cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Още един заместник-кмет е пътник

Още един заместник-кмет е пътник

В сайта “Афера” се появи добра, правно издържана статия за нарушение на ЗМСМА от страна на заместник-кмета на Варна – Диан Иванов. Само че, Веселина Томова прави една много груба грешка, като не праща сигнал до Общинската Избирателна Комисия, да предприеме действия, а разчита те да се самосезират: “АФЕРА призовава Общинската избирателна комисия незебавно да се самосезира по случая със заместник – кмета на Община Варна – Диан Иванов.”

Така не се прави, ОИК изобщо не са длъжни да четат сайтовете, дори и “Афера”, правилният начин е, да им се прати официален сигнал за нарушението. Затова го правим ние, като преписваме нейните доказателства:


До

Общинска Избирателна Комисия – Варна

СИГНАЛ

От Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Искане за проверка за несъвместимост на заместник-кмет на Община Варна.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикация на сайта „Афера“ от 9.2.2024 г. в която са изложени данни за несъвместимост на зам.-кмета на Община Варна – Диан Иванов официализираме написаното от тях като сигнал и молим за започване на проверка по изнесената фактология.

В текста на сайта се казва следното:

Съгласно чл.38 от ЗМСМА, пълномощията на кметовете на общини, кметове на райони и кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32 ал.1 – в случая тази дата за Варна е 13.11.2023 г.

Разпоредбата на чл.41 ал.1 от ЗМСМА забранява на кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник – кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Целта на разпоредбата е да предотврати всякакви възможности за възникване на конфликт на интереси и злоупотреби с власт от страна на визираните в разпоредбата лица.

Разпоредбата изключва съвместяване на функциите на кмет на община с извършването на търговска дейност и с представителни и управленски права в търговските дружества. Изискването е строго формално, валидно е за целия период от мандата и е продиктувано от волята на законодателя да изключи всяка потенциална възможност на конфликт на интереси и злоупотреба със служебни права.

Това не е единственият случай на уредена по законодателен път несъвместимост на дейности – в този смисъл са и разпоредбите на чл.195 от Закона за съдебната власт, чл.7 от Закона за държавния служител, чл.145з от ЗМВР.

В този случай нормата на чл.41 ал.3 от ЗМСМА разписва, че в едномесечен срок  от обявяването на изборните резултати, лице, което осъществява дейност  или заема длъжност, посочена в ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаване на заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Или за да бъдат изпълнени изискванията на чл.41 ал.3 от ЗМСМА е необходимо:

  1. Лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността /освобождаване на длъжността, визирани в ал.1/
  2. Да уведоми писмено за предприетите действия председателя на Общински съвет
  3. Да уведоми писмено за предприетите действия Общинската избирателна комисия

Законовите действия по тази разпоредба са кумулативни.

Неизпълнението на изискванията по чл.41 ал.3 от ЗМСМА води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, както и на по-горе изброените длъжности, в които влизат и заместник – кметовете, според изричната разпоредба на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА /при изпълнение на процедурата по чл.42 ал.3 и ал.4 от ЗМСМА/.

В конкретния случай по несъмнен безспорен начин се установява, че към датата на полагане на клетва – 13.11.2023, т.е. към началния момент на възникване на мандата, както и към назначаването му за зам.-кмет на Община Варна, Диан Иванов е вписан като съдружник на търговско дружество „Застрахователен Брокер Лекс Инс“ ООД.

Към настоящия момент – 9 февруари 2024 година заместник-кметът на Община Варна – Диан Иванов е съдружник в търговско дружество „Застрахователен Брокер Лекс Инс“ ООД.

В случая се установява, че заместник-кметът Диан Иванов не е изпълнил изискванията на чл.41 ал.3 от ЗМСМА.

В този смисъл е и решение №13/24.09.2020 г. по конституционно дело №5/2020 на Конституционния съд. Без правно значение е обстоятелството дали лицето извършва реално търговска дейност. Затова са налице предпоставките на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на зам.-кмета на Община Варна – Диан Иванов.

На основата на гореизложените факти в „Афера“, моля ОИК – Варна да осъществи проверка и да вземе решение по казуса.

Прилагаме извадките от Търговския регистър, публикувани в сайта.

Дата 8.2.2024 г.
Град София

С уважение:

РТВ „Истина и Свобода“


Днес го изпратихме по електронна поща на ОИК – Варна. Дадоха ни входящ № 480/11.02.2024 г. Ето така се прави. Сега вече комисията има възможност да разгледа и реши случая.

Впрочем, препоръчваме на ония жалки медии, които бързаха да се зарадват, че ОИК Варна е отхвърлила сигнала на г-жа Л. Савева за фирмата на кмета на Варна Благомир Коцев, регистрирана на Маршалските острови и написаха гръмките заглавия “Коцев остава кмет на Варна, няма фирми, регистрирани в чужбина”, да проверяват внимателно фактите. Вижте какво са писали тези мисирки: “Решението е на Общинската избирателна комисия, която направи проверка и установи, че градоначалникът няма фирми, регистрирани в Малта и Маршаловите острови. Тя се наложи, след като през януари беше подаден сигнал срещу Коцев.”

%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b8-5796019

Защото, това е само сигналът подаден от варненката за фирмата на кмета, оказала се закрита според документи от търговския регистър на Маршалските острови. Нашият софийски сигнал не го броят. Тоест скъпи мисирки, първо сигналите са два и второ, нашият за Малтийските фирми не е отхвърлен.

Сигналът ни за Малта е в процес на проверка и там все още няма решение. Интересно дали г-н Коцев е дал съгласие на ОИК Варна да направи официална проверка за фирмите му в търговския регистър на Малта? Срокът беше до 1 февруари 2024 г. Ако не е дал, явно има какво да крие. И никакъв политически натиск над членовете на комисията няма да мине, защото имаме контраходове. Изобщо не знаете с кого си имате работа.

А даже още не сме питали за Панамския търговски регистър…

Във всеки случай се радваме, че нашият почин за проверка и сваляне на кметове-нарушители, вече дава резултати, защото в него се включиха десетки хора в София и Варна. Вижте тук:

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре