cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Защитете децата си

Защитете децата си

%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2

Публикуваме много важно съобщение на Асоциация общество и ценности и призоваваме всички българи да се включат в тяхното благородно и патриотично дело в защита на българските деца.

В момента тече подготовката на нова Национална стратегия за детето 2024-2030г. Граждани и организации могат да отправят предложения по нея, чрез анонимна анкета на сайта на ДАЗД за целта или по имейл. Бъдете активни и споделете предложенията, които считате за важни да се вземат предвид при изготвянето на Стратегията за детето в анкетата на ДАЗД от ТУК.
Анкетата е анонимна и е добре да я попълните в идните 1-2 седмици. Очаква се до края на февруари новата стратегия да бъде качена и подложена на обществено обсъждане в рамките на месец.
Нека се чуе гласът ни в защита на децата и на водещата роля на родителите по отношение тяхното отглеждане, възпитание, образование и благоуспяване!

С вас за децата и семейството,

Михаела Джоргова и екипът на Асоциация общество и ценности


Тази сутрин изпратихме писмо, с което поискахме Стратегията да включва следното:

Национална стратегия за детето 2024-2030г. следва:

 • да насърчава и защитава правото на детето да има връзка и да познава и двамата си родители. Правата на децата да имат и да познават и двамата си родители са преди правата да възрастните да имат това, което пожелаят. Не всяка двойка има деца, но всяко дете има баща и майка и правото му да има връзка и с двамата си родители следва да бъде водещо, съгласно Конвенцията за правата на детето чл. 8 (1), чл. 9 (3).

Стратегията следва да утвърди това право да детето и неговия най-добър интерес, в това животът на детето да не бъде третиран като стока, а като човешко същество със собствени права.

 • да утвърди и насърчи първостепенната и водеща роля на родителите по отношение възпитанието, отглеждането и образованието на техните деца[1]. Провеждането на дейности и обучения, касаещи здравното и сексуално образование да става само със задължително предварително информиране за съдържанието на материалите и дейностите и получаване на писмено съгласие от родителите или законните настойници на децата. 
 • да не допуска сексуализацията на децата чрез въвеждане на сексуално образование, според критериите за сексуално образование на Световната здравна организация за Европа[2].
 • да включи вземането на адекватни мерки за недопускане третирането на деца и подрастващи с вредни за тяхното здраве и развитие субстанции, медикаменти, химически и хирургически интервенции, с цел смяната на техния пол[3].
 • да насърчи приемането на незабавни и адекватни мерки и законодателство за ограничаване достъпа на деца до онлайн порнография и порнографско съдържание[4]
 • да насърчава развитието на ценности и характер у децата, които да им помогнат да имат качествени и пълноценни взаимоотношения с хората около тях и да развият основни и непреходни добродетели, като: уважение, състрадание, милосърдие, доброта, отговорност, разбиране за уникалността и ценността на всяко човешко същество и др., чрез образователни учебни програми като Вероучение, Религия-Благонравие и други подходящи за целта и лицензирани от МОН програми.
 • да зачита правото и отговорността на родителя да възпитава детето си, съобразно мирогледа и ценностите си в т.ч. правото да го коригира и дисциплинира, като откаже, ограничи или отложи удовлетворяването на определени желания у детето, когато прецени за нужно, с оглед защитата на неговия най-добър интерес, здраве и сигурност.
 • да избягва употребата на общи, неясни и неопределени от законодателя термини, даващи възможност за неясно тълкуване и злоупотреби, особено касаещи процедури за отнемане на децата от родителите им (поради напр. “липса на грижи и небрежно отношение” възпитание във “вреден за развитието му начин” – каквито термини, бяха включени в предходната стратегия).
 • да не допуска даването на права на държавни служители от най-ниски нива, да злоупотребяват с родителите и децата им, взимайки решения основани на неясни дефиниции, правила и субективни критерии.  Важно е Стратегията да следва основополагащия принцип в правото, присъстващ и в редица Международни спогодби, че човек следва да бъде счетен за невинен до доказване на противното.
 • да подкрепя майчинството, като насърчава присъствието и грижата на родителите, особено в периода от 0 до 3 годишна възраст, като ключови за развитието и благоуспяването на детето. 
 • да не налага и не разширява задължителния предучилищен обхват за деца от 0 до 3 годишна възраст включително, каквато предходната стратегия предвиждаше за 33% от децата от 0 до 3 години. Те следваше да бъдат обхванати от услуги за ранно детско образование и грижи. Държавата следва да предостави възможности за институционална грижа, обучение и услуги без те да бъдат задължителни. Това би било в разрез с Конституцията ни.
 • да отстоява и насърчава живота и достойнството на децата, като не допуска възможността за узаконяване на евтаназията на деца в риск.
 • да не насърчава аборта сред подрастващите, още повече без знанието и съгласието на родителите.
 • да не допуска възможност за отнемане на деца от техните родители, поради това, че живеят в по-малки или “пренаселени жилища”, още повече в условията на една толкова сериозна демографска криза.

Насреща сме да съдействаме с каквото можем за защита най-добрия интерес на децата и насърчаване ролята на родителите за тяхното развитие и благоуспяване, вкл. с практично обучение на родители и  учители за предпазване на децата в онлайн средата.                                                                                    

Михаела Джоргова и екипът на Асоциация общество и ценности


РТВ “Истина и Свобода” подкрепя горепосочените искания и ние също изпратихме такова писмо до ДАЗД. Призоваваме всички наши следовници да се включат в битката за децата – бъдещето на България.

Да напомним, че НСС “Свети Георги Победоносец” навремето се включи със свое становище в делото в Конституционния съд, което наново разглеждаше исканията на Истанбулската конвенция за прокарване богопротивната и античовешка джендър идеология. И тогава становището беше взето предвид и залегна в мотивите на решението по делото.

Следователно всеки глас в защита на правата идея е важен и върши работа. Включете се и вие!


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре