cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Проверката срещу Васил Терзиев продължава в Калифорния

Проверката срещу Васил Терзиев продължава в Калифорния

На свое заседание на 28 януари 2024 г., ОИК – Столична е взела решение да потърси съдействие от Външно министерство и Министерство на правосъдието за проверка в британския търговски регистър, както и в американския търговски регистър на щата Джорджия, САЩ за участието на г-н Терзиев в три английски и една американска фирма. Но са пропуснали да проверят една много странна фирма, при това в София, в която той е обявен като главен изпълнителен директор и управляващ съдружник. Освен това се оказа, че е и секретар в една неправителствена организация, регистрирана в Калифорния, САЩ. Затова се принудихме да подадем четвърти пореден сигнал до ОИК-Столична с искане за проверки по тези факти.

До

Общинска Избирателна Комисия  Столична

СИГНАЛ

От Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Напомнително за фонда VTI Capital в София с участие на кмета Васил Терзиев, както и негова длъжност в НПО, регистрирано в Калифорния, САЩ.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с вашите решения, взети с протокол  № 36/28.01.2024 г., напомням, че в предходния ни сигнал, по който сте разисквали, има и втора фирма в която се появява г-н Васил Терзиев като управляващ съдружник и главен изпълнителен директор –  VTI Capital с адрес в София – Кампус X, бул. Александър Малинов № 31 – София.

На сайта им и в мрежата няма никаква информация за правната форма на дружеството и регистрацията му, няма я в Търговския регистър, нито в регистрите на КФН, което предполага регистрация в чужбина. Затова, моля Общинската Избирателна Комисия – Столична, да изиска по официален ред данните за тази фирма/фонд и длъжността на г-н Терзиев там, от самата фирма, чрез органите на КФН, НАП или СДВР.

На второ място, при проверка в Калифорнийския търговски регистър на САЩ, излиза и участие на г-н Васил Терзиев в американско НПО на длъжност секретар в Innovation Hub inc, с регистрационен № 4249037 и адрес: 639 LAIRD LN LAFAYETTE CA 94549.

Участието в НПО не е забранено в ЗМСМА, но поради спецификите на американските НПО, плащащи сериозни заплати за щатни длъжности по напълно законни в САЩ договори, моля за вашата проверка, дали това не влиза в хипотезата на чл. 42 ал. 1  т. 8 от ЗМСМА, за несъвместимост на кмета, когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение. В Калифорнийския регистър, тази неправителствена организация е означена като действаща.

Моля за вашата проверка по горецитираните два случая на евентуална несъвместимост.

Дата 2.2.2024 г.

Град София

С уважение:

Александър Иванов – редактор

 РТВ „Истина и Свобода“


Вашият сигнал е регистриран с входящ номер  1767/03.02.2024 г.  


⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре