cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Законите важат и за адвокатите

Законите важат и за адвокатите

judgement scale and gavel in judge office

Не един път сме писали сигнали за несъвместимост на кметове, които имат наглостта да притежават фирми в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация. До момента сме подали такива за кметовете на София и Варна, кмета на Район “Илинден” в София и за заместник-кмета на Варна. Същите нарушения правят и министри и заместник-министри, поради което сме подавали сигнали в Комисията за противодействие на корупцията и за тях, например за министерското семейство Виолета и Даниел Лорер.

Но ето, че и някои адвокати си позволяват да нарушават Закона за адвокатурата, като имат регистрирани фирми и фактически са търговци в храма на правосъдието. За един такъв много известен във Варна адвокат, днес пратихме сигнал във Висшия Адвокатски Съвет.

Става дума за прословутия адвокат Анатоли Савов от Варна, скандално известен покрай случая с “Исторически парк” АД. Припомнете си обстоятелствата тук.

Ето и сигнала ни до Висшия адвокатски съвет в София:


До
Висшия Адвокатски Съвет
Град София

С И Г Н А Л
За нарушение на Закона за адвокатурата

Относно: Адвокат Анатоли Илиев Савов, вписан в Адвокатска колегия – Варна с личен № 1500140990.

Уважаеми господа,
В адвокатския регистър на Адвокатска колегия – Варна е вписан като адвокат г-н Анатоли Илиев Савов, с личен № 1500140990 и адрес Варна 9002, Район Приморски, ул. „Добри Войников“ № 8, ет.1, партер. Същият адвокат Анатоли Савов при справка в Търговския регистър се явява и:

  1. главен акционер и основен собственик на „Исторически парк“ АД с ЕИК/ПИК 202785815;
  2. едноличен собственик и управител на фирма „Б.А.П.И.К.“ ЕООД с ЕИК/ПИК 200240570;
  3. съдружник във фирма „Триста“ ООД с ЕИК/ПИК 175428724 с 90% дял;

Това представлява нарушение на чл. 5 ал. 2, т.1 от Закона за адвокатурата, според който не може да бъде вписано като адвокат лице, което е търговец.
Моля за вашата проверка на гореизложените факти, че адвокат Анатоли Илиев Савов е същевременно и собственик и управител на фирми, което го прави търговец по смисъла на закона и предприемане на съответните действия за заличаването му като адвокат.
Прилагаме екранни снимки от регистъра на адвокатурата и от Търговския регистър.
Дата 9.5.2024 г.
Град София
С уважение:

РТВ “Истина и Свобода”
Приложения:


Получихме отговор от Висшия Адвокатски Съвет в София:

Приложено, изпращаме по компетентност до Адвокатска колегия Варна, Вашият сигнал с  вх. № 968/09.05.2024 срещу адвокат Анатоли Савов от Адвокатска колегия Варна.


Е, сега адвокатите трябва да научат по трудния начин, че не са над закона, а трябва да го спазват. Ако знаете адвокат, който да има дялове във фирми, подайте такава жалба срещу него във Висшия Адвокатски Съвет. Нека тези самозабравили се търговци в храма на правосъдието, да бъдат изгонени от него. Спомнете си всенародния почин:

Време е да го разширим като подпукаме и адвокатите. Народът трябва да ги постави на място и накара да спазват законите, които уж са призвани да защитават, а те самите ги нарушават.

Отстрани адвокат, спаси правосъдието!

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Дайте отговор

нагоре