cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Отворено писмо до Народното събрание

Отворено писмо до Народното събрание

Ако сте чели предходните ни статии за ДНК-то тук:

И тази на Биляна Филева, която наскоро припомнихме отново:

Ще разберете защо пращаме това отворено писмо до нашите народни представители.


ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
На вниманието на:
Комисия по правни въпроси
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по здравеопазването
Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

ОТВОРЕНО ПИСМО

от РТВ „Истина и Свобода“

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С това отворено писмо Ви запознаваме с престъпление, което се извършва спрямо цялото човечество и спрямо българския народ в частност.

Българският народ има нужда да научи истината по някои ключови въпроси за функционирането на цифровата икономика и събирането на чувствителни био-данни, които са важни за бъдещето на цялото ни общество. Надяваме се, че като народни представители ще имате капацитета да възприемете правилно следната информация:

Наскоро почина при странни обстоятелства професор Пьотър Гаряев, първопроходец в изследванията на ДНК и нейните уникални свойства. Той първи открива, че всяка молекула на ДНК осцилира (вибрира) и при това микро-движение се излъчва слаб електромагнитен сигнал/резонансна честота. Този слаб електромагнитен сигнал е специфичен за всеки отделен индивид и може да бъде сканиран, да се създаде уникален ДНК профил на всеки човек, който да се запише в електронен вид. Така се превръща не само в уникален идентификатор, в пъти по-важен от обикновените биометрични данни (за лицево, ирисово, гласово разпознаване или чрез пръстов отпечатък), но чрез него човек може и да бъде лекуван чрез специална електронна апаратура.  Такива експерименти за лечение на считани за неизлечими болести, са успешно провеждане от проф. Гаряев и екипа му до смъртта му. Методът му включва въздействие върху ДНК чрез слаби електромагнитни импулси или звуково въздействие, които настроени на съответна индивидуална честота лекуват пациента. За съжаление този метод има и обратна страна, апаратурата може да се настрои и използва и в обратна посока – да уврежда непоправимо здравето на човека на ниво ДНК и дори да доведе до неговата смърт.

В медиите и в момента се прокрадват информации за вече създадени такива микровълнови оръжия от военните в САЩ, Китай и Русия, използващи този метод на въздействие върху ДНК. При това, те могат да се използват както за масови поражения, така и за индивидуално въздействие върху отделен човек.

Световно известни станаха случаите на облъчваните с микровълнови и инфразвукови устройства американски дипломати в Хавана и Виена в последните няколко години.

Наскоро САЩ обвиниха Китай в нарушение на човешките права на уйгурите в китайската провинция Синцзян, като конкретно беше споменато, че китайските служби за сигурност използват тяхното ДНК за електронна система за тотално проследяване. Затова през 2021 г. САЩ поставиха Китайската академия на военномедицинските науки и 11 свързани изследователски института в областта на биотехнологиите в черен списък за износ на технологии, поради предполагаемо подпомагане на китайските военни при разработката на оръжия за „контрол на мозъка и поведението“.

Друг световен скандал тече и в момента, защото се оказа, че с китайски пренатални тестове, са били откраднати ДНК профилите на милиони американци и изобщо хора от цял свят.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин издаде указ за ДНК паспортизация, с която направи тези данни държавен монопол, за да се осигури химическа и биологическа безопасност, след като стана ясно, че американски фирми са събирали био-данните на руските граждани по етнос и географски положение.

Съществува аерокосмическа (военна) технология, състояща се от спътници, 5G мрежа и суперкомпютри, чрез която всеки човек може да бъде локализиран и контролиран само по неговата индивидуална ДНК честота. Контролират се както локализацията на всеки отделен индивид, така и неговите жизнени показатели.

За да се приложи масово тази технология обаче, трябва да се вземат ДНК честотите (профилите) на всички хора чрез тестове и да се използват за идентификация и контрол чрез съответната спътникова или полева система.

В тази посока в България в Плана за Възстановяване и Устойчивост има няколко съмнителни проекта, като например: „Регионална генетично-диагностична мрежа с Координационен център по биобезопасност“ за масово тестване и вземане на ДНК профили и „Изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление“ за събиране на данни от сателити, летателни апарати и наземни станции. Предвижда се също така изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика, която платформа ще бъде интегрирана с Националната здравно информационна система (НЗИС).

Тези определено съмнителни проекти, прикрити под благовидни обяснения за загриженост за здравето на населението, създават притеснения, какво точно целят – здравеопазване или масов тоталитарен контрол с технологични средства.

Под прикритието на Ковид-истерията или по-точно казано – ПЛАНдемията в периода 2020-2023 г. за пръв път се проведоха масово тестове, с които практически се взеха ДНК профилите на хиляди българи.

Това не бяха „тестове за вирус“. Медицински факт е, че ПСР „тестовете“ не могат да диагностицират никакви вируси. За да се въведе новата система за контрол няма нужда от лаборатория, ДНК секвениране, име, ЕГН, адрес и т.н. Самият индивид се идентифицира, локализира и контролира САМО по неговата ДНК честота (а не секвенция!). ДНК честотата е неговото ново ЕГН, име и самоличност – “Your DNA will be your data”.

Чрез китайски „тестове за ковид“ Китай открадна ДНК данните на милиони американци (според Бил Еванина, служител на ЦРУ) и сега се води разследване. Може да се каже, че ДНК честотата на гражданите е въпрос на национална сигурност и осигуряване на био и химическа безопасност.

