрираната в Холандия “Илевън Фънд Кооператиф” У.А. е ликвидирана на 30 април 2021 г, и заличена от техния търговски регистър още на 31 май 2021 г. Обаче този юридически покойник участва като съдружник в “Мадж.Ио” още две години и половина. Дали е участвал и във вземането на решения на общото събрание на съдружниците?

Да се върнем на обясненията на “кмета” Терзиев пред телевизиите. Той каза, че е продал дяловете си още на 17.10.2023 г. и същия ден, общото събрание на фирмата е приело това, макар и неприсъствено. Това означава, че съгласно дружествения договор, Терзиев е поискал свикването на Общото събрание най-малкото на 2.10.2023 г., за да има време управителката да прати поканите до съдружниците за насрочване на общото събрание след 14 дни, освен ако събранието е неприсъствено. Но в такъв случай съдружниците, трябва да са отговорили с писмено съгласие по предложените три решения в дневния ред, за да могат да го проведат неприсъствено на 17.10.2023 г. Всички тези документи следва да са налични със съответните дати. Въпрос на проверка, но не от ОИК, а от друга една, по-опасна институция.
Следващ проблем, в чл. 10 (2) от Дружествения договор е указано, че прехвърлянето на дружествен дял става с договор с нотариална заверка на подписите, (грешка, в Търговския закон се изисква заверка не само на подписите, но и на съдържанието), и се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете на дружеството. Такъв договор със съответните заверки на подписите и съдържанието Терзиев е предоставил с дата 17.10.2023 г., заверен нотариално от помощник-нотариусът Людмила Сиракова, действаща от името на нотариус Аксения Монова (рег.№ 015 на Нотариалната камара). И каква благодетелка, не им е взела нотариална такса. Или поне не я е вписала в документа, което може да е просто укриване на доходи. Да си се разбират с шефката си, кое от двете е .

Не е лошо да се провери и кога точно прехвърлянето е отразено в книгата за дяловете на дружеството. По интересното в случая е, че макар прехвърлянето на дяловете и общото събрание по думите на г-н Терзиев, да са се случили на една и съща дата – 17 октомври 2023 г., то сканирането на договора в PDF формат, (както и другите документи от общото събрание), за да бъдат представени на Търговския регистър за вписване, се случва чак на 7 декември 2023 г. Като че ли, управителката на фирмата нарочно се е бавила цели 51 дена, с цел да провали кметуването на бившия си съдружник. А в чл. 6 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ е казано, че всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството. Това означава 25 октомври 2023 г. Глобата за такова нарушение е от 1000 до 5000 лв. И така управителката опитва да впише промените в Търговския регистър, чак на 7 декември 2023 г. И разбира се, на 11 декември получава отказ.

И как не, тези велики предприемачи, съдружници и управители, които толкова разбират от търговия, са забравили, че прехвърляйки дялове на Светла Симидчиева, трябва освен да отпишат двамата съдружници – прехвърлители, но и да увеличат нейните дялове със стойността на прехвърленото в дружествения договор. Втори проблем, ликвидираната и заличена в холандския търговски регистър още на 31 май 2021 г., както видяхме по-горе, “Илевън Фънд Кооператиф” У.А. не представя решение за прекратяване на дяловото си участие в Мадж.ио ООД. И как да представи, това е точно като да чакаш от умрял писмо. Затова меринджеите пробутват отказ от друга фирма със същото име, но регистрирана в България – “Илевън Фънд Кооператиф България” ЕООД, но експертите в търговския регистър не се хващат на тази измама и им пишат в отказа: “Не се установява правоприемството между ИЛЕВЪН ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А. и Илевън Фънд Кооператиф България ЕООД, ЕИК 206322428”. Трети проблем: “Не е посочено кой е представлявал и гласувал от името и за сметка на съдружника “БЛЕК ПИЙК КЕПИТАЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ” У.А.” И естествено, вписването е отказано.

Не ви ли прилича цялото това проявено безхаберие от страна на съдружниците и управителката на фирмата, на паническо бързане да хванат срок, който отдавна са изпуснали, та правят такива безумни простотии, недопустими и за първокурсник в Икономически Техникум?

На 14 декември меринджеите отново пробват да регистрират промените. Този път от търговския регистър им дават указания на 15 декември, какво трябва да направят, от които личи, че пак са пробутали неясни лица като представители на съдружника “БЛЕК ПИЙК КЕПИТАЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А”: “Според представените екземпляри от неприсъствен протокол от ОС, идентификация липсва относно лицата, представляващи мажоритарния съдружник БЛЕК ПИЙК КЕПИТАЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А., номер по регистрация 61187887. Чрез настоящото заявление се прилага протокол, подписан отново с два саморъчни подписа, като е изписано саморъчно името на Росен Иванов. Повторно обаче, не е възможно да се прецени, че вторият подпис е поставен действително от лице, разполагащо със съвместна представителна власт от името на БЛЕК ПИЙК КЕПИТАЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А., номер по регистрация 61187887 заедно с члена на УС Росен Иванов. При така установеното и в изпълнение на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ указвам на заявителя да удостовери от кого е положен втори саморъчен подпис от името и за сметка на мажоритарния съдружник БЛЕК ПИЙК КЕПИТАЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А., номер по регистрация 61187887, с оглед преценка на надлежното съвместно представителство, удостоверено от търговския регистър на държавата по седалището му.”

След това служителите на търговския регистър хващат още една нередност, но тя вече е безобидна, от фирмата не са представили копие на новия дружествен договор със заличени лични данни на физическите лица и дават второ указание на 18 декември, това да бъде поправено. И така, чак на 20 декември, промените вече са вписани в търговския регистър. Каква сага, достойна за сценарий на турски сериал?

При това проявяват скандалното си безхаберие за пореден път. През 2021 г. служителите на търговския регистър им връщат Годишния Финансов Отчет, защото не е бил подписан от съставителя и не е била платена държавната такса. При това, те са подали финансов отчет за 2017 г.!!? А къде са ГФО-тата за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г.??????? Изобщо, човек четейки документите се пита, що за фирма изобщо е “Мадж.ио” ООД и що за управител има? Ами ето какъв, виждаме го и в 2023 г., как е дремал петдесет и един дена от проведеното събрание за прехвърляне на дружествени дялове на 13 октомври и чак на 7 декември, се е присетила, че ще останат без кмет на София след само 6 дни, та в паническото бързане да предотвратят тази катастрофа, са направили невероятни и немислими за опитни предприемачи грешки. Или има друго обяснение? Как така управителката е пропуснала да впише такива важни обстоятелства години наред и не е глобена за некадърността и безхаберието си?

Сега да си зададем някои въпроси. Защо ликвидирано и заличено холандско дружество е пълноправен съдружник в “Мадж.ио” ООД цели две и половина години в нарушение на поне два закона? Как така българско дружество със същото име се опитва да се представя за съдружник?

Защо не са подавани годишни финансови отчети цели 5 години? Впрочем, единственият им обявен финансов отчет е за далечната 2016 г.!!!??? По всички правила на изкуството, тоест по няколко закона, това дружество трябваше да бъде глобявано многократно и дори прекратено и заличено, много отдавна. Ето глобите за неподаване на ГФО в срок:

Съгласно Закона за счетоводството, глобите са:

  • за отговорните длъжностни лица – от 500 до 2000 лева;
  • за юридическото лице или едноличен търговец – от 500 до 3000 лева.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Санкциите съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) са следните:

  • за отговорните длъжностни лица – от 100 до 500 лева;
  • за юридическото лице или едноличен търговец – от 500 до 1000 лева.

Но в интерес на истината и Агенцията по Вписванията дължи някои отговори. Например как така, фирмата е подала ГФО за 2017 г. на 28 юни 2018 г., в срок, трябва да признаем, а Агенцията им отговаря с указания и отказ, чак на 29 април 2021 г.??? Три години спаха ли и те?

Ще зададем някои от тези въпроси и на самата Агенция по вписванията. Защото и тяхната работа, не само с тази фирма, предизвиква сериозни недоумения, най-меко казано.

Следва продължение…..

2book-8762244

Както казахме в предишен материал, “кметът” Терзиев е избран абсолютно незаконно, поради проблема с машините за гласуване. Вижте тук:

На второ място, има явни фалшификации в отчитането на гласовете в цяла София, които ще изплуват в делото, което води Ваня Григорова.

Сега чакаме ОИК или съдът да си свършат работата до януари 2024г. Ако не се получи, ще извадим още един несъкрушим аргумент, с който ще отстраним това политическо недоразумение Васил Терзиев от кметския пост. Както писахме вече, той ще бъде най-кратко, некадърно и скандално управлявалия София кмет в историята на града.

На всички желаем Весели Рождественски и Новогодишни Празници!

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

нагоре