cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Питаме правителството за ПЛАНдемичното споразумение

Питаме правителството за ПЛАНдемичното споразумение

Датата 27 януари мина, а правителството и медиите мълчат какво ще се случи на Асамблеята на СЗО на 27 май, когато ще се подписва ПЛАНдемичното споразумение. Затова се наложи да изпратим запитване на Министерския съвет, да разберем какво точно се готвят да направят нашите управляващи. Ето и текста:


До
Министерски съвет

ПИТАНЕ
По Закона за Достъп до Обществена Информация
От Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Информация за подготовката на подписването Глобално пандемично споразумение по време на Асамблеята на СЗО на 27 май 2024 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На 27 май 2024 се очаква да се състои Асамблеята на Световната Здравна Организация, на която да се гласуват новите изменения на Здравните регулации. Или така именуваното от 2-3 години насам Глобално пандемично споразумение.
Според правилата на самата СЗО, за да бъдат приети тези промени, те трябва да се представят на отделните държави за обсъждане 4 месеца преди самата Асамблея. Това означава, че ако до 27 януари всички предложения не бъдат представени писмено, те не могат да бъдат гласувани на събранието на 27 май.
Датата 27.01.2024 г. вече мина, а пред българската общественост, нито от медии, нито от някоя институция е представен за обсъждане подобен документ от страна на СЗО.
Ето защо, на основание чл.1, чл.2, чл.4 (1), чл. 28 (1) от Закона за достъп до обществена информация и чл.42 от Хартата на основните права на ЕС : „Право на достъп до документи“, молим да ни бъде предоставено следното:

  • Писмен документ от СЗО, предоставен на държавите от ЕС или на България, съдържащ  разписани предложения на организацията, които трябва да бъдат обсъждани от  съответните държави, за „изготвяне и договаряне на конвенция, споразумение или друг международен инструмент на СЗО относно превенцията, готовността и реагирането на пандемии“ –   World Health Assembly agrees to launch process to develop historic global accord on pandemic prevention, preparedness and response (who.int)  /Решение на Асамблеята на СЗО от 01.12.2021 г./
  • Информация дали Министерският съвет е разглеждал и обсъждал предложенията за такъв документ.
  • Информация дали е запознато Народното Събрание с тези документи.
  • Има ли упълномощени длъжностни лица от правителството да участват в предварителните събирания и обсъждания на този документ в системата на СЗО и ако да, кои са те поименно.
  • Направени ли са предложения, допълнения или възражения по документа от страна на МС или упълномощените да участват в преговорите длъжностни лица. Ако отговорът е да, какви са те?
  • Министерският съвет има ли решение да подпише такова споразумение на 27 май и при какви условия?

В случай, че не разполагате с исканата информация, молим, във връзка с чл. 32 от ЗДОИ, да изискате информацията по компетентност. Моля да получим отговор по държавната Система за Сигурно Електронно Връчване, по която сме подали и запитването.

Дата 3.2.2024 г.
Град София
С уважение:

Румяна Михайлова

РТВ „Истина и Свобода“


Трябва да притискаме управляващите, за да направят това, което други министър-председатели в Европа правят за страните си. Например този:

Малко предистория. СЗО упорито крие документите за подготвяното ПЛАНдемично споразумение, защото когато публикува първата чернова, така наречения Zero Draft, се сблъска с яростна съпротива и отпор. Ето част от този документ на английски език тук.

Има български превод на един особено опасен член 18, вижте го тук.

Докато чакаме отговора на Министерски съвет, вие не стойте със скръстени ръце, защото това, което ни готвят е нещо ужасно, вижте тази наша статия по въпроса.

И се присъединете към вече започналата наша кампания за да притиснем Народното събрание и Министерския съвет, както горе е описано. Освен това се включете в Общоевропейската подписка в рамките на Европейския съюз тук.

Не на последно място, превърнете нашата българска и европейска инициатива в световна. Тук сме описали как.

Имайте предвид, че до 27 май остава малко време, затова вложете всички сили и включете всички свои близки, познати, приятели и роднини в страната и чужбина да участват. Бъдете уверени в себе си и Божията подкрепа.

“Ако Господ Бог е откъм нас, кой може да ни излезе насреща?”

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

нагоре