Копирането на ДНК честотата на българските граждани с „тестове за ковид“ и профилирането им, представлява измама и е състав на престъпление по НК, защото нарушава българското законодателство, в т.ч. и Конституцията чл. 29 ал. 2, няколко европейски и международни конвенции (КЗПЧОС и Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината), по които България е страна. Не става ясно и как ще бъдат съхранявани тези био-данни, кой ще има достъп до тях, как ще се гарантира поверителността им и други въпроси, касаещи националната сигурност на страната.

YouTube player
Във видеото, д-р Невена Станчева за ДНК профилирането и опасността от това

Молекулата на ДНК излъчва био-фотонен сигнал, но също и приема електромагнитни сигнали. Молекулата на ДНК може да бъде „хакната“ с нано-частици, тъй като чрез своето слабо движение създава електромагнитно поле около себе си, което завихря всички нано-частици, попаднали в близост. Нано-частиците попадат в клетките от ежедневните пръскания с метални нано-частици и/или чрез пряко инжектиране. Впрочем, наскоро Ню-Йоркски съд принуди компанията „Файзер“ официално да признае, че във „ваксините“ им срещу „ковид“ се съдържа графенов-оксид, което досега е било засекретено в предоставената документация на американските регулатори. Но пък независими изследователи, вече бяха открили графеновия оксид във ВСИЧКИ „ваксини“ срещу „ковид“, независимо дали са произведени на Запад, в Русия или Китай.

Ежедневното пръскане на нано-аерозоли също увеличава електропроводимостта на средата, а инжектирането на графенови нано-структури в тялото на човека повишава електропроводимостта на тялото. Както посочихме по-горе, няма нужда да се „имплантират чипове“ в тялото на човека. Всеки човек още от самото си раждане има в тялото си структура, която излъчва слаб електромагнитен сигнал, специфичен за всеки отделен индивид – неговата ДНК.

Системата „Умен град“ и така наречения „Интернет на нещата“ се състои от множество „умни устройства“ – телефони, перални, електромери, водомери, улични лампи и други устройства със сензори, които са свързани в единна 5G и спътникова мрежа със сензори, които могат да идентифицират и контролират хората само по тяхната ДНК честота. Суперкомпютърът в Технопарк, София е само необходима част от тази мрежа. Целта на Плана за възстановяване и устойчивост е постепенното приемане и прилагане на гореописаната технология за наблюдение и контрол в рамките на целия Европейски съюз и в частност в България.

Другите нейни елементи са електронните пари и електронните документи за самоличност, които ако бъдат наложени, ще ликвидират последните остатъци от свобода и ще станат основополагащите елементи на електронния концлагер, така открито пропагандиран от Световния Икономически Форум на Клаус Шваб.

Уверяваме Ви, че голяма част от българските граждани са наясно с престъплението, което се извършва спрямо тях, въвеждайки гореописаната човеконенавистническа система за тоталитарен контрол, без широко обществено обсъждане, без тяхното съгласие и без да е ясно, и недвусмислено обяснена същността на тази система.

Предвид на гореизложеното настояваме:

  1. Съответните комисии в НС да поискат експертизи, които да установят дали във всеки вид тест за ковид и за криминална регистрация се съдържат структури или механизъм, чрез които се копира, дигитализира и/или изпраща към бази данни ДНК резонансна честота или каквато и да е ДНК информация. Експертизите да покажат каква технология за сваляне на ДНК информация се използва в тестовете за ковид.
  2. НС и съответните комисии да проверят, дали висшите управленци и други длъжностни лица, които са участвали в налагането на политиките за „тестване за ковид“, (зелени сертификати, затваряния, създаване на bio-tech hub, създаване на генетически лаборатории, изграждане на суперкомпютър, спътникова и 5G мрежа и т.н.) в периода 13 март 2020 – 1 април 2022 г., са били наясно, че чрез тестовете за ковид се вземат високочувствителни лични медицински данни и за какво и от кого се използват.
  3. НС да разгледа въпроса за прословутия „кемтрейлс“, чрез който доказано се разпръскват барий, стронций, цезий, алуминий, изобщо метални и/или други, нано-частици. Кой е разрешил пръскането, с чие финансиране се осъществява и дали е изследвано въздействието върху околната среда и здравето на хората? Тази технология налага ли увеличаване на електропроводимостта на човешкото тяло и ако е така, как се постига: чрез инжектиране на специфични вещества, като графенов оксид или други, или чрез насищане на тялото с необходимите вещества по друг начин. Какви са потенциалните рискове от пренасищането на човешкото тяло с нано-частици (какво е нанотоксикоза, може ли да се “хаква” ДНК с нано-частици), има ли в България специализирана институция, която да осигурява нанобезопасност на населението, подобна на съществуващия в Русия Комитет по нанобезопасност?

Не е нито законно, нито конституционно, да се въвежда цифровизация на икономиката на България, „умни градове“, електронна самоличност и електронни пари, без да се проведе обществено обсъждане, за да се изяснят рисковете от това. Възможностите за технологичен тотален контрол върху хората са пряка заплаха за свободата, човешките и гражданските права. Отделно, те не са давали съгласие да се събира тяхната чувствителна медицинска информация (ДНК профили), а не е ясно и от кого и как ще бъде използвана тя. Липсата на такъв дебат създава в обществото усещане за противообщественост и незаконност на тези вредни политики. Това е и пречка за вземане на информирано решение и упражняване на народния суверенитет, гарантиран от Конституцията.

Оставяме на Вас, Вашата компетентност и Вашето вътрешно усещане за справедливост и вашият патриотизъм, да решат как да реагирате на това отворено писмо.

С уважение:

29 февруари 2024                                                    РТВ „Истина и свобода“

гр. София                                                                 


В момента събираме подписи и на други заинтересовани организации и ще го внесем официално в Народното събрание.


Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.

Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading