cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Предупредихме кмета и общинския съвет

Предупредихме кмета и общинския съвет

image_9491425_1126_0

Вероятно помните, че намерихме груби нарушения в сертифицирането на машините за гласуване и изпратихме искане до Народното събрание с копие до Централната Избирателна Комисия и Министерството на електронното управление да премахнат изцяло машинното гласуване, а междувременно да отменят резултатите от втория тур на кметските избори в София. Ето тук.

Все още очакваме отговори, но за да предизвикаме ново обсъждане по темата, изпратихме и уведомление до незаконно избрания кмет на София и до законно избрания Столичен Общински Съвет. Получихме входящ № 50092/ 08.12.2023 14:36:04, а ето и текста на писмото:

До
Столичен Общински Съвет
До
Кмета на Столична Община

УВЕДОМЛЕНИЕ
от
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“


Относно: Нарушение на Изборния кодекс при сертифицирането на машините за гласуване и обявяване на невалидни резултати от втория тур на местните избори в София.

Уважаеми дами и господа,
Машинното гласуване беше допуснато на втория тур на местните избори по решения на съда и ЦИК и на места предопредели резултатите от балотажите за кметове. То обаче е незаконно, защото е в грубо нарушение на редица изисквания на Изборния кодекс.
Ето и юридическите аргументи и доказателствата за това, подредени по важност:

  1. На първо място, грубо беше нарушен член 213а ал. 1, изискващ ЦИК да “придобива права върху програмни продукти или възлага разработването на програмни продукти по такъв начин, че държавата да разполага с права за тяхното използване и модификация с оглед целта, за която се придобиват.” Държавата, в лицето на Централната Избирателна Комисия, в момента НЕ разполага с изходните кодове на UEFI системата за първоначално зареждане на операционната система на машините, нито с кода на самата операционна система – Ubuntu Linux 20.04.6, нито с кода на специализирания софтуер – „Платформа за управление на изборите“, нито с изходните кодове на смарткартите SafeNet IDPrime 940. Тези софтуери са със затворен код и собственост на търговски фирми. Следователно, нито една институция в България, не разполага с правата върху тях, нито може да ги модифицира, нито да провери как всъщност работят. Това прави тези софтуери проблематични и работата на машините с тях по никакъв начин не може да бъде гарантирана и удостоверена. Единственият софтуер, върху който ЦИК има права и достъп до изходния код, е софтуерът за самото гласуване. Но той работи върху и чрез гореописаните системи, зависи изцяло от работата им и по никакъв начин не може да се осигури, удостовери и гарантира, че работата му няма да бъде манипулирана, фалшифицирана и компрометирана от тях.
  2. В нарушение на Чл. 213а ал. 3 от Изборния Кодекс НЕ беше осигурен достъп до устройствата, документацията и изходния код на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Те не могат самостоятелно да проверят работата на машините, а “достъпът им до изходния код” е ограничен до това, да им показват на екран за час-два, части от изходния код само на софтуера за гласуване. За сведение, той е над 500 000 реда или около 17 700 страници, програмен код, който не се предоставя изцяло на горецитираните участници в изборите. Те не могат по никакъв начин да го проверят, да се убедят в годността и безпроблемната му работа. Такива проверки могат да направят само специалисти, разполагащи с пълния код и то в рамките на 12-24 месеца проучване и тестове.
  3. При горецитираните проблеми, изискванията на Чл. 213а ал. 4 от ИК са явно и грубо нарушени и удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване е невъзможно, а “сертифицирането” от министъра на електронното управление е изначално провалено и няма никаква стойност.
  4. Всички горецитирани аргументи се отнасят и до софтуера с който “Информационно обслужване” АД, изчислява изборните резултати. Той също е със затворен код, никога не му е правена независима проверка, никой и никога не е получил достъп до изходния му код и не може да се гарантира точната му, надеждна и безпроблемна работа.
    В медиите е пълно с разкрития, как точно този софтуер фалшифицира крайните резултати на изборите, добавяйки данни от несъществуващи секции в изчисленията, с което прави една или друга партия „победител“.
  5. ЦИК няма никакъв контрол върху техниците на частната фирма, инсталиращи софтуера на машините за гласуване, които са над 10 000. Така не може да се гарантира, какъв точно софтуер е качен и какво прави той в изборния ден. Прословутите хеш кодове създадени от ЦИК, могат безпроблемно да се имитират с манипулиране на софтуерите на операционната система и UEFI фърмуера, предвид на изложените в т. 1 факти.
  6. Предвид на всички тези доводи е ясно, че по никакъв начин не са изпълнени изискванията на чл. 213 ал. 1, т. 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16 и 17 на Изборния кодекс.

Единственото правилно и законосъобразно решение в момента, би било да бъдат анулирани резултатите от машинното гласуване на втори тур за кметските избори в София и изчислението на резултатите, да се извърши само на основата на гласуването с хартиени бюлетини.
Това искане е внесено в Народното Събрание, Централната Избирателна Комисия и Министерство на електронното управление.
Предоставяме го и на общинските съветници и кмета на София за сведение.

8.12.2023 г.
Гр. София

РТВ „Истина и Свобода“

Междувременно положението се заплете с решението на Конституционния съд от вчера, но то няма да даде отражение на заведеното от Ваня Григорова и издигналата я коалиция дело, за оспорване на резултатите от кметските избори. То ще се гледа по действащите тогава текстове на Изборния кодекс, а отмяната на някои от тях сега, действа занапред.

От друга страна, разполагаме само със съобщение за решението, но самото пълно решение по делото още не е качено на сайта на КС. След публикуването му ще можем да коментираме един неясен и смущаващ текст в съобщението, а именно отмяната на чл. 213б, ал. 1 в частта „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори” от Изборния кодекс, който засяга предоставянето на изходния код на софтуера за гласуване на партиите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре