cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Започнахме битка срещу електронните пари, които ни отнемат свободата!

Започнахме битка срещу електронните пари, които ни отнемат свободата!

credit-card-declined-and-an-anguished-user-are-seen-in-this-illustration-kf5t4b

На 25 юли 2023 г. в 14:40 часа, започнахме атака срещу банките – посредници – грабителки, против електронните пари и подготвяното ни цифрово робство. Първо изпратихме официални искания до Народното Събрание, Министерския съвет и Президента да бъдат премахнати банките като посредници в плащанията между гражданите и фирмите, общините и държавните институции. Защото те, чрез непрекъснато увеличаваните си такси и комисионни, ограбват и хората и фирмите, за да увеличат и без това огромните си печалби. При това, банките са насилствено и незаконно вкарани като нежелани посредници във финансовите взаимоотношения, което е престъпление по редица членове на Наказателния Кодекс.

Но проблемът не е само финансов. Това, че ни грабят е най-малкото зло. Голямата заплаха е в това, че принуждавайки ни да ползваме банкови карти и електронни плащания, те ни отнемат постепенно свободата, като изземат нашите налични пари и ги превръщат в управлявани от тях електронни нули и единици, без всякаква стойност, но с които ще ни държат в подчинение.

Докато в портфейла ви има истински банкноти и монети вие сте свободни, в момента в който ги изземат и заменят с пластмасова карта, ставате роби на банката и държавата. Защото всичките ви пари могат да изчезнат за миг, да ви бъдат блокирани и отнети. А това е голямата им цел – да въведат накрая само електронни пари, като забранят и изземат наличните. Това ще е последната крачка към цифровото робство на електронния концлагер.

%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-1170x659-6485980

За да предотвратим това, се включете в битката и вие!

Изтеглете образеца отдолу, попълнете го с вашите данни и го пратете по електронен път, или пък го отпечатайте на хартия, и изпратете по пощата на Народното Събрание, Министерския съвет и Президента, колкото повече хора и организации, го направят, толкова по-бързо ще спечелим битката срещу банките грабителки! А това е само първата ни стъпка в битката срещу електронните пари и цифровото робство!

Изтеглете файла в word формат отдолу. Текста можете да видите и по-надолу в страницата.

Помнете, това са вашите пари, които банките ви ограбват незаконно, а държавата им е съучастник! Това се нарича рекет!

Времето тече и изтича! Ако пропуснем сегашният благоприятен политически момент, после може да стане късно!

Започнахме националната кампания на 4 септември 2023 г. в 10:00 часа!

Предлагаме на БТТП, БСК, ССИ, БАЗ, СБР, КРИБ, КНСБ, “Подкрепа” и всякакви работодателски, синдикални, професионални и други организации, да ни подкрепят и се присъединят към исканията, като изпратят официални писма до трите институции.

Приканваме и всички малки, средни и семейни фирми да се присъединят и включат в битката!

Призоваваме всички независими сайтове, медийни и социални мрежи, дори и партии, да го разпространяват и пропагандират, а хората да изтеглят писмото от сайта, да го отпечатат и подпишат и пратят на хартия в Народното събрание, Министерския съвет и на Президента или поне в електронен вид с електронна поща.

Правим общонародна кампания, чийто връх да бъде през септември – октомври, за да попречи на политиците и партиите в местните избори, като вкара всички кандидати за местната власт, както и партийните им ръководства, в режим на обяснения, дали приемат или не нашите искания и ако не, защо? Така ще се ориентирате и за кого да гласувате и за кого не!

С една дума, чака ни много работа!

Искането ни е отворено за присъединяване и от други организации на съпротивата, водещи битка срещу глобалистките изроди и техния нов световен ред. Долу можете да видите оригинала, който ние изпратихме до институциите.

Ето и писмото ни като текст:

До
Народното Събрание
До

Министерския съвет
До
Президента на Република България

И С К А Н Е
От
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“, Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“, Национално Движение „Крумови Закони“, “Godlessera” медия

Уважаеми Господа,

 1. Категорично възразяваме срещу противоконституционните и незаконни промени, прокарвани чрез закона за държавния бюджет, да се въвежда насилствено превеждане на заплатите по банкови сметки на работниците и служителите в някои стопански сектори.
 2. Настояваме и изискваме, законодателно да бъде забранено изплащането на всякакви заплати, социални плащания, пенсии, обезщетения за безработица и други такива, по банков път, освен и само, при изрично писмено желание на получателите.
 3. Изискваме незабавно да бъдат прекратени и принудителните мерки, предприемани от органите на държавната власт, местната администрация, съдебната система и други ведомства, за плащане на дължими към тях държавни, местни или съдебни такси или данъци по банков път.
  Мотивите ни за това са следните:
 4. Такива противоправни изисквания, практически намаляват възнаграждението, пенсионните, социалните и други плащания към работниците, служителите, пенсионерите и други получатели на плащания, заради банковите такси, които изяждат немалка част от парите, като най-ощетени са точно най-слабо платените хора. В същото време това незаконно обогатява банките, които само за първото тримесечие на годината имат 1 100 000 000 лева печалби, като 21,4% са от такси.
 5. Задължителното плащане по банков път на държавни, общински, съдебни и други данъци и такси, оскъпява административните услуги за гражданите, защото противозаконно им се вменява да плащат допълнително такси и други на банките, чиито размери пък се определят абсолютно произволно и безконтролно от самите банки. Това вкарване на банките, като нежелан и натрапен силово от държавата посредник в плащанията, противоречи на редица нормативи, определящи размера на държавните, местни и съдебни такси, поради оскъпяването им, с начисляваните от обслужващите банки такси.
 6. Всичко това представлява престъпно обогатяване и набавяне на имотна облага на трети лица – в случая – банките, които за тези „банкови услуги“, насила натрапени на хората, от страна на държавната и общинска или съдебна власт, вземат такси и комисионни, които не им се следват по закон.

В законодателството ясно е казано че:

 1. Кодекс на труда, Чл. 269. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в пари. (2) Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Чл. 270. (3) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
 2. Никъде в НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА не е позволено изплащане на трудовите възнаграждения по банков път.
 3. В Закона за държавните такси е казано че: Чл. 2. (1) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Допълнително в ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО са определени размерите на събираните такси, в които няма никакво разрешение, банките да събират допълнително такси за извършваните от тях безкасови преводи.
 4. С принудителното задължаване на работещи, пенсионери, социално слаби, безработни и други хора, да получават дължимите им заплати, пенсии, социални и други плащания и обезщетения, реално и противоправно се намаляват получените от тях законови дължими им пари и незаконно се обогатяват банките, които се използват за паричните преводи.
 5. Всичко това нарушава и правата на гражданите, прогласени в чл. 17 ал. 3 и чл. 19 ал. 2 от Конституцията.

Въз основа на гореизложеното изискваме:

 1. Незабавно да бъдат предприети законодателни мерки, забраняващи изрично на всякакви държавни, общински, съдебни и други институции и ведомства, да превеждат заплати, пенсии, социални плащания и други по банков път, или да изискват заплащането на държавни, местни, съдебни или други такси, по банков път.
 2. За целта всички държавни, общински, съдебни и други органи, да разкрият свои каси, позволяващи плащания с налични пари.
 3. Банкови плащания да се допускат, само в случай, че банките извършват тези услуги с нулеви такси и хората или фирмите и другите юридически лица, не се ощетяват с допълнителни начисления, такси и всякакви други банкови плащания и то само при предварително, доброволно и писмено съгласие.

Ако не получим отговор на справедливите ни искания, ще предприемем всички възможни законови мерки, за да защитим правата си и да привлечем под наказателна, съдебна, административна и друга отговорност, виновните длъжностни лица, които в нарушение на няколко члена на Наказателния кодекс, извършват престъпленията принуда, престъпления по служба, незаконно обогатяване, набавяне на имотна облага на трета страна и редица други.

24.7.2023 г.
Град София


Подписали:

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“,

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „Крумови Закони“

“Godlessera” медия

Ето нашата преписка с Народното събрание, Министерския съвет и Президентството, която започнахме на 25 юли 2023 г. в 14:40 часа.

edelivery-egov_-bg_

Изпратихме нашето искане, по държавната Система за Сигурно Електронно Връчване, подписано с цифров електронен подпис. Тук публикуваме получените входящи номера:

Същия ден получихме входящ номер от Народното Събрание:

Уважаеми господин Иванов, Искането е регистрирано с вх. № ПГ-49-331-00-5/25.07.2023 г. С уважение, Отдел “Приемна” на Народното събрание.” После получихме и това писмо:

%d0%bd%d1%81-5-31-7-2023-pdf

С два дни закъснение получихме входящ номер и от Министерския съвет. Явно никак не искаха да го получат това писмо, камо ли да го завеждат…

ДОКУМЕНТ

 • Рег. индекс: ПР-772 #1
 • Рег. дата: 26.07.2023
 • Вид документ: (ИзхЕО) ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН Изходящи писма
 • Кореспондент: (20А-1964) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
  E_MAIL: ххххххххххххххххххххххххх
 • Вид дейност: (03) Електронен обмен

Доста по-късно, с писмо № 772/23 от 26.07.2023 г., те все пак го препратиха по компетентност на Министерството на Финансите. Ето и част от документа:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В Министерския съвет на Република България, чрез Системата за сигурно електронно връчване постъпи сигнал от Радио и телевизия „Истина и свобода“, Национален сбор за съпротива „Св. Георги Победоносец“, Национално движение „Крумови закони“ и „Godlessera“ медия.
Отправят се искания, обобщени в три пункта.

На основание чл. 112 – Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приложено, предоставяме настоящото изложение на Вашето внимание, по компетентност.
Приложение: съгласно текста.

От президентството, до момента ни вест, ни кост, както винаги…

Заради този банков рекет, подкрепян от държавата, пратихме на Асоциацията на Банките в България “Покана за доброволно изпълнение”, с което ултимативно поискахме, от 1 септември 2023 г., да преустановят безобразното ограбване на хората. Вижте го тук. Копие от това искане изпратихме и на БНБ.

https://rtvsis.eu/2023/07/26/%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

Отделно, изпратихме на Националното Сдружение на Общините на Република България искане, да прекратят насилственото натрапване на “банковите услуги” при плащането на местни данъци и такси от гражданите, защото банковите такси и комисионни ги оскъпяват неимоверно.

https://rtvsis.eu/2023/07/29/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b3/

От тях вече получихме и отговор. Вижте тук.

https://rtvsis.eu/2023/08/12/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5/

Изпратихме такова писмо и до Висшия Съдебен Съвет, със същите искания, да изхвърлят банките – грабителки, като посредник при заплащането на таксите в съдебната система, защото отново ги оскъпяват за гражданите и особено за юридическите лица.

https://rtvsis.eu/2023/07/30/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd/

Висшият Съдебен Съвет, даже не благоволи да ни даде входящ номер за писмото. Но ние бяхме изпратили копие и до министъра на правосъдието, който пък им е председател. Министерството си свърши работата и препрати писмото ни до ВСС, с искане да бъде разгледано. И ето, на свое заседание Съветът го е разгледал в една от точките и го “приел за сведение”. Ето повече по темата тук.

https://rtvsis.eu/2023/08/19/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1/

Как започна всичко?

1690466163

В момента забраняват да теглите пари на ПОС терминали, в същото време постепенно махат банкоматите, в Народното Събрание гласуват заплатите да се превеждат само по банков път, след това ще задължат всички търговци да имат ПОС терминали, за да приемат електронни плащания с банкови карти, после ще забранят изцяло тегленето на пари в брой, дори и на касите в банките.

Пощите тайно се подготвят да спрат изплащането на пенсиите на каса, за да принудят пенсионерите да вземат банкови карти. В същото време, магазинерите наблюдават от месеци, как от паричното обръщение изчезнаха петолевки и десетолевки, както и монетите от един и два лева, вероятно нарочно прибрани в трезорите на БНБ. Така силно затрудняват плащането с налични пари. Това също е натиск, в магазините да се поставят ПОС терминали и клиентите да плащат с карти.

Накрая изобщо ще забранят и изземат наличните пари и ще въведат цифровите пари. А дали ще се наричат лев или евро е без значение, защото няма никаква разлика, дали електронният концлагер се нарича “левов” или “евров”.

И в двата случая няма да имате пари, защото те ще са виртуални единици и нули, които ще са под техен контрол и ще ви ги отпускат милостиво, ако слушкате и ще ви ги спират, когато и както си решат и поискат!

Нещата вече се случиха, по-бързо отколкото очаквахме, въпреки, че ние, като калени стари бойци от съпротивата срещу новия световен ред на психопатите – глобал – сатанисти и дегенерати, си мислехме, че знаем всичко и сме го предвидили. Докато нееднократно ви предупреждавахме в нашите предходни писания:

https://rtvsis.eu/2023/07/22/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b5/
https://rtvsis.eu/2023/07/25/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89/
https://rtvsis.eu/2023/07/19/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f/

… се оказа уви, че глобал-сатанистите, са винаги няколко хода напред, а ние просто се мъчим да отразим със закъсняло контранастъпление атаката им, а това трудно върши работа. И все пак, “по-добре късно, отколкото никога”!


Ако си мислите, че насилственото въвеждане на електронните плащания е безобидно, изгледайте това кратко филмче на английската съпротива отдолу.

YouTube player

Но това не е всичко, основната им цел е още по-страшна. Вижте и това филмче, което показва, какъв ще е следващия им ход:

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Станете членове и на нашия форум, където можете да правите свободни обсъждания по всички интересуващи ви теми. Щракнете бутона горе за записване/влизане или излизане.

⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